ELNÖK: Pető Iván, az SZDSZ képviselője, kérdést kíván feltenni az informatikai és hírközlési miniszternek. A miniszter úr távollétében, ha a képviselő úr elfogadja, az államtitkár úr válaszol. A képviselő úr jelzi, hogy elfogadja a válaszadó személyét. Parancsoljon, képviselő úr!DR. PETŐ IVÁN (SZDSZ): Elnök Úr! Tisztelt Ház! Tisztelt Képviselőtársak! Tisztelt Államtitkár Úr! A Millenáris Park az előző kormány egyik sikeres akciója volt, mármint a felépítése, jelentős intézmény született. Azóta kiderült, hogy ezt az intézményt zavaros ingatlanügyek, rossz, beázó, fűtési gondokkal küszködő, sok tekintetben alkalmatlan épületek jellemzik. Az elmúlt két évben az intézmény azonban kulturális rangot vívott ki a fővárosban, nagyon jelentős kulturális rendezvények zajlottak itt. A mostani kérdésemnek két apropója van. Az egyik nem naphoz kötődő, nevezetesen az, hogy az intézmény most az Informatikai és Hírközlési Minisztériumhoz tartozik, és ennek kapcsán a nyilvánosság értesülhetett róla, hogy részben változik az intézmény funkciója, a „Jövő háza” című kiállítást, illetve létesítményt itt kívánják megvalósítani. Ami naphoz kötődő kérdés, az a következő: az elmúlt napokban és a mai lapokban is olyan információk láttak napvilágot, amelyek megfelelnek a valóságnak, miszerint az intézmény vezető munkatársai közül többen megváltak az intézménytől, részben önként, részben elég radikális elbocsátással vagy eltávolítással. Kérdezem az államtitkár urat, hogy egyrészt a funkcióváltozás érinti-e az eddigi kulturális programokat, le kell-e mondani a főváros közönségének az igényes kulturális rendezvényekről, mert vannak, akik esetleg így értelmezik a változást. A másik, legalább ilyen fontos kérdésem, hogy a most nyilvánosságot látott személyi - hogy is mondjam - változások, tehát az emberek eltávolítása az intézménytől minek a következménye. Lehet-e reménykedni abban (Az elnök a csengő megkocogtatásával jelzi az idő leteltét.), hogy az intézmény konszolidált működése folytatódik? Köszönöm szépen.ELNÖK: A kérdésre Csepeli György úr, az Informatikai és Hírközlési Minisztérium politikai államtitkára válaszol.DR. CSEPELI GYÖRGY informatikai és hírközlési minisztériumi államtitkár: Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselő Úr! Tisztelt Ház! Nem kell jövőkutatónak lenni ahhoz, hogy ha az ember a jövő körvonalait keresi, akkor arra gondol, hogy az információs társadalom által létrehozott technológiákat, az információs társadalom által képviselt tudásmodellt és mindazt kell bemutatni, amely az információ és az információtovábbítás körül keresi meg azt, amit még nem tudunk, de azt tudjuk, hogy lesz, és ez a jövő.

Akkor, amikor a kormány eldöntötte, hogy egy olyan házat keres, ahol a jövő egy ilyen befejezetlen múzeumként megnyilatkozhat, akkor hat helyszín közül kellett választani. Végül is a kormány választása a Millenáris Parkra esett, a Millenáris Parknak mindazzal a nyomorúságával, amivel a képviselő úr is jellemezte. Ez voltaképpen egy Patyomkin-vár volt, és ezt a Patyomkin-várat a maga látszat mivoltából kell átalakítani egy valóságos helyszínné. Ez természetesen nem jelenti azt, hogy az a kulturális funkció, amely betelepült a Millenáris Parkba, ne lenne értékes. Nagyon is értékes volt, és egyetértek a képviselő úrral, hogy a főváros egyik legnívósabb, alternatív, liberális és konzervatív igényeket egyaránt kielégítő, igen széles műsorkínálattal rendelkezett. Azt is látni kell, hogy ez hatalmas pénzekbe került. Akkor, amikor az IHM-hez került a Millenáris Park, akkor a miniszter úrnak eltökélt szándéka volt megtartani a kulturális funkciót, és kiegészíteni a jövő házával, a jövő múzeumával, amelyet a hajdan volt „Álmok álmodói” helyszínére álmodtunk. Természetesen egy tanulási folyamatnak le kellett játszódnia, hiszen egy meglévő szervezet és egy új szervezet óhatatlanul nem képes egymással konfliktus nélkül megélni. Ennek a konfliktusnak voltak a következményei azok a vezetőváltások, amelyekre a képviselő úr is utalt: pénteken meg kellett válni a jövő háza program ügyvezető igazgatójától, és éppen ezekben a percekben zajlik az egyeztetés, a miniszter úr azért nem tud itt lenni, amely az új menedzsment kinevezésével fog járni. Az új menedzsment, remélem, garanciát fog adni arra, hogy ez a két funkció megmarad, és továbbra is lesz kultúra, ugyanakkor ez be fog ágyazódni a jövő egyfajta látomásába.

ELNÖK: Viszontválaszra megadom a szót a képviselő úrnak.

DR. PETŐ IVÁN (SZDSZ): Elnök Úr! Tisztelt Ház! Tisztelt Államtitkár Úr! Nemcsak formálisan, hanem ebben a pillanatban ténylegesen is csak azt tudom mondani, hogy köszönöm szépen a tájékoztatást. Nem látunk a jövőbe, de optimisták vagyunk. Tehát én bízom abban, hogy azok a konfliktusok, amelyek most a napilapokból ismertek, rövid időn belül megnyugtató módon lezárulnak, és bízom abban, hogy ez a kettős funkció, amiről itt beszélünk, és ami végül is a kultúra égisze alatt - hogy is mondjam - szervesen együtt tud működni vagy együtt létezhet, valóban az elképzeléseknek megfelelően alakul. Köszönöm szépen. (Taps a kormánypárti padsorokban.)ELNÖK: Viszontválasz illeti meg az államtitkár urat.DR. CSEPELI GYÖRGY informatikai és hírközlési minisztériumi államtitkár: Nagyon röviden szeretnék reagálni a viszontválaszban arra a voltaképpeni kérdésre, hogy e héttől kezdve zavartalanul folytatódnak-e tovább a kulturális rendezvények. Igen, a szerződések megszülettek, tehát ilyen értelemben a show must go on.VISSZA