ELNÖK: Tisztelt Országgyűlés! Mécs Imre, az SZDSZ képviselője, kérdést kíván feltenni az informatikai és hírközlési miniszternek: „Hogy áll most az e-Magyarország pont program végrehajtása?” címmel. A miniszter úr távollétében - amennyiben a képviselő úr elfogadja - az államtitkár úr válaszol. (Mécs Imre bólint.) Megadom a szót.


MÉCS IMRE (SZDSZ): Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Ház! Tisztelt Államtitkár Úr! Több alkalommal is hallhattunk nyilatkozatokat arról, hogy bár a 2004. évi takarékossági intézkedések az önök tárcájánál is érvényesülnek, az IHM átfogó fejlesztési programjai tovább folytatódnak. Ezek között, úgy gondolom, nem csak az országgyűlési képviselők részéről jut kiemelt figyelem az eMagyarország pont programra, hiszen ehhez kapcsolódóan több ezer nyertes pályázó - köztük vállalkozások, szervezetek, intézmények - jutnak informatikai eszközökhöz, és kapnak lehetőséget arra, hogy új vagy már működő közösségi internet-hozzáférési helyeket működtessenek. A program végrehajtásának eredményeként olyan nyilvános internet-hozzáférési helyek jönnek létre, ahol megfizethető áron, jó minőségben azok is hozzájuthatnak az internetes információkhoz, akiknek nincs otthoni vagy munkahelyi, iskolai hozzáférésük. Ennek jelentőségét - úgy gondolom - nem kell külön méltatnom. Most, a csatlakozásunkat követően különösen az érdeklődés középpontjába kerülhet a program azért is, mert ezáltal mindenki számára elérhetővé válnak az Európai Unióval és pályázataival kapcsolatos információk is. Tudjuk, hogy az ország minden településén több ezer ilyen közösségi hozzáférési pont létesítését tervezi a minisztérium.

Kérdezem ezért: hogy halad a program végrehajtása; milyen konkrét információkhoz és lehetőségekhez jutnak azok, akik elmennek egy ilyen programot tartalmazó helyre.

Válaszát várom. Köszönöm. (Taps az SZDSZ soraiban.)


ELNÖK: A kérdésre Csepeli György államtitkár úr válaszol.


DR. CSEPELI GYÖRGY informatikai és hírközlési minisztériumi államtitkár: Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Ház! Tisztelt Képviselő Úr! Épp ma voltam átadni egy eMagyarország pontot Miskolcon. Úgy gondolom, hogy amikor ezer évvel ezelőtt Szent István király úgy intézkedett, hogy minden tíz falu állítson egy templomot, melynek nyomai Árpád-házi templomok formájában ott vannak az ország különböző pontjain, akkor ez volt az Európához való csatlakozás legbiztosabb módja. Ma az Európához való csatlakozás legbiztosabb módja és útja a digitális mód és út. 2500 helyen fog nyílni év végéig közösségi internet-hozzáférési pont, az eMagyarország program keretében, és valóban a költségvetési alapok mintegy 3 milliárd forint értékben rendelkezésre állnak. Ez az eMagyarország állomás annyival több, mint egy átlagos közösségi hozzáférési pont, hogy bizonyos szolgáltatási minimum társul hozzájuk. Például minden egyes ilyen állomáson ECDL-vizsga letételére nyílik lehetőség.

Van egy oktatócsomag, amely akár öntanítás útján, akár csoportos tanítás útján hozzáférhető; egy 30 órás számítógép-kezelői minimáltanfolyam keretében is lehetőség nyílik arra, hogy aki ezeken a pontokon megfordul, félprofi módon tudjon információkat kezelni.

Széles társadalmi összefogást próbáltunk mozgósítani annak érdekében, hogy világnézettől, pártállástól, osztály-hovatartozástól függetlenül, aki kíván és akar, megjelenhessen ezeken a pontokon, és részesüljön az információs társadalomból. Egyezséget kötöttünk a református és az evangélikus egyházzal, a Kereskedelmi és Iparkamarával, az Agrárkamarával, a Magyar Teleház Szövetséggel, a Magyar Honvédség művelődési házaival, és tárgyalások vannak folyamatban még egyéb társadalmi és polgári szervezetekkel. Összességében tehát, úgy gondolom, ha ez a program megvalósul, akkor a digitális szakadékra vonatkozó szociológiai elméletek bár nem veszítik el érvényüket, de Magyarországra sokkal, de sokkal kevésbé lesznek igazak, mint más országokban. Van még egy eMagyarország portál is, amelynek kifejezetten célja, hogy az eMagyarország pontokon megfordulókat naprakész információkhoz juttassák.


ELNÖK: Egy perc viszontválasz illeti a képviselő urat.


MÉCS IMRE (SZDSZ): Köszönöm, elnök úr. Köszönöm az államtitkár úr válaszát. Érdekelne, mikorra várható az, hogy a program teljes mértékben teljesül, vagyis a tervnek megfelelően több száz vagy több ezer e-pont létesül. A másik ehhez kapcsolódó gondolat, hogy most, amikor a posta kivonul a kisebb településekről, illetve a hírkapcsolat bizonyos fokig csökkenni fog, akkor ezek az e-pontok mennyire tudnák átvenni modern formában, egy szinttel magasabban azokat a feladatokat, amelyeket már a posta nem tud. Köszönöm.


ELNÖK: Viszontválasz illeti az államtitkár urat, egy perc időtartamban.


DR. CSEPELI GYÖRGY informatikai és hírközlési minisztériumi államtitkár: Az eMagyarország pontot üzemeltetők részére április 20-án több mint kétezer résztvevővel konferenciát rendeztünk, ahol megismertettük őket az elvárásokkal. Összességben több mint 2500 eMagyarország pont létrehozását és üzemeltetését vállalták a szolgáltatásban részes partnerek, és ezek döntő többsége már május elején megkezdte, illetve ezekben a napokban indítja el a szolgáltatásait, tehát év végéig 2500 eMagyarország pont üzemelni fog.

A másik kérdés egy vitális kérdés, hiszen azokon a településeken, ahonnan kivonul a posta, sok esetben az eMagyarország pont lesz az egyetlen ér, amely összeköti az óceánnal ezeket a lakosokat. Két pályázatot hirdettünk meg 2003 novemberében. Az egyik felhívásunk azokat a 600 lakosnál kevesebb lélekszámú településeket szólította meg, ahol a fix postai szolgáltatást mobil szolgáltatással váltották föl. Itt nagyon fontosnak tekintettük, hogy az új szolgáltatások, amelyek az eMagyarország ponton keresztül az interneten hozzáférhetők, kiválthassák, illetve megőrizhessék a fix postai szolgáltatásokat, illetve létrehozhassanak olyan közösségi hozzáféréseket, amelyek révén egy másik médium, az internet segítségével legalább a levelezés és a minimális kommunikáció megmaradhasson a kistelepülések és a világ más, szerencsésebb települései között.VISSZA