ELNÖK: Tisztelt Országgyűlés! Soron következik a Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről szóló törvényjavaslat részletes vitája. Az előterjesztést T/11700. számon, a bizottságok együttes ajánlását pedig T/11700/1351. számon kapták kézhez.

ELNÖK: Tisztelt Országgyűlés! Hozzászólásra megadom a szót Pettkó András képviselő úrnak, MDF.PETTKÓ ANDRÁS (MDF): Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselőtársaim! Tisztelt Államtitkár Úr! Egy olyan fejezethez szeretnék hozzászólni, amit a mai vitában még egyetlenegy képviselőtársam sem érintett, ez pedig az Informatikai és Hírközlési Minisztérium fejezete.

Amikor a Magyar Demokrata Fórum képviselőjeként átolvastam az Informatikai és Hírközlési Minisztérium fejezetét, akkor azt kellett megállapítanom, hogy 2005-ben sokkal kevesebb pénz fog az Informatikai és Hírközlési Minisztérium rendelkezésére állni, mint 2004-ben. Gondolkoztam azon, hogy egy olyan módosító javaslatot nyújtok be, hogy az Informatikai és Hírközlési Minisztérium - amelynek a megalakulását képviselőként én magam is szorgalmaztam és támogattam - egész pénzét át kellene csoportosítani a Gazdasági Minisztériumhoz, mert egész egyszerűen nem tudom, hogy ilyen költségvetési számokkal van-e értelme az önálló Informatikai és Hírközlési Minisztérium fejezetének.

Amikor átnéztem az Informatikai és Hírközlési Minisztériumhoz benyújtott módosító javaslatokat - amelyek közül jó néhányat magam sem tudtam támogatni, hiszen az IHM-től vont volna el újabb forrásokat - , úgy döntöttem, hogy benyújtok négy olyan módosító javaslatot, talán egyedüliként a Magyar Országgyűlésben, amely az IHM pozícióit próbálja megnövelni. Ezek a módosító javaslatok egyenként 100 millió forintot kívánnak négy olyan területre helyezni, amelyekről azt gondolom, hogy fontosak.

Az egyik a határon túli magyarok támogatásának a kérdése. Miniszter úr az előző évben kint volt a határon túl, és megígérte, hogy a határon túli magyarok részére különböző támogatási formák lesznek. Átnézve az IHM költségvetési fejezetét, nem találtam erre költségvetési forrást, ezért 100 millió forintot javasolok ide. Ugyanilyen javaslat a vakok, gyengén látók és fogyatékkal élő emberek támogatása. Mindannyian jól tudjuk, hogy ez az a csoport, amely otthonról az internet segítségével a munka világába csak a számítógép segítségével tud bekapcsolódni. Itt is 100 millió forintos módosító javaslatot terjesztettem elő. A harmadik módosító javaslat valamilyen szinten összefügg azzal a törvénnyel is, amit nemsokára fog tárgyalni a tisztelt Ház, ez pedig a nemzeti audiovizuális archívumról szóló törvényjavaslat, amely egy vagy két hét múlva fog a tisztelt Ház falai közé kerülni. A Magyar Országgyűlés könyvtárának archiválására tettem javaslatot plusz 100 millió forintos tétellel. Ez a 100 millió forint arra lenne elegendő, hogy folytatódjon az Országgyűlés könyvtárában lévő könyvek digitalizálása, melynek következtében az internet segítségével a Magyar Országgyűlés könyvtárába kívülről belépve különböző könyveket, szakkönyveket, kötelező olvasmányokat és egyéb dolgokat tudjunk elolvasni. Erre a célra is 100 millió forintot javasolok. Ugyanilyen javaslat az is, aminek nem most van a vitája; az IHM-en belül tettem javaslatot tízszer 8 millió forintra. Tavaly a civil szervezeteket az Informatikai és Hírközlési Minisztérium 235 millió forinttal támogatta, míg az idén 80 millió forintra van ez beállítva. Annak a tíz szervezetnek, amely tavaly is kapott pénzt, tízszer 8 millió forintos támogatására tettem javaslatot.

A másik kérdéskör, amihez szeretnék hozzászólni: Katona Tamás államtitkár úrral a költségvetés vitájában a nemzeti civil alapprogramról vitatkoztunk több kétperces felszólalásban, és akkor azt mondta az államtitkár úr, hogy a nemzeti civil alapprogramot nem fogja külső hatás érni. Azt tudom mondani államtitkár úrnak, hogy beszéltem a nemzeti civil alapprogram tanácsának több tagjával, akik elmondták, hogy a költségvetési törvény keretében - s itt kapcsolódnék Béki Gabriella képviselő asszonyhoz, akivel egyetértek abban, hogy - nem elegáns benyújtani ilyen irányú módosító javaslatot egy friss törvény esetében. Itt két probléma van, az egyik a 0,5-es határ eltörlése. Tudjuk, hogy ebben az évben 0,5 fölött van a költségvetési támogatás, de ha pénzügyi kihatása sincs ennek a módosító javaslatnak, akkor nem értem, hogy miért kell ezt eltörölni. Nagyon kérem, hogy gondolja át az előterjesztő és a 0,5-es határ maradjon bent. Ezt azért is kérem, mert a Magyar Demokrata Fórum képviselőcsoportja annak idején az NCA végszavazásánál azért szavazott igennel, mert ez a módosító javaslat bekerült.

A másik ilyen kérdéskör pedig a tanács jogkörének a csökkentése. Tudom, hogy a Pénzügyminisztérium másképp értékeli a tanács hatáskörének a csökkentését, mint a tanácson belül lévő civil kurátorok, mégis úgy gondolom, hogy át kellene nézni, egyébként pedig illett volna a civil kurátorokkal egyeztetni e módosítás esetében.

Még egy kérdésről szeretnék szólni, ami Béki Gabriella képviselőtársam felszólalásához kapcsolódik, ez pedig a családi adókedvezmény kérdése. Mondjuk ki, hogy az az adókedvezmény, amit különböző mértékben tudnak az egy-, két- és háromgyerekesek igénybe venni, nem szociális juttatás, hanem adókedvezmény, és adókedvezményben természetesen csak az tud részesülni, aki dolgozik és munkát vállal. Úgy gondolom, itt a két oldal közötti felfogásbeli különbségről is szó van. Mi azokat is szerettük volna segíteni, akik a munkájuk mellett gyermekeket vállalnak. Ez tehát nem egy segélyezési forma. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. (Taps az MDF soraiban.)ELNÖK: Kétperces hozzászólásra megadom a szót Csepeli György államtitkár úrnak.DR. CSEPELI GYÖRGY informatikai és hírközlési minisztériumi államtitkár: Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Ház! Képviselő úr konstruktív hozzászólását messzemenően méltányolom. Az első pontban azt tudom mondani, hogy a költségvetésben szerepel a határon túli magyarok támogatása, de nem az IHM, hanem a HTMH sorában 200 millió forinttal. Ilyen értelemben ez a dolog rendezett.

A másik egy nagyon fontos kérdés. Nem csak a fogyatékosokról, a kisebbségekről és azokról van szó, akik a digitális szakadék másik oldalán vannak. Eddig is az IHM törekvéseinek a középpontjában állt, hogy az ilyen típusú közpolitikai feladatokat az informatikai eszközök segítségével megpróbáljuk megoldani. Miniszter úr tárgyalásokat kezdeményezett Göncz miniszter asszonnyal, és érzésem szerint a két minisztérium között egy ilyen megállapodás keretében ezt a kérdést rendezni tudjuk.

A harmadik dolog: hogy mit tegyünk be a NAVA-ba és mit nem, az egy megfontolásra érdemes javaslat. Azt tudom mondani általánosságban véve, hogy a gazdasági versenyképesség operatív programja keretében vannak olyan típusú programok, amelyek a NAVA pénzzel való feltöltését és ennek következtében közszolgálati funkcióinak gyakorlását megkönnyíthetik.

Végül nyilvánvaló, hogy a civil szervezetek - amelyek nagyon fontos partnerhálózatát képezik az IHM-nek - akkora összegű támogatással, amit a képviselő úr is említett, nem lehetnek elégedettek. Továbbítani fogom képviselő úr felszólalását a miniszter úr számára, és ígérem, rajtam nem fog múlni, hogy a civil szervezetek - amelyek, hangsúlyozom, stratégiai partnert képeznek a minisztérium számára - előnyösebb helyzetben kerüljenek ki ebből a vitából, mint ahogy jelenleg állnak. Köszönöm a hozzászólást. (Taps a kormánypárti oldalon.)VISSZA