ELNÖK: Pettkó András, az MDF képviselője, interpellációt nyújtott be az informatikai és hírközlési miniszterhez: „Jövőre veletek ugyanitt?” címmel. Képviselő úré a szó.PETTKÓ ANDRÁS (MDF): Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselőtársaim! Meglepetéssel látom, hogy nem a miniszter úr, hanem az államtitkár úr tartózkodik a teremben. Miniszter úr mindig ezt teszi, amikor olyan interpellációra kerül sor, amely kényes kérdéseket feszeget. Mindenesetre szó szerint fogom az interpellációt a parlamenti ülésteremben elmondani, és úgy mondom el, mintha a miniszter úrnak mondanám.

Tisztelt Államtitkár Úr! A Jövő Háza ügyében kialakult helyzet az ön minisztersége alatt nem az első botrányszagú ügy. Infopolitikusként és a választópolgárok akaratából felelős országgyűlési képviselőként is felháborítónak tartom, hogy az Informatikai és Hírközlési Minisztérium milliárdokat költ el olyan programokra, amelyeknek érdemleges hatásai a magyar IT-szektorra nincsenek.

Csak címszavakban: állami támogatás a Matávnak olcsó internetre. Eredmény: ma kevesebb az internet-előfizetés, mint egy éve. Közhálóprogram; levegőben lógó, senki által nem használt e-pontok milliárdokért, miközben a postán kőkorszaki fizetési rendszerekkel lehet csekket befizetni. Emellett az állam működteti az NIIF gerinchálózatot is. A Millenáris Parkba beültetett emberei egymással összeveszve magát a parkot, a Jövő Háza eszméjét, az NDA-t és a NAVA-t veszélyeztetik. Ezek mind-mind olyan programok, amelyekre több kormány is áldozott, mégpedig az adófizetők forintjaiból több száz millió forintot.

Tisztelt Miniszter Úr! Megbízatása, tekintélye és jogi lehetőségei birtokában önnek meg kell oldania a kialakult helyzetet. Amennyiben önnek ez a feladat túl nagy falat, a Jövő Házának irányítását más miniszter kezébe kell adnia. Másik lehetőségként pedig saját személyére vonatkozóan kell levonnia a szükséges következtetéseket. A Jövő Házában talán így találkozhatunk. Vagy, tisztelt képviselőtársaim, jövőre veletek ugyanitt. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. (Taps az MDF soraiban.)ELNÖK: Az interpellációra Csepeli György államtitkár úr válaszol.DR. CSEPELI GYÖRGY informatikai és hírközlési minisztériumi államtitkár: Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselő Úr! Tisztelt Ház! Miniszter úr távolléte valóban megakadályozza őt abban, hogy személyesen válaszoljon.

Én néhány újságot mutatnék, mert az információs társadalommal kapcsolatban vannak jó és vannak rossz hírek, melyik nap mit hoz. A mai napon a Metro arról beszél, hogy a telefonköltség akár 30 százalékkal is csökkenhet, a Magyar Nemzet arról beszél, hogy terjed az on line-vásárlás, az éppen éledező Magyar Hírlap pedig azt írja, hogy az elektronikus adózásban az európai élvonalban vagyunk. De vannak rossz hírek is. Kétségtelen, hogy a társadalomnak van egy rezisztens része, körülbelül 60-65 százalék különböző okok miatt képtelen ráállni az internetre, képtelen kihasználni a számítástechnika eszközeit.

Az új elektronikus hírközlési törvény kétségtelenül beváltotta a várakozásainkat, a nemzeti hírközlési hatósággal az élen. Először fordult elő a távközlési piacon, hogy elkezdtek az árak csökkenni, mind az internetpiacon, mind a mobilhívások piacán. Ami a közháló- és az eMagyarország programot illeti: az Európai Bizottság állásfoglalása szerint példaértékű programról van szó, 7300 intézmény lesz rákapcsolva a világhálóra, köztük iskolák, könyvtárak, múzeumok, önkormányzatok. A szolgáltatási pontok kiépítése - ezzel kapcsolatban türelemmel kell várni - 2005. szeptember 30-ára lesz teljes.

Ami a nemzeti információs infrastruktúra szolgáltatásait illeti, ez egy több éve tartó program, és ez az a gerinchálózat, amely lehetővé teszi a felsőfokú intézmények, tudományos kutatóintézetek, a magyar tudományosság, bennük a könyvtárak összeköttetését a nemzetközi tudományos hálózatokkal széles sávon.

A Jövő Házával kapcsolatban valóban turbulenciák történtek, főleg a személyi politikában, ezek a turbulenciák azonban nem veszélyeztetik a program megvalósítását, sem azt, amint azt a múltkor Pető Iván képviselő úrnak adott válaszomban kifejezésre juttattam, hogy magas színvonalú kulturális programok fognak folytatódni a Millennáris parkban. A társadalompolitikai kabinet az IHM előterjesztését december 15-én tárgyalta meg, és támogatta a Jövő Háza programot, amelynek a szükséges pénzügyi fedezete is rendelkezésre áll. Remélem, hogy képviselő urat üdvözölhetjük a jövő év végén a Jövő Háza megnyitásán. A folyamat graduális lesz, újabb és újabb elemek fognak belépni ebbe a programba, és nyilvánvalóan a céljuk az, hogy egy olyan kultúrafogalmat igyekezzenek népszerűsíteni és több százezer gyereket és szüleiket ebben az élményben részesíteni, ahol az információs társadalom mintegy fokuszálja a kultúra klasszikus és jövőbeli meghatározásait. Engedjék meg, hogy miniszter úr nevében is kellemes karácsonyi ünnepeket, boldog új évet kívánjak! (Taps a kormánypárti padsorokban.)ELNÖK: Kérdezem a képviselő urat, elfogadja-e az államtitkár úr válaszát.PETTKÓ ANDRÁS (MDF): Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselőtársaim! Tisztelt Államtitkár Úr! Megköszönve az ön által adott választ, azt tudom mondani, hogy a mai napon ugyanezt az interpellációt írásbeli kérdésként is el fogom juttatni a miniszter úrhoz. Ha belegondolok abba, hogy a Magyar Demokrata Fórum által is támogatott informatikai tárca első egy éve azzal telt, hogy hatásköri vitákat folytatott egy másik tárcával, aztán az elmúlt másfél évben botrányt botrányra halmozott, 2004-ben az informatikai társadalmat egyetlen pozitív hatás érte, hogy a kormányba egy új infopolitikus érkezett néhány hónappal ezelőtt, a válaszát sajnos nem tudom elfogadni. (Szórványos taps az ellenzéki padsorokban.)ELNÖK: Képviselő úr nem fogadta el a választ. Szavazás következik. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e az államtitkár úr válaszát. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)Az Országgyűlés 168 igen szavazattal, 98 nem ellenében, tartózkodás nélkül elfogadta az államtitkár úr válaszát.VISSZA