ELNÖK: Tisztelt Képviselőtársaim! Mézes Éva, a Szabad Demokraták Szövetsége képviselője, interpellációt nyújtott be az informatikai és hírközlési miniszterhez: „Mikor vehetjük birtokba az elektronikus egészségügyi szolgáltatásokat?” címmel. Öné a szó, képviselő asszony.DR. MÉZES ÉVA (SZDSZ): Köszönöm a szót, elnök asszony. Tisztelt Államtitkár Úr! Mindannyian jól tudjuk és tapasztaljuk, hogy napjainkban az egészségügy helyzete sokat vitatott kérdés. Valóban egy olyan, mindenkit érintő területről van szó, amelynek modernizálása, fejlesztése nemcsak Magyarországon, de az Európai Unió többi tagállamában is kiemelt szerepet kapott. Az informatika térhódításának előnyeit életünk számos területén már élvezzük, legyen szó akár ügyintézésről, információgyűjtésről, akár szabadidős programjaink szervezéséről. Véleményem szerint azonban az indokoltnál és szükségesnél jóval kevesebb szó esik arról, hogy az információs társadalmat miként használhatjuk az egészségügyben, az hogyan járulhat hozzá az orvosok munkájának segítéséhez, a betegek tájékoztatásához. Emellett a technika az elérhető tájékoztató anyagokon keresztül az egészséges életmódról, a betegségmegelőzésről közzétett információkkal nagymértékben segítheti azt a felvilágosító munkát, amire a népegészségügyi adatok ismeretében égető szükségünk van.

Nem odázható továbbá a kormányzat azon feladatának teljesítése sem, hogy az állampolgárok számára esetenként túl bonyolult, sok esetben áttekinthetetlennek tartott ellátórendszerben a lehető legjobban segítse a tájékozódást. Magyarországon ugyanis sokan alárendeltnek, kiszolgáltatottnak érezhetik magukat, a gyógyítás folyamata passzív elszenvedőjének ahelyett, hogy aktív résztvevői lennének. Ennek a gondnak a megoldásához kíván hozzájárulni többek között az e-egészségprogram részeként megvalósult Dr. Info-program, amely telefonon és interneten elérhető egészségügyi információszolgáltatás-együttes, amely bárki számára elsődleges forrásként rendelkezésre áll napi 24 órában. A Dr. Info segítségével a lakosság folyamatosan kaphat információkat az egészséggel, betegségekkel, az egészségüggyel általában, illetve az egyes intézményekkel kapcsolatosan. A rendszer, miközben a felhasználók informáltságán javít, egészségtudatos, felelős magatartásukat is fejleszti. Mint az informatikai ágazatért felelős vezetőt, kérdezem az államtitkár urat, hogyan áll az e-egészségprogram végrehajtása, hogyan állnak az informatikai fejlesztések e téren. Mikor vehetjük igénybe a modern, interaktív egészségügyi ellátást? Várom megtisztelő válaszát. (Taps az SZDSZ soraiban.)ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő asszony. A képviselő asszony interpellációjára Csepeli György politikai államtitkár úr, az Informatikai és Hírközlési Minisztérium államtitkára válaszol. Államtitkár úr!DR. CSEPELI GYÖRGY informatikai és hírközlési minisztériumi államtitkár: Tisztelt Elnök Asszony! Tisztelt Ház! Tisztelt Képviselők! Nem szükséges szakmailag tájékozódni ahhoz, hogy az ember megítélhesse, a magyar lakosság egészségi állapota az indokolthoz képest sokkal rosszabb képet mutat. Ennek kétségtelenül az egyik oka a vitaminhiány, de a másik oka az információhiány. Ahhoz, hogy ezt a társadalom típusú betegséget orvosolni tudjuk, a lakosság, az intézmények, a kormányzat és az üzleti szféra tekintetében egyaránt mélyreható szemléletváltásra van szükség.

Napjainkban már kéznél van az eszköz, mely ennek a szemléletváltásnak lehet a lendkereke. Az e-egészségprogram 2003-ban indult el, szoros együttműködésben az egészségügyi tárcával. Ennek a programnak a célja kettős volt. Egyfelől biztosítani akartuk a lakosság hozzáférését azokhoz az egészségügyi információkhoz, amelyek birtokában életük hosszabb, kényelmesebb, minőségében jobb lehet, másfelől az intézmények és az orvosok számára biztosítani akartuk az információkhoz való hozzáférést a jobb diagnosztikai és terápiás munka elősegítésére. Az elindított szakmai programok között én is megemlítem, amit a képviselő asszony említett (Zaj. - Az elnök csenget.), a Dr. Info telefonos és internetes betegtájékoztató szolgáltatást. Mindenkinek ajánlom, annak is, aki nem beteg, annak is, aki beteg. Május vége óta ezt a honlapot több mint 97 ezren látogatták, és összesen 4 millió 900 ezer oldalt néztek meg rajta a legkülönbözőbb egészségügyi információk utáni keresés során. Terveink szerint ezt a szolgáltatást az eMagyarország pontokon is hozzáférhetővé tesszük, ennek következtében az országban nem lesz olyan település, ahol a betegek, orvosok ne tudnának egészségügyi információt a Dr. Info segítségével beszerezni. Az orvosi szakmai munkát támogatja a Clinical Evidence nemzetközi orvosi szakmai tudásbázis, amely az országnak már több mint százhúsz intézményében elérhető. Ez ad segítséget az orvosok diagnosztikai és terápiás tevékenységéhez. Fontos feladat az egészségügyi intézmények közötti gyors kommunikáció feltételeinek megteremtése is. Ehhez három dolog szükséges: megfelelően biztonságos hálózati kapcsolat kell, melynek szakmai előkészítése már megtörtént, a közháló kiépítésével ez az informatikai infrastruktúra valamennyi kórház, valamennyi rendelőintézet és háziorvos számára rendelkezésre fog állni. Az intézmények informatikai összekapcsolása esetén szükség van a közölt adatok hitelesítésére. Ez a második pont. Ezt az elektronikus aláírás segítségével lehet megvalósítani. És végül harmadikként említeném az egészségügyi informatikai szabványokat és fogalomtárat. Már elkészültek a kórlapra, a konzíliumra, a leletre, a receptre, illetve a finanszírozásra vonatkozó elektronikus dokumentum- és üzenetszabványok.

Ahhoz, hogy ezeket a technikailag rendelkezésre álló lehetőségeket teljes mértékben ki lehessen használni, folytatni kell a tartalomfejlesztést a lakosság számára, folytatni kell a képzést az egészségügyi személyzet számára, és emellett a rendelkezésre álló adatok hatékony felhasználásának is meg kell teremteni a jogszabályi hátterét, kiszűrve a visszaéléseket. E munka az e-egészségprogram tapasztalatai alapján, az érintett tárcák együttműködésével már megkezdődött. Remélem, nem sokáig kell várni ahhoz, hogy a képviselő asszony által feltett kérdésre teljes egészében pozitívan és igenlően tudjunk válaszolni - elindult a magyar egészségügy informatizálása. Köszönöm a szót. (Szórványos taps a kormánypártok soraiból.)ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr, a válaszát. Megkérdezem a képviselő asszonyt, hogy elfogadja-e az államtitkár úr válaszát. Képviselő asszony!DR. MÉZES ÉVA (SZDSZ): Köszönöm szépen a választ. Tisztelt Államtitkár Úr! A Dr. Info internetes betegtájékoztató szolgálat valóban nagyon jó, rendkívül széles tájékoztatást ad a betegeknek sokféle szempontból és sokféle témában. Örülök, hogy ilyen sokan látogatják. Ezzel kapcsolatban felhívnám a figyelmét, hogy a honlap címe egyszerűbb is lehetne, talán még többen megtalálnák. A másik, hogy az intézmények közötti kommunikáció rendkívül fontos volna, a betegek felesleges utaztatását, a vizsgálatok megismétlését és még sok minden ilyen fontos dolgot előzne meg. Ezért ennek fejlesztését, jogszabályi hátterének a megteremtését nagyon sürgetőnek tartom, és kérem államtitkár urat is, hogy ezt a munkát támogassa. Államtitkár úr, válaszát köszönettel elfogadom. (Szórványos taps a kormánypártok soraiból.)
VISSZA