ELNÖK: Rendben van, a módosító javaslatok benyújtásának határideje a mai nap vége lesz. Ezek után megkérdezem az államtitkár urat, hogy kíván-e reagálni az elhangzottakra.

DR. CSEPELI GYÖRGY informatikai és hírközlési minisztériumi államtitkár: Melyik gombot kell megnyomni?

ELNÖK: Az elsőt, tehát a bal oldalit.

DR. CSEPELI GYÖRGY informatikai és hírközlési minisztériumi államtitkár: Most jó?

ELNÖK: Igen. Tessék!

DR. CSEPELI GYÖRGY informatikai és hírközlési minisztériumi államtitkár: Nagyon köszönöm a képviselő urak megjegyzéseit. Azt hiszem, hogy abban egyetértenek, hogy ez az új elektronikus hírközlési törvény mindenképpen egy mérföldkő lesz a magyar távközlési és kommunikációs piac fejlődésében. Érzésem szerint most még korai és elhamarkodott volna ezekre a felvetésekre válaszolni, várjuk meg az összes módosító javaslatot.

Azt nem gondolom, hogy a törvényből hiányozna a stratégiai célok megjelölése. Feltétlenül azt képzelem, hogy a széles sávú internet-hozzáférés bővítése egy olyan stratégiai cél, amely nemcsak a törvény szelleméből, hanem soraiból is kiolvasható. Ami a HIF-fel kapcsolatos kérdésfeltevést illeti, nyilvánvaló, hogy amikor az előző törvény, amely a HIF jogállását szabályozta, és ezzel kapcsolatban szabályozta a felügyeleti díjakat, akkor az akkori kormánypártnak lehetősége lett volna egy eltérő szabályozás bevezetésére. Nyilvánvalóan ezt a javaslatot meg kell majd vizsgálni, és át kell tekinteni azokat a munkaszervezési elgondolásokat, amelyeket Sági képviselő úr ugyan nem osztott meg velünk, de feltehetően a fejében vannak.

Egészében véve azt hiszem, hogy egy törvénytől nem lehet várni azt, hogy mind az ipar, mind a piac szárnyalni kezd a hatására. Egy törvény csak egy eszköz, és ha nincsen megfelelő gazdasági környezet, ha nincs megfelelő nemzetközi gazdasági fellendülés, akkor a legjobb törvény is csak szándék marad. Nekem meggyőződésem, hogy ez egy olyan törvény, amely számolván az Európai Unióhoz való csatlakozással, számolván a magyar gazdasági helyzettel és azon belül a távközlési piac kulcsfontosságával, el fogja érni azt a célt, amely cél igen, a verseny növelése, a hozzáadott értékek növelése a különböző szolgáltatási válfajoknál, és egy olyan típusú technológiasemleges távközlési forgalombővülés, amely hajtóereje lehet a magyar gazdasági fejlődésnek.

Korai volna még különféle jóslatokba bocsátkozni azt illetően, hogy a törvénynek milyen hatásai lesznek, hogy a hatóság hogyan fog működni. Érzésem szerint egy év után többet fogunk látni. Mindenesetre senki ne gondolja, hogy ezt a törvényt oly szándékkal hoztuk létre, hogy a célokat, amelyeket remélünk elérni, ne akarnánk elérni.

Köszönöm a figyelmet.

VISSZA