ELNÖK: Tisztelt Országgyűlés! Simon Gábor, a Szocialista Párt képviselője, kérdést kíván feltenni az informatikai és hírközlési miniszternek: „A hazai kisebbségekkel együtt, egyenlő esélyekkel az Unióba” címmel. Parancsoljon, öné a szó, képviselő úr.


SIMON GÁBOR (MSZP): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Tisztelt Ház! Tisztelt Államtitkár Úr! Az európai uniós csatlakozás során kiemelt jelentőséggel bír a hazai nemzeti és etnikai kisebbségek helyzete, nyelvük, kultúrájuk, identitásuk megőrzésének a kérdése. Hazánk is elkötelezte magát a kisebbség irányában a védelmüket és érdekeik érvényesítését biztosító nemzetközi egyezményekhez történő csatlakozással, valamint a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. évi törvény megalkotásával.

Ez a törvény kimondja, hogy a kisebbségekhez tartozó személynek joga van az anyanyelvének, kultúrájának megőrzéséhez, továbbadásához, és joga van mind az anyaországok intézményeivel, mind a más országokban élő kisebbségekkel való kapcsolattartásra. A fejlett világ a tudásalapú információs társadalom felé halad, ahogy azt az előbb is hallottuk, csatlakozásunk tehát ennek is záloga. Szükség van azokra a kulturális törekvésekre, amelyek a kisebbségek hagyományaiból eredő értékeket megőrizhetővé, hozzáférhetővé és egymás számára érthetővé teszik.

Magyarországon tizenhárom honos népcsoport él, összlétszámukat tekintve az ország lakosságának közel tíz százalékát teszik ki. Otthonomban, a XVIII. kerületben Budapesten tizenegy kisebbségi önkormányzatot támogatunk. Ismeretes előttünk, hogy hazánkban is a különböző régiók, kulturális közösségek jelenleg - és még feltehetőleg jó ideig - nem azonos mértékben részesülnek azokból a forradalmi jelentőségű új lehetőségekből, amelyeket a világháló nyújt a társadalmi-kulturális kommunikáció egészére nézve. Világjelenség, hogy a kulturális hovatartozás gyakran törésvonalat is jelent az internet-hozzáférésben és használatában, ugyanakkor nagy szerepe van a sokszor emlegetett digitális szakadék létrejöttében.

Felmerül a kérdés, hogy korunkban, az információs társadalom korában a kisebbség hogyan profitálhat az információs technológia alkalmazásából. Ezért is kérdezem az államtitkár urat, hogy az Informatikai és Hírközlési Minisztérium feladatának tekinti-e, hogy a hazai kisebbségek számára (Az elnök a csengő megkocogtatásával jelzi az idő leteltét.) hozzáférhetővé tegye az információs technológia vívmányainak eszközeit, illetve hogy azt a jelentős társadalmi kihívást, ami a roma kisebbség felzárkóztatását jelenti, milyen módon kívánja ezen eszközök (Az elnök ismét csenget.) segítségével elősegíteni.

Várom válaszát, államtitkár úr. (Szórványos taps az MSZP soraiban.)


ELNÖK: Köszönöm szépen. A kérdésre Csepeli György, informatikai és hírközlési államtitkár úr válaszol. Parancsoljon!


DR. CSEPELI GYÖRGY informatikai és hírközlési minisztériumi államtitkár: Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Ház! Ha csak egy szóban kellene válaszolni, akkor azt mondanám, hogy igen. Ha több szóban kell válaszolnom, akkor a mai élményemre tudok hivatkozni: a Havanna-lakótelep egyik iskolájában a szlovén nemzeti kisebbségi önkormányzat számára adtam át azokat a hardvereket, amelyeket a tavalyi pályázatunk keretében ez az önkormányzat nyert, és holnap a miniszter úr a szlovén miniszternek fogja tudni jelenteni ezt az eredményt. De a szlovén önkormányzat nem magában kapta meg ezt a hardvert, hanem 1500 kisebbségi önkormányzat jutott számítógéphez és perifériákhoz, és gyakorlatilag minden önkormányzat, amelyik pályázott.

A minisztérium egyik első tevékenysége volt, hogy nemzetiségi informatikai kollégiumot hozott létre, amelyet elnöklök. Ennek az informatikai kollégiumnak pontosan az volt a célja, hogy abból a felismerésből kiindulva, hogy az Európai Unió nem egyszerűen érdekközösség, hanem értékközösség is, ahol senkit semmifajta hátrány nem érhet abból adódóan, hogy milyen nemzeti vagy kisebbségi hovatartozása van, ezért elhatároztuk, hogy az információs társadalom adta lehetőségek tekintetében ezt a fajta társadalmi igazságosságot messzemenően érvényesítjük. Együttműködési megállapodást kötöttünk a tizenhárom magyarországi nemzeti és etnikai kisebbség képviselőivel, és velük folyamatosan konzultálunk.

Ami a roma kisebbséget illeti, nyilvánvalóan a tizenhárom kisebbség körében a roma kisebbség egy teljesen sajátos, heterogén kisebbség, de ilyen tekintetben az egyenlőtlenség nem érvényesül. Ugyanúgy, méghozzá több száz roma önkormányzat jutott hardverhez, mint a nem roma kisebbségek esetében láttuk, és pluszprogramjaink vannak: az eMagyarország tábor keretében roma kisebbségi származású diákokat, illetve fiatalokat veszünk fel, és képezzük ki őket az információs társadalom adta lehetőségeknek a megismerésére; létrehoztuk Észak-Magyarországon a digitális középiskolát, amely tehetséges roma fiatalok számára - mint régen a dolgozók középiskolája - lehetővé teszi az érettségi és a szakképzés (Az elnök a csengő megkocogtatásával jelzi az idő leteltét.) megszerzését úgy, hogy az iskola megy hozzájuk; és jelentős összeggel támogatjuk a Roma Sajtóközpont működését, annak internetes felületeit. (Szórványos taps az MSZP soraiban.)ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr.VISSZA