ELNÖK: Márfai Péter, az MSZP képviselője, kérdést kíván feltenni az informatikai és hírközlési miniszternek: „Európai miniszteri konferencia Budapesten. Új növekedési lehetőségek egy kibővített Európában ?” címmel. A képviselő urat illeti a szó.

MÁRFAI PÉTER (MSZP): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Ház! Tisztelt Államtitkár Úr! Már az új kormányprogram elfogadása is egyértelműen jelezte, hogy a harmadik évezred egyik legfontosabb feladata lesz hazánk integrálása az információs világba. Meggyőződésem, hogy ennek a programnak a végrehajtása nagymértékben hozzájárul ahhoz, hogy sikeres nemzete legyünk az európai közösségnek.

Noha elhangzott már itt, a tisztelt Ház falai között, mégis újra hangsúlyoznunk kell, hogy az információs technológiák fejlesztésében és széles körű elterjesztésében, vagyis az információs társadalom kiépítésében látja az Európai Unió is azt az eszközt, amelyen keresztül növelheti versenyképességét, és ezáltal magasabb életszínvonalat biztosíthat polgárai számára. Az Európai Unió 2000-ben éppen ezért hirdette meg az elektronikus Európa programját, amely azt a célt tűzte ki, hogy 2010-re Európa legyen a világ legversenyképesebb, legdinamikusabb tudásalapú gazdasága, és ebben kulcsszerepet szánnak az informatikai és hírközlési ágazatoknak.

E program végrehajtásának egyik fontos állomása a 2004. február végén Budapesten megrendezésre kerülő európai miniszteri konferencia az információs társadalomról. A kétnapos konferencia résztvevői megvitatják az EU-tagállamokban és a tagjelölt országokban megfogalmazott információs társadalom akcióterv végrehajtását, továbbá értékelik az eddigi eredményeket. Az EU bővítésével kínálkozó gazdasági növekedési lehetőségek kihasználása új lendületet adhat, hogy Európa a világ legversenyképesebb tudásalapú gazdasága legyen.

Tekintettel erre a nagy jelentőségű eseményre, kérdezem miniszter urat: hogyan szolgálja uniós felkészülésünket az európai miniszteri konferencia az információs társadalomról? Mennyiben és hogyan járul hozzá az európai versenyképességhez, illetve Magyarország sikeréhez?

Köszönöm. (Taps az MSZP soraiban.)


ELNÖK: A kérdésre Csepeli György államtitkár úr válaszol.


DR.CSEPELI GYÖRGY informatikai és hírközlési minisztériumi államtitkár: Elnök Úr! Képviselő Úr! Úgy tudom, a miniszter úrnak már volt alkalma szólni a közelesen Budapesten megrendezésre kerülő európai információs informatikai miniszteri konferenciáról, és örülök, hogy visszatértünk erre a témára, mert kifejezésre szeretném juttatni a magam nevében is, hogy ez a Budapesten megrendezendő európai miniszteri konferencia nagyon fontos lépés nemcsak az európai csatlakozás, hanem az információs társadalom kialakításának útján is.

A rendezvénynek voltaképpen mérlegkészítés a célja. Azt akarjuk megállapítani, hogy hol tartunk az európai országok mezőnyében, hogyan tudunk minél gyorsabban bekapcsolódni az európai információs társadalom megvalósításának második három évét jelentő eEurope 2005 programba. Ez a program az elektronikus üzletvitel, az elektronikus közszolgáltatások széles körű elterjesztését, valamint a felhasználói igények, az internet kultúrájának felkeltését célozza meg. Ezen a téren rengeteg még a tennivaló valamennyiünk számára.

Ez a rendezvény egyedülálló alkalmat kínál a jelenlegi EU-tagállamok részére az eredmények bemutatására és megvitatására, ugyanakkor az is nagyon fontos jellemzője ennek a konferenciának, hogy nemcsak a most csatlakozó országok, hanem a később csatlakozni vágyó országok is jelen lesznek. Ennek következtében tehát egy teljes spektrumú képet fog adni a konferencia Európáról a szónak nemcsak politikai, hanem kulturális értelmében is.

Külön elismerésként értékeljük, hogy ezt az eseményt felvette programjába az ír elnökség. Ez a legnagyobb, információs társadalommal foglalkozó konferencia az ír elnökség fél éve alatt. Egyedülálló, hogy egy elnökségi esemény helyszíne más országban van, és arra sem volt még példa, hogy egy EU-n kívüli államban -legalábbis időlegesen EU-n kívüli államban kerül megrendezésre ez a konferencia. Így tehát talán nem túlzok, és talán nem valamifajta nemzeti büszkeség beszél belőlem, hogy eredményeink elismeréseként értékeljük, hogy a konferencia lebonyolításával hazánkat és azon belül a minisztériumot bízták meg.

Meggyőződésem, hogy a csatlakozás küszöbén kiváló alkalom lesz ez a konferencia hazánk számára, hogy az egyik legújabb, leginkább a jövőt meghatározó területen, az informatika és a tudásgazdaság területén fogadhatja Európa minisztereit, hívhatja fel figyelmüket hazánk eredményeire. Az európai miniszterek és megbízottjaik közvetlenül személyes tapasztalatokat szerezhetnek hazánk felkészültségéről, amely kitűnő lehetőséget kínál a hazánk gazdasági felkészültsége iránti bizalomépítésre és egyúttal a tapasztalatcserére.

Köszönöm megtisztelő figyelmüket. (Taps az MSZP soraiban.)
VISSZA