ELNÖK: Tisztelt Országgyűlés! Pettkó András, az MDF képviselője, kérdést kíván feltenni az informatikai és hírközlési miniszternek, „Mikorra tervezik az infoáfa-csökkentést?” címmel. Pettkó András képviselő urat illeti a szó.PETTKÓ ANDRÁS (MDF): Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Államtitkár Úr! Tisztelt Képviselőtársaim! Hazánkban a modernizációnak köszönhetően egyre többen vásárolnak elektromos és elektronikus termékeket. Az elmúlt 12 év statisztikai adatait megvizsgálva egyértelműen látható, hogy az 1990-től elindult egyenletes fejlődést az 1996-os Bokros-csomag megtörte.

A növekedés 1999 elején indult el újra, és napjainkban is tart. Ma csak lakossági körben több mint 74 milliós termékállománnyal számolhatunk. Az örvendetes fejlődésnek azonban vannak negatív hatásai is. Mára egyedüli problémát jelent a korszerűtlen, de még működőképes termékek begyűjtése és újrahasznosítása.

Az előző kormány külön programot készített ennek a kérdésnek a kezelésére, de a gyakorlati alkalmazására sajnos már nem maradt ideje. A vállalkozói szektor egyes szereplőinek is voltak már kisebb gyűjtési akciói, de az ígéretek ellenére átfogó kormányzati vagy miniszteriális szintű koncepció máig nincs e kérdésben. Az egyik legnagyobb problémát az újrahasznosítás területén az okozza, hogy a jelenlegi adórendszer irreális árképzést eredményez azzal, hogy újra kivetíti ugyanarra a termékre a 25 százalékos forgalmi adót. Ezzel gyakorlatilag meggátolja az elavult, de még használható termékek újraeladását. A külföldi szakirodalom folyamatosan ajánlja az adórendszer ez irányú megreformálását, amire érdemes lenne végre a hazai döntéshozóknak is felfigyelniük. Ezzel a kis jövedelműek számára is könnyebben hozzáférhetővé válnának az informatikai eszközök, ez pedig segítené a felzárkózásukat az információs társadalomhoz.

Tisztelt Államtitkár Úr! Van-e a minisztériumnak az informatikai eszközök újrahasznosításáról szóló programja? Nem kellene-e kezdeményezni az ismételten forgalomba kerülő, használt számítástechnikai eszközök áfakulcsának csökkentését? Várom megtisztelő válaszát.ELNÖK: A kérdésre Csepeli György úr, az Informatikai és Hírközlési Minisztérium politikai államtitkára válaszol.DR. CSEPELI GYÖRGY informatikai és hírközlési minisztériumi államtitkár: Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Ház! Tisztelt Képviselő Úr! Osztom a kérdésében felvetett probléma jelentőségére vonatkozó véleményét.

Úgy gondolom, a képviselő úr előtt is jól ismert, hogy az Informatikai és Hírközlési Minisztérium rendelkezik az informatikai eszközök újrahasznosítására vonatkozó programmal. Ezt arra alapozom, hogy az erről szóló tanulmányt a képviselő úrnak is megküldtük. Egyébként teljes mértékben egyetértünk abban, hogy az információs társadalom térnyeréséhez a már nem használt, de még több évig működőképes számítógépek további hasznosítása nagymértékben hozzájárul. Figyelembe kell azonban vennünk, és a képviselő úr is utalt erre, hogy igen nagy számú ilyen számítógépről van szó, ezért ennek a programnak a beindítása alapos előkészítést igényel. Rengeteg logisztikai probléma merül fel, nemcsak pénzügyi.

Szándékaink szerint ebben az évben - a prioritásként kezelt uniós pályázatok kiírását és megjelenését követően - meg fogjuk hirdetni a kizárólag hazai finanszírozású programokat, és ezen programok sorában ott lesz a használt PC-k újrahasznosítására vonatkozó program is. A másik problémával kapcsolatban, ami az áfakulcs csökkentésére vonatkozik, azt mondhatom, hogy a Pénzügyminisztérium tájékoztatása alapján a hazai gyakorlat a következő képet mutatja. Az Európai Unió előírásaival összhangban a használt számítógép eladásakor az adó alapja a kisebb értékű, a használt számítógép forgalmi értékéhez igazodik. Ennek következtében maga az adó is kicsi. Aki ezt megveszi, választhat: vagy élhet az áfalevonás jogával, mert maga is adóalany, vagy nem. Abban az esetben viszont teljesen helyénvaló, hogy az áfával növelt árú számítógéphez, ugyanúgy, mint ha a boltban újat venne, természetesen alacsonyabb áron jut hozzá. Amennyiben pedig adólevonásra nem jogosult személytől, például a lakossági körből történik a használt számítógép felvásárlása, majd továbbértékesítése, a felvásárló jogosult az árrésadózásra. (Az elnök a csengő megkocogtatásával jelzi az időkeret lejártát.) Ez pedig azt jelenti, hogy ilyenkor a továbbértékesítés esetén fizetendő adó nem a használt számítógép eladása után keletkezik, hanem csak a kereskedő árrésére vetül. Köszönöm a figyelmét. (Taps a kormányzó pártok padsoraiban.)
VISSZA