DR. CSEPELI GYÖRGY informatikai és hírközlési minisztériumi államtitkár: Tisztelt Elnök Asszony! Tisztelt Ház! Az Informatikai és Hírközlési Minisztérium teljes tudatában van annak, hogy a kistelepülések milyen nehéz helyzetben vannak, és ennek érdekében ami rajtunk áll, kommunikációs szempontból mindent el fogunk követni annak érdekében, hogy akár kies§ postahivatalok helyébe, akár meglév§ postahivatalok meger§sítése érdekében ellássuk §ket széles sávú internet-hozzáféréssel. Az e-Magyarország programja keretében ezt vállaljuk a jöv§ év december 31-éig, nem hagyunk településeket internet-hozzáférés nélkül, mert enélkül tulajdonképpen az összes többi funkció a leveg§ben fog maradni. Köszönöm. (Taps az MSZP soraiban.)VISSZA