ELNÖK: Lénárt László, az MSZP képviselője, kérdést kíván feltenni az informatikai és hírközlési miniszternek: „Milyen uniós támogatások segítik a csatlakozást követően az információs társadalom kiépítését?” címmel. A képviselő úré a szó.

LÉNÁRT LÁSZLÓ (MSZP): Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Ház! Államtitkár Úr! Az utóbbi időben itt a tisztelt Házban is sokat hallhattunk arról, hogy mind a mezőgazdaság, mind a kis- és közepes vállalkozások a hazai támogatások mellett egyre nagyobb mértékben részesülhetnek az uniós forrásokból. Mindannyian jól tudjuk, hogy az európai uniós csatlakozásunkat követően, tehát mostantól Magyarország jogosulttá válik az európai uniós strukturális alapok és a kohéziós alap fejlesztési támogatásainak igénybevételére is. Jól ismert az is, hogy a támogatások kerete a nemzeti fejlesztési terv gazdasági versenyképesség operatív programja, amelyhez kapcsolódva több ezer vállalkozás juthat támogatásokhoz az Unió strukturális alapjaiból. Ez a program 2004 és 2006 között négy területen támogat gazdaságfejlesztési tevékenységet, amelyek egyike az információs társadalom és gazdaság fejlesztése.


Az informatikai bizottság tagjaként kiemelt figyelemmel kísérem az információs társadalom terén elért eredményeket, és tisztában vagyok azzal is, hogy még e téren is sokat kell tennünk az esélyegyenlőség maradéktalan megvalósítása érdekében. Meggyőződésem, hogy az uniós támogatások igénybevétele és átgondolt felhasználása jelentős előrelépést eredményez az informatika által kínált előnyök hazai térnyerésében. Természetesen - és ez nagyon fontos - meg kell tanulnunk az EU-s pályázatok helyes kitöltését, amelyek tudvalevőleg sokkal bonyolultabbak, mint a mi eddigi rendszerünk. Éppen ezért örömmel üdvözöltem az Informatikai és Hírközlési Minisztérium azon kezdeményezését, hogy februárban Kecskeméten, márciusban Budapesten és Veszprémben egy szakmai nap keretében felkészült előadók tájékoztattak az uniós pályázatok intézményrendszerének sajátosságairól, részletesen bemutattak néhány pályázati lehetőséget.

Mindezek után kérdezem a miniszter urat, milyen új lehetőségeket nyit az uniós csatlakozás az információs társadalom számára, és milyen programok, támogatások, fejlesztések segítik a magyar információs társadalom kiépítését.

Várom az államtitkár úr megtisztelő válaszát. Köszönöm szépen.


ELNÖK: Tisztelettel kérem képviselőtársaimat, hogy két percen belül tegyék fel kérdésüket. Csepeli György államtitkár úr válasza következik, szintén két percben.


DR. CSEPELI GYÖRGY informatikai és hírközlési minisztériumi államtitkár: Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselő Úr! Tisztelt Ház! Képviselő úr, amit elmondott, azt csak megerősíteni tudom a gazdasági versenyképesség operatív programja révén 2004 és 2006 között elnyerhető források nagyságrendje tekintetében.

Ez összesen körülbelül 50-60 milliárd forintot jelent, amit az elektronikus kereskedelem ösztönözésére, a digitális tartalomfejlesztésre, az elektronikus közigazgatás fejlesztésére és nem utolsósorban a széles sávú távközlési infrastruktúra bővítésére fogunk fordítani.

Éppen Csillag miniszter úrral beszéltünk erről a programról, amely nagyon jól indult, és feltehetően ez egy fantasztikus ösztönözést fog jelenteni a hazai információs társadalom összes területének fejlődése tekintetében.

Természetesen nem az egyedüli lehetőség a GVOP adta keret kihasználása, az uniós csatlakozásunknak ennél sokkal szélesebb körei és nagyobb lehetőségei is vannak. Csak néhányat a kedvcsinálás érdekében hadd soroljak fel! A legnagyobb összegű forrásokat, ez körülbelül évente egymilliárd eurót jelent - természetesen az összes uniós ország számára -, az uniós kutatási-fejlesztési alapok adják. Ebben a pályázati programban, mely jelenleg a 6-os nevet viseli, már eddig is számos magyar kutató vett sikeresen részt, és az eredményeket nemzetközi konzorcium tagjaként learatva a hazai kutatás-fejlesztés és a hazai ipar messzemenően tudta hasznosítani. Egészen biztos vagyok benne, és a magam részéről mindent elkövetek annak érdekében, hogy csatlakozásunkat követően a 6-os keretprogramban, majd a 7-es program előkészítésében a magyar kutatás-fejlesztés hangsúlyosabban vegyen részt a korábbiakhoz képest is.

A csatlakozással nyertesek lesznek a jó nevű és világszerte elismert magyar informatikai vállalkozások, valamint lehetőséget nyernek azok az informatikai vállalkozások, amelyeknek még vannak marketingproblémái, amelyeknek a brandje még nem annyira bevezetett, de nyugati cégekkel társulva egyenlő esélyekkel vehetnek részt a versenyben.

Nem kis előnyt jelent az összefogás az informatikai, távközlési fejlesztések terén. (Az elnök a csengő megkocogtatásával jelzi az idő leteltét.) Ilyen programok voltak az eEurope 2005 és az eContent.

Kérem a képviselő urat és a tisztelt Házat, hogy kövessék figyelemmel az informatikai vállalkozások (Az elnök ismét csenget.) bekapcsolódását az európai piac versenyébe.

Köszönöm a figyelmet. (Szórványos taps a kormánypártok soraiból.)VISSZA