ELNÖK: Csapody Miklós képviselő úr, az MDF képviselője, kérdést kíván feltenni az informatikai és hírközlési miniszternek. A miniszter úr távollétében, ha a képviselő úr elfogadja, az államtitkár úr válaszol. (Dr. Csapody Miklós bólint.) A képviselő úr jelzi, hogy elfogadja a válaszadó személyét. Megadom a szót.DR. CSAPODY MIKLÓS (MDF): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Államtitkár Úr! Kerületünkben, Budapest legnagyobb létszámú városrészében működik a közkedvelt TV11 nevű közszolgálati kábeltelevízió. A XI. kerületben mégsem mindenki élvezheti, aminek egyik, de csak egyik oka a bekábelezettség hiánya, illetve az a tény, hogy nem százszázalékos. A minisztérium segítségét azonban egy másik műszaki ok elhárításában kell kérnem sokak érdekében. Ez pedig az, hogy a TV11 50-100 százalékban hibás jelminőséget mutat ott, ahol az Antenna Hungária adótornyának sugárzása egyszerűen elszáll a vevőkészülékek fölött. A fogadóórámon engem fölkeresők közül néhányan, műszaki emberek már eljártak az IHM-nél, a NKÖM-nél, a nemzeti hírközlési hatóságnál, sőt az ORTT-nél és a fogyasztóvédelmi felügyelőségnél is, de hiába. Nemrég az üzemben tartási díj eltörlésével a lakosság és a szolgáltató közti szerződéses viszony is megszűnt. Úgy tűnik, hogy a TV11 vételminőségének javítására sem pénz, sem ember, sem pedig törvényi kötelezettség nincsen.

A műsorszórással kapcsolatos két törvény közül a médiatörvény I. fejezetének 47. pontja szerint ott jó az ellátás, ahol nagy a térerősség és nincs rádiózavar, de a szolgáltatás minőségéről és a felelősségről nem esik szó. Az elektronikus hírközlési törvény pedig az összes rádióhullámra szóló hatáskörön túlmenően nem foglalkozik a műsorszórással. Kérdés tehát, hogy műszakilag megvalósítható-e, hogy a TV11 jele ne az Antenna Hungáriától, hanem közvetlenül a tévéstúdióból érkezzen. Nem lévén műszaki ember, nem tanácsot kívánnék adni, ellenkezőleg, a minisztérium segítségét kérem a vételminőség adatszerű ellenőriztetésében, illetőleg a jelminőség végleges javításában. A TV11 ugyanis nemcsak egy 150 ezer lakosú kerület mindennapjairól ad hiteles tájékoztatást, hanem művészeti, sport- és más eseményekről is. Ebben kérem a minisztérium segítségét, illetve várom államtitkár úr válaszát. Köszönöm. (Taps az ellenzéki pártok padsoraiban.)ELNÖK: A kérdésre Csepeli György államtitkár úr válaszol.DR. CSEPELI GYÖRGY informatikai és hírközlési minisztériumi államtitkár: Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselő Úr! Tisztelt Ház! Teljes mértékig egyetértek azzal, hogy a helyi közszolgálati televízióknak fontos missziójuk van annak az eszmének a megvalósításában, amelynek neve demokrácia.

Magam is XI. kerületi lakos lévén abba a kategóriába esem, amely a XI. kerületi televízió műsorait nem tudja élvezni, ám az ok egészen másutt van. Az Antenna Hungáriának semmifajta köze nincs a műsor szolgáltatásához, a XI. kerület az országos átlagot messze meghaladó mértékben bekábelezett, körülbelül 75-80 százalékban, és három szolgáltató osztozik a műsor szolgáltatásában. E három szolgáltató közül az egyik valóban nem szolgáltat körülbelül 3 ezer háztartásban XI. kerületi televíziós közszolgálati adást. Ennek kizárólagosan az az oka, hogy a két cég, a televíziós műsorkészítő cég, illetve a kábelszolgáltató különböző okok miatt egyszerűen nem egyezett meg ebben. De információim szerint legalábbis a szolgáltató készen áll arra, hogy ebben a 3 ezer háztartásban a XI. kerületi televízió adása megjelenjen. Ami a rossz minőséget illeti, azt hiszem, hogy a szolgáltatóhoz kell fordulni, mivel kizárólag egy kábelszolgáltató műszaki problémáiról van szó. Az Antenna Hungária teljes egészében kiesik ebből a játszmából, hiszen a teljes műsor, mint említettem, kábelen keresztül kerül el a háztartásokhoz. Ígérem képviselő úrnak, hogy amennyiben ez a probléma helyi szinten nem oldható meg, akkor eljárunk a Nemzeti Hírközlési Hatóságnál, és adott esetben visszatérünk erre a problémára. Egészében véve a maradék 20 százalék van megfosztva a műsortól, akik kábel útján nem tudnak hozzájutni ehhez a műsorhoz. Ezt viszont az Antenna Hungária státusa teljes egészében nem érinti. Tehát azt javaslom, hogy kövessük nyomon ezt a kis kálváriát, és igyekezzünk a probléma konstruktív megoldásában együtt részt venni.ELNÖK: Viszontválaszra megadom a szót képviselő úrnak.DR. CSAPODY MIKLÓS (MDF): Köszönöm a szót, elnök úr. És köszönöm a választ, államtitkár úr. Éppen ezt szerettem volna kérni - én nem vagyok hatóság, hála istennek -, a minisztérium segítségét kérni azok érdekében, akik a 80 százalékba beleesnek, de egy töredékük mégis rendkívül rossz jelminőségben veszi a televízió adását. Annak a 20 százaléknak a XI. kerületben, akik egyáltalán nem éri el kábelcsatornán az adást, nem ilyen típusú műszaki-informatikai segítségre van szükségük, vagy a javukra nem ilyen szolgál, hanem az önkormányzat, illetőleg a kábeltársaságok, valamint a kábeltársaságok egymás közötti, továbbá az előfizető és a kábeltársaság közötti megállapodásra. Ez tehát a jogi része a dolognak.

Amit köszönök, és amiben, mondom, kérem a segítséget, az az, amiben én magam nem mertem volna kérdezni, ha nem kapok műszaki segítséget éppen azoktól, akik műszaki emberek, és ezért tudtam megfogalmazni magát a kérdést is, hogy legyen ember és pénz és figyelem arra, hogy azok, akik ezért előfizetnek, ha nem is 100, de, mondjuk, 90 százalékos jelminőségben élvezhessék a TV11 adását. Kérem tehát államtitkár úr, illetőleg a minisztérium segítségét abban, hogy nagyobb odafigyeléssel, ne csak a hatályos előírások, rendeletek, törvények áttekintésével, hanem ezeknek a hivatalos szerveknek a közreműködésével érdemi előrelépés történjen. Köszönöm tehát államtitkár úr válaszát. (Taps az ellenzéki padsorokban.)VISSZA