ELNÖK: Tisztelt Országgyűlés! Köszöntöm a jelen lévő képviselőket és mindenkit, aki figyelemmel kíséri munkánkat.

Az Országgyűlés tavaszi ülésszakának 3. ülésnapját megnyitom. Bejelentem, hogy az ülés vezetésében Béki Gabriella és Németh Zsolt jegyzők lesznek segítségemre. Kérem a jelenlévőket, hogy ne feledkezzenek meg csipkártyájuk használatáról.

A Házszabályban előírt szükséges számú aláírás csatolásával Göndör István és más képviselők politikai vita megtartását kezdeményezték: Felelősen a gazdaságról címmel. A politikai vita kezdeményezésére irányuló indítványt V/8504. számon kapták kézhez. Az ülésteremben kiosztásra került a Pénzügyminisztérium által a vitanaphoz készített V/8504/1. számú tájékoztató is.

Engedjék meg, hogy ismertessem a kialakított megállapodást a vita menetéről. Először a kormány képviselőjének nyilatkozatára kerül sor 40 perces időkeretben. Ezt követi az egyes képviselőcsoportok vezérszónokainak felszólalása 20-20 perces időkeretben, majd a további képviselői felszólalások következnek a frakciók részére biztosított időkeretben. A vita végén a kormány képviselőjének válaszára kerül sor 15 perces időtartamban. Mindezt a napirendi ajánlás időrendje is tartalmazza.

Tisztelt Országgyűlés! Felhívom figyelmüket a házszabályi időkeretre vonatkozó egyes rendelkezések betartására. Eszerint a vita közben felszólaló kormánytag beszédideje a kormánypárti képviselők idejébe számít bele. Vita közben a kétperces felszólalásokat -személyes érintettségre történő reagálás kivételével- bele kell számítani az időkeretbe, ugyanakkor az ügyrendi felszólalásokat nem kell az időkeretbe számítani.

Tájékoztatom a képviselőket, hogy az időkeret felhasználását a már bevezetett időmérő szoftveren rögzítjük. Kérem a jegyzőket, hogy folyamatosan kísérjék figyelemmel a felhasznált időtartam gépi rögzítését.

Tisztelt Országgyűlés! Most a kormány vitaindító nyilatkozatára kerül sor. Az erre elfogadott 40 perces időkeretet négy felszólaló kívánja megosztani.

DR. CSEPELI GYÖRGY informatikai és hírközlési minisztériumi államtitkár: Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Ház! A miniszterelnök úr hétfőn elhangzott országértékelő beszédében külön hangsúlyozta, hogy a kormány minden segítséget megad ahhoz, hogy akik képesek és akarják, azok közül mindenki élhessen az Unió és a magyar költségvetés közös forrásaira épülő pályázatok adta lehetőségekkel. Magyarország de facto az Unió tagjává vált akkor, amikor lehetővé tette, hogy ezek a források 2004. január 1-jétől hozzáférhetővé váljanak az országnak. Hatalmas az összeg, hatalmas a lehetőség.

Az Európai Unióhoz való csatlakozás előfeltételeként elkészített nemzeti fejlesztési terv keretében 2006 végéig 1350 milliárd forint áll rendelkezésre. Ennek túlnyomó része európai forrás, egy része hazai. Az Informatikai és Hírközlési Minisztérium az első volt, amely a nemzeti fejlesztési terv gazdasági versenyképességet ösztönző programja keretében meghirdette az információs társadalom kialakulását elősegítő pályázatokat, és e pályázatok keretében 2006 végéig összesen 34,5 milliárd forint áll a sikeresen pályázó vállalkozók, a gazdasági szervezetek, önkormányzatok és intézmények rendelkezésére.

Négy stratégiai fontosságú területet ölelnek fel a pályázatok nyomán megnyíló lehetőségek. 12,5 milliárd forint értékben lehet majd pályázni, illetve lehet most már pályázni az elektronikus kommunikációra épülő gazdasági és kereskedelmi tevékenység előmozdítására. Ez azt jelenti, hogy két év múlva interneten keresztül adhatunk-vehetünk, és éljenek a vevők a világ bármely pontján, igénybe vehetik a magyar gazdaság szolgáltatásait.

Másodszor: 4,7 milliárd forint áll rendelkezésre, hogy a pályázók az elektronikus kommunikáció terébe jutva, a világhálóra kapcsolódó partnereik számára hozzáférhetővé tegyenek üzleti szempontból kiaknázható, gazdasági hasznot eredményező információkat, tartalmakat. Fantasztikus lehetőség!

Harmadszor: 7,31 milliárd forintnyi összeg fordítható a települési önkormányzatok átfogó, integrált információs rendszerének fejlesztésére, az elektronikus ügyintézés bevezetésére és elterjesztésére, az önkormányzatok adatainak és információinak másodlagos hasznosítását lehetővé tevő megoldásokra. Ha ezek a pályázatok teljesülnek, a világhálóra kapcsolódott polgároknak nem kell többé sorban állniuk, nem kell rengeteg időt és energiát pazarolniuk arra, hogy a bürokrácia kafkai útvesztőiben bolyongjanak.

Negyedszer: majdnem 10,5 milliárd forintra pályázhatnak azok a kis- és középvállalkozások, amelyek arra vállalkoznak, hogy gyors és teljes körű adatforgalomra alkalmas elektronikus kommunikációs hálózatokat építsenek ki kistelepüléseken, piaci szempontból elhanyagolt, nem rentábilis körzetekben.

Ebben az évben több mint 7 milliárd forint kerülhet ki az informatikai iparba. A pályázatok nem álmok, inkább szigorúan megkövetelt, egy-két éves menetrendek, melyek végcélja előre látható és kiszámítható. Ezeket a menetrendeket nem lehet megsérteni súlyos következmények nélkül. Meg kell tanulnunk az európai uniós pályázatok szellemiségével együtt élni, mely önismeretet, racionalitást, fegyelmezettséget, kooperációs készséget igényel.

Ilyen értelemben véve azt mondhatjuk, hogy hazánk küszöbön álló, teljes jogú európai csatlakozása nem egyszerűen politikai fordulat, hanem az élet teljességét átható lelki fordulat. Aki nem képes erre a lelki átalakulásra, nem akarja magáévá tenni ezt az európai és egyben polgári szellemiséget, az joggal szoronghat. Az informatikai pályázatokra vállalkozók ismeretében állíthatom, hogy e körben nem a szorongás, nem a kétségbeesés, hanem a vállalkozó szellem, a magabiztosság és a világosan meghatározott célok elérésére irányuló akarat jellemző.

E hónap végén Budapesten találkoznak az újra egyesülő Európa informatikai miniszterei. Itt lesz az Európai Bizottság informatikáért felelős biztosa, Erkki Liikanen úr. Először kerül sor Magyarországon ilyen magas szintű európai találkozóra, melyet nyilván sok hasonló fog még követni más közpolitikai területeken. Történelmileg egybeesik hazánk európai uniós tagsága és az információs korszak magyarországi beköszöntése. Jelképesnek érzem, hogy hazánk európai csatlakozásának nyitánya egybeesik az európai informatikai miniszterek találkozójával, mely hitem szerint azt fejezi ki, hogy Magyarország a digitális úton ér el Európába. (Taps a kormánypártok soraiban.-Szórványos taps az MDF soraiban.)
VISSZA