ELNÖK: Fülöp István, a Magyar Demokrata Fórum képviselője, kérdést kíván feltenni az informatikai és hírközlési miniszternek: „Már nem csak a kis posták, a teljes szolgáltatás veszélybe kerül?” címmel. Parancsoljon, öné a szó, képviselő úr. (Jelzésre:) Bocsánat, Csepeli György államtitkár úr fog válaszolni az ön kérdésére. (Fülöp István: Elfogadom.) Jó lesz így? Köszönöm szépen. Öné a szó, képviselő úr. Kérem újraindítani az órát! (Megtörténik.)


FÜLÖP ISTVÁN (MDF): Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselőtársaim! Tisztelt Államtitkár Úr! A 600 fő alatti települések postáinak bezárása már nem csupán rémkép, hanem valóság. De ezzel nem fejeződik be a modernizációnak nevezett falurombolás: a 2000 fő alatti települések is sorra kerülnek, ugyan ezzel kapcsolatban ellentmondásos hírek keringenek. A posta vezérigazgatója mondta, idézem: “Most Magyarországon 3000 postahivatal van. Már most mondom, 2004 végére 2400 posta lesz, és 2006-ban 1600 hivatalnál több nem lesz Magyarországon.” Mi az igazság?

Ezeket az intézkedéseket persze megelőzte a posta korábbi szakmai vezetésének leváltása: a küldeményforgalmi, pénzforgalmi, logisztikai, postaforgalmi főigazgató eltávolítása. A postai apparátust, akik még a helyükön maradtak, a Magyar Posta Rt. vezérigazgatója ekként minősítette, ismét idézem: “Milyen lépésekkel lehet ezzel a lassan is nagyon nehezen megváltoztatható, az IQ-rekordokat nem döntögető szellemi állapotban lévő csapattal az új működés feltételeit megteremteni?”

Az új logisztikai központ működése sem nagy sikertörténet. Sajnos a rémálomnak még itt sincs vége. Valószínűleg súlyos vállalatvezetési hiba történt. A példátlan fennakadásért - a posta történetében még ilyen káosz nem volt - kiket terhel a felelősség? Miért hallgat a hírközlési hatóság, a fogyasztóvédelem és a Versenyhivatal? A feldolgozó a mai napig is csak csökkentett kapacitással működik. A kormány hozzáállása a posta egészét demoralizálja.

Az úgynevezett K und K posta mit jelent? Talán már megvan, hogy melyik osztrák cégnek adják oda a Magyar Posta Rt.-t? Kérdem, tisztelt államtitkár úr: a hajdan világszínvonalú Magyar Posta mélyrepülése meddig tart? Véletlen műve ez vagy a hozzá nem értésé? Netalán szándékosan kívánják versenyképtelenné tenni ezt a fontos stratégiai ágazatot? Köszönöm. (Taps az MDF padsoraiban.)


ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. A kérdésre Csepeli György informatikai és hírközlési államtitkár úr fog válaszolni. Parancsoljon!


DR. CSEPELI GYÖRGY informatikai és hírközlési minisztériumi államtitkár: Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Ház! Méltányolom a képviselő úr posta iránti figyelmét, ugyanakkor szeretném tisztázni, helyesebb, ha a Posta Rt. működtetésével kapcsolatos kérdéseket a pénzügyminiszternek teszi fel. Az Informatikai és Hírközlési Minisztérium kompetenciája elsődlegesen a postai szolgáltatás ellenőrzése és szabályozása.

Rátérve a kérdésre: tudjuk - éppen a szabályozási kompetenciáknál fogva -, hogy egyetemes szolgáltatási kötelezettségei vannak az állampolgárok postai alapszolgáltatásokhoz történő hozzáférése tekintetében, és ez a mobil postai szolgáltatás bevezetésével nem sérülhet. Ennek során a levél-, a csomag-, az utalvány- és a csekkfeladás, valamint -kézbesítés, a nyugdíjkifizetés, a banki és biztosítási szolgáltatások továbbra is mindennap, minden lakos számára elérhetők lesznek. A részvénytársaság a mobil postai szolgáltatás bevezetését megelőzően minden esetben megkeresi a helyi önkormányzatokat, és egyeztet annak érdekében, hogy a lakosság érdekeit szolgáló, kölcsönösen elfogadható megoldások alakuljanak ki.

A mobil postai szolgáltatás kiterjesztésével összefüggésben számos érintett település önkormányzata már szerződést kötött a postával fix postahelyek működtetésére. Ez messzemenően megegyezik a szándékainkkal. Ehhez kapcsolódóan a tárcánk pályázatot hirdetett azoknak az új vagy már működő közösségi internet-hozzáférési helyeknek a támogatására, amelyek a Magyar Posta Rt. és az önkormányzatok között létrejövő említett megállapodás alapján postai szolgáltató helyként is működnek.

A másik kérdésre vonatkozóan a kezemben van a Magyar Posta általános vezérigazgató-helyettesének a levele, amelyben tájékoztatja a minisztériumot, hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a Magyar Posta Rt. 2004-ben létszámleépítést nem tervez. Vélhetően – írja - a jelenlegi létszám ebben a megyében összességében nem lesz elegendő a változó feladatok ellátására. Szerintem ebből nem a leépítés következik.

Az Országos Logisztikai Központ tavaly év végi beindítása senkinek se tetszett, tárcánk is elfogadhatatlannak ítélte, és vizsgálatot kezdeményeztünk a Nemzeti Hírközlési Hatóságnál. A hatóság a vizsgálatot elvégezte. A vizsgálat nyomán konkrét hibák merültek fel, amelyek miatt a hatóság bírságot rótt ki. Ezeket a hibákat azóta már kijavították. Ilyen hiba volt például, hogy a keretbélyegzésből nem lehetett megállapítani a küldemények feladásának az idejét. A részvénytársaság maga is belső vizsgálatot indított a problémák okainak feltárására. Az eredmények ismeretében belső intézkedési terv készült, amelynek végrehajtása folyamatban van. Egy mintavételes postai felmérés azt állapította meg, hogy a küldemények téves irányítása még okoz késedelmeket, de a helyzet gyorsan javul, és a posta rövidesen teljesíteni fogja a jogszabályban előírt minőségi mutatókat, nem fog mélyen repülni. Köszönöm.


ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr. Viszontválaszra megadom a szót a képviselő úrnak.


FÜLÖP ISTVÁN (MDF): Köszönöm. Úgy veszem észre, államtitkár úr már a plusz egy percét is kihasználta. Az önök tárcája felelős a posta ügyeiért, ezért önökhöz nyújtottam be a kérdést. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyére hivatkozott. Nem igazán jól tájékozott, konkrétan csak az én körzetemben Géberjénben, Fülpösdarócon, Szamoskéren és Rápolton szűnik meg a posta, valamint a postások állása, a létszám tehet csökkenni fog.

Van még egy nagyon fontos dolog, amire elfelejtenek odafigyelni. A magyar falu nem családi házas övezet egy nyugat-európai nagyváros határában, de még csak nem is egy budai lakóövezet, teljesen más életformával és infrastruktúrával rendelkezik. Amikor az úgynevezett mozgópostákat be akarják vezetni - illetve már el is kezdték -, akkor a magyar falvak életvitelét kellene figyelembe venni, nem pedig nyugat-európai példákra hivatkozni. Itt van a kezemben a Postás szaknaptár 1937-bõl, ami közel hetvenéves. A posta akkor mintha egy picivel precízebben működött volna, mint most. Köszönöm szépen. (Taps az MDF soraiban.)VISSZA