ELNÖK: Tisztelt Országgyűlés! Tóth Gyula, az MSZP képviselője, interpellációt nyújtott be az informatikai és hírközlési miniszterhez: „Eljut-e a postai küldemény a kistelepülések lakóihoz?” címmel. Tóth Gyula képviselőt illeti a szó.TÓTH GYULA (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Ház! Tisztelt Államtitkár Úr! A posta és a postás, különösen a kistelepüléseken, a mindennapokban a megbízhatóságot, biztonságot jelenti az ott élőknek. A postai szolgáltatások elérhetősége jelenti sok ember életében a világgal való kapcsolatot. Az olyan településeken, ahol 600 főnél kevesebben élnek, ez a kapcsolat az életminőség fontos részét képezi.

Az elmúlt időszakban több újságcikk jelent meg arról, hogy ez veszélyben forog. Tudjuk, hogy a kistelepüléseink nehéz helyzetben vannak, sajnos a munkanélküliség, a fiatalok elvándorlása és más, évtizedek óta zajló negatív folyamatok már eddig is sokat rontottak ezen. Az előző kormány semmit sem tett ennek megállítására.

Kérdésem, hogy valóban további szűkítésekre készül-e a Magyar Posta Részvénytársaság a kistelepüléseken, és most már nemcsak a 600 fő alatti, hanem ez e feletti lakosságszámú településeken is. Igaz-e, hogy a 600 fő lakosságszám fölötti településeken is mobilpostával akarják a szolgáltatást ellátni? Igaz-e, tisztelt államtitkár úr, hogy van olyan település, ahol a posta ígérete ellenére heti egy-két alkalommal fordul meg a mobilpostás? Szükség van-e, tervezik-e 2005-ben az elfogadott postatörvény módosítását annak érdekében, hogy a postai szolgáltatások egyformán elérhetőek legyenek minden településen az ott élők számára? Várom megtisztelő válaszát. (Taps a kormánypártok padsoraiban.)ELNÖK: Az interpellációra Csepeli György államtitkár úr, az Informatikai és Hírközlési Minisztérium politikai államtitkára válaszol.DR. CSEPELI GYÖRGY informatikai és hírközlési minisztériumi államtitkár: Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Ház! Tisztelt Képviselő Úr! Az ügy, amit felhozott, azt hiszem, nagyfokú figyelmet érdemel a Ház részéről, hiszen nem vagyunk valamennyien olyan szerencsések, hogy ilyen jól fűtött, világos helyiségben töltsük el napjainkat.

A kormány tisztában van azzal, hogy a postahivatalok a kistelepüléseken élő emberek közösségi életterének kiemelt fontosságú részei, és nem pusztán egy anyagi vállalkozás alanyai. Ugyanakkor az itt élők számára nyújtott szolgáltatásokat - mint amilyenek például a postai szolgáltatások, az önkormányzati ügyintézés, az adóhatóságokkal való kapcsolattartás vagy akár a tanulás és a kulturált időtöltés -, ezeket a lehetőségeket valószínűleg nem lenne szabad elszigetelten, önmagukban vizsgálni. Igazi eredményeket csak akkor érhetünk el, ha ezeket a lehetőségeket a XXI. század színvonalán vizsgáljuk. Ezáltal válhatnak majd valóban korszerű, lakható településekké ezek a jelenleg elég sanyarú sorsot kínáló települések, így kapcsolódhat össze a modernizáció és az igazságosság, nemcsak elméletben, hanem az ott élők fejében is.

Az új kormányzati struktúra elég nyilvánvalóan mutatja, hogy a kormány a vidékfejlesztés kérdését és benne a postai szolgáltatások biztosításának kérdését komplexen kezeli. Ami a képviselő úr által fölvetett kérdést, a postaszolgáltatás változását és a mobilposta megjelenését illeti, ezzel kapcsolatban érdemes megjegyezni, hogy ebben az országban pár évvel ezelőtt még több száz olyan település volt, ahol csak postagalamb repült, postaszolgáltatás nem volt. Az ottani lakosoknak a legközelebbi településre kellett ugyanis elmenniük, hogy küldeményeiket átvehessék. A mobilposta tette lehetővé, hogy ezeken a kistelepüléseken ma már mindenkihez eljutnak a küldemények, legyenek azok levelek vagy csomagok. Az Európai Unió előírásainak megfelelően az új postatörvény egyértelműen rendelkezik arról, hogy az ország egész területén a postai küldeményeket munkanaponként legalább egyszer össze kell gyűjteni, illetve házhoz kell kézbesíteni, de nemcsak azért, mert uniós előírás, hanem azért is, mert így igazságos, voltaképpen így egyetemes a postai alapszolgáltatás. A 600 lakosszám fölötti, de 1000 fő alatti lélekszámú településeken a hatályos kormányrendelet kizárólag abban az esetben teszi lehetővé ezt a mobilszolgáltatást, ha a posta a település önkormányzatával erről szerződésben meg tudott állapodni. Az 1000 fő feletti lakosságszámú településeken pedig még az önkormányzattal való egyetértés esetén sem engedi meg a jogszabály az állandó postai szolgáltatóhely mobilpostával való felváltását. Ilyen értelemben véve tehát postahivatalok bezárása itt nem fenyeget. Tudjuk, hogy mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy 2009-re, mire az Európai Unióban a posta teljes mértékű liberalizációja megvalósul, a Magyar Posta felkészült legyen a versenyben. Tudatában voltak ennek az elmúlt tíz év kormányai is, hiszen a 600 fő alatti településeken a mobilposta szolgáltatásrendszerének kialakítása és az első mobilposta-autók indítása már az előző kormány ideje alatt megtörtént.

A komplex vidékfejlesztés logikáját követi az eMagyarország programunk is, melynek keretében a legérintettebb települési kategóriában a 600 fő alatti települések számára pályázatot hirdettünk elsősorban a postai (Az elnök a csengő megkocogtatásával jelzi az időkeret leteltét.) szolgáltatásokkal együtt működtetendő közösségi internet-hozzáférési helyek létrehozására. Ezek afféle információs közkutak lehetnek. Célunk ezzel, hogy a kistelepüléseken élők is megfizethető áron, lakóhelyük közelében juthassanak hozzá az internet használatához, akár mint küldők, akár mint fogadók. Ez a szolgáltatás előremutató, európai megoldást kínál a hátrányos helyzetű települések számára, és egyúttal lehetőséget teremt ama bizonyos közösségi? (Az elnök kikapcsolja a mikrofont.)

ELNÖK: Államtitkár úr, négy perc áll rendelkezésre. Köszönöm szépen.

Tisztelt Országgyűlés! Megkérdezem az interpelláló képviselőt, elfogadja-e az államtitkár úr válaszát.

TÓTH GYULA (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Államtitkár Úr! A válaszban ugyan nem hangzott el, de valamennyien ismerjük, ismerhetjük... (Derültség és taps az ellenzéki oldalon.) - a mondat másik fele még nem hangzott el -, hogy 404 olyan település is bekapcsolódhatott egy összetettebb, szélesebb kínálati skálával rendelkező postai szolgáltatási körbe, ami korábban nem volt, ahol korábban helyben nem voltak meg azok a lehetőségek, amit a mobilpostai szolgáltatás jelenleg a településeken képes nyújtani. Válaszát csupán azért fogadom el, mert ha azon képviselőtársaim, akik a postatörvényt netán nem ismernék, vagy a hozzá kapcsolódó kormányrendeletet, akkor azt kérem, olvassák el, és ha találnak olyan helyet, ahol a Magyar Posta Részvénytársaság nem a törvényi előírásoknak megfelelően látja el ezt a feladatot, akkor azt szíveskedjenek a miniszter úrnak jelezni. Köszönöm szépen. (Szórványos taps a kormánypárti oldalon.)VISSZA