ELNÖK: Köszönöm szépen. Tisztelt Képviselőtársaim! Gőgös Zoltán, az MSZP képviselője, kérdést kíván feltenni az informatikai és hírközlési miniszternek, „Lyukas lesz-e a világháló?” címmel. Miniszter úr távollétében, ha a képviselő úr elfogadja, az államtitkár úr válaszol. (Gőgös Zoltán: Elfogadom.) Elfogadja. Képviselő urat illeti a szó.

GŐGÖS ZOLTÁN (MSZP): Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Asszony! Tisztelt Ház! Tisztelt Államtitkár Úr! Az elmúlt héten az egyik országos napilap "Veszélyben sok internet-hozzáférés" címmel megjelentetett cikke aggodalommal tölt el valamennyiünket, akik a Hungarotel Telefontársaság területén internetet használunk. Az írás szerint november közepétől több tízezer internet-hozzáférés is megszűnhet Békéscsabán, Orosházán, Salgótarjánban, Pápán és Sárváron, ha nem rendeződnek a telefontársaság és az internetszolgáltatók közötti vitás kérdések.

Tudom, sem nekem, sem a minisztériumnak nem feladata, hogy vállalkozások vitás ügyeibe beleavatkozzunk, ennek ellenére egyetlen szolgáltató sem veszélyeztetheti, még anyagi természetű ellentét miatt sem a vállalatok és a lakosság internethasználati jogát. Nem kell külön hangsúlyoznom, hogy az üzleti életet milyen negatívan érintené egy ilyen helyzet, hiszen nagyon sok vállalat működését bénítaná meg, amennyiben egyik napról a másikra megszűnne ez a kommunikációs lehetőség. Még egy, a szolgáltatásban monopolhelyzetben lévő cég sem hozhatja a partnereit ilyen helyzetbe. Az államnak ebben az esetben a több tízezer állampolgár érdekét kell elsősorban szem előtt tartania, és minden lehetséges eszközzel meg kell gátolnia a szolgáltatás megszűnését.

Kérdezem államtitkár urat, mit kíván tenni annak érdekében, hogy a felsorolt területek internetezői biztonsággal és kiszámítható feltételekkel vehessék igénybe a mai világban már nélkülözhetetlen szolgáltatást.

Várom államtitkár úr válaszát. Köszönöm. (Taps az MSZP soraiban.)

ELNÖK: Megadom a szót Csepeli György államtitkár úrnak.

DR. CSEPELI GYÖRGY informatikai és hírközlési minisztériumi államtitkár: Tisztelt Elnök Asszony! Tisztelt Ház! Tisztelt Képviselő Úr! Mindenekelőtt szeretném kinyilvánítani, a kormány eltökélt szándéka, hogy az internetszolgáltatást nemhogy szűkíti, hanem tágítja, ilyen értelemben megnyugtathatom képviselő urat és az érintetteket, hogy az előfizetők ebben az esetben semmiképpen sem maradnak internet-hozzáférés nélkül.

A nevezett Hungarotel Telefontársaság és az ellátási területén működő internetszolgáltatók között kialakult vita oka elsősorban az, hogy az előző kormányzat által kiadott jogszabályokban a rendelkezések átgondolatlanok és ellentmondásosak voltak, ezért a Hírközlési Döntőbizottság ez év szeptemberében közzétette a 2/2002. számú állásfoglalását, amelynek az a lényege, hogy a távközlési szolgáltató köteles a saját hálózatából biztosítani az internetszolgáltató elérését - köteles! A szóban forgó konkrét esetben pedig a Hírközlési Döntőbizottság jelenleg is folytatja az egyeztetéseket. A feleknek záros határidőn belül, november 8-án kell nyilatkozniuk arról, hogy a megállapodás sikeres-e vagy sem. De akkor sincs baj, ha nem sikerül megállapodniuk, hiszen a döntőbizottságnak joga, hogy határozatot hozzon az ügyben, és ezt a határozatot azonnali hatállyal végre kell hajtani.

A döntőbizottság hatáskörébe tartozó eljárásba a tárca részéről nem tudunk és nem is kívánunk beavatkozni. A mi feladatunk az - és ezt nagyon komolyan vesszük -, hogy megszüntessük a jelenlegi szabályozásnak azokat az ellentmondásait, amelyek teret adtak az érintett felek közötti vitáknak és az ilyen típusú félelmeknek. Ennek megfelelően megígérjük, hogy az elkövetkező hetekben elkészül az a jogszabály-módosító csomag, mely a hírközlés területén a legsürgetőbb változtatásokat tartalmazza. Ebben a csomagban többek között szerepelni fog az a jogszabály-módosítás is, amely garantálja, hogy a szolgáltatók közötti nézeteltérések a jövőben ne veszélyeztethessék a már működő szolgáltatások előfizetőinek ellátását, és ne járhassanak a fogyasztói érdekek sérelmével.

Köszönöm a figyelmét. (Taps a kormánypárti oldalon.)

ELNÖK: Viszontválaszra megadom a szót a képviselő úrnak.

GŐGÖS ZOLTÁN (MSZP): Köszönöm államtitkár úr valamennyiünk számára megnyugtató válaszát. Remélem, hogy a jövőben eleve nem fog ilyen helyzet kialakulni, ha beterjesztésre kerülnek azok a jogszabály-módosítások, amelyek az ilyen, monopolhelyzetből adódó vitákat kizárják. Úgy gondolom, ez a válasz valamennyi internethasználót megnyugtat, és remélem, hogy november végén a parlamentben ezzel a kérdéssel nem kell újra foglalkoznunk.

Köszönöm szépen a választ. (Taps az MSZP soraiban.)VISSZA