ELNÖK: Jüttner Csaba, az SZDSZ képviselője, kérdést kíván feltenni az informatikai és hírközlési miniszternek. A miniszter úr távollétében, amennyiben a képviselő úr elfogadja a válaszadó személyét, az államtitkár úr válaszol. (Jelzésre:) A képviselő úr ezt elfogadja. Megadom a szót.JÜTTNER CSABA (SZDSZ): Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselőtársak! Tisztelt Államtitkár Úr! Az elmúlt hetekben több középiskolából is megkerestek azzal a kérdéssel, hogy a számukra biztosított jogtiszta szoftvereket tovább használhatják-e. Ezek az operációs rendszert és az irodai programcsomagot jelentik, amelyek a közoktatási intézményekben széles körben használatosak, és mára már az oktatás nélkülözhetetlen segédeszközeivé váltak.

A magyar állam - az Informatikai és Hírközlési Minisztérium „Tiszta szoftver” programjának keretében - központilag biztosítja az iskolák részére a felhasználási jogokat. Amennyiben az intézményeknek külön kellene megvásárolniuk a programok felhasználói jogát, akkor gépenként akár 100 ezer forintot is meghaladó összeget jelenthetnének ezek a licencek. Otthoni felhasználás esetén az érintett programok díja ennél is magasabb. Azáltal, hogy a licencek beszerzése központilag történt, egyrészt jelentős árengedményt lehetett elérni, másrészt adminisztratív tehertől és költségektől szabadultak meg az érintett intézmények és magánszemélyek. Mivel ezeket a szoftvereket gyakorlatilag Magyarország összes oktatási intézményében használják, jogosnak érzem, hogy erre a kérdésre itt a parlamentben kapjunk választ. Ezért kérdezem tisztelt államtitkár urat, meghosszabbítják-e ezeket a szerződéseket. Jelenleg jogszerűen használják-e az érintettek a Microsoft szoftvereit? Milyen szoftverek díjmentes használatát biztosítják a programok a közép- és felsőoktatási intézmények és a kedvezményezett természetes személyek számára? Hogyan lehet hozzájutni a támogatott szoftverekhez? Várom államtitkár úr megtisztelő válaszát.ELNÖK: A kérdésre Csepeli György államtitkár úr válaszol.DR. CSEPELI GYÖRGY informatikai és hírközlési minisztériumi államtitkár: Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Ház! Tisztelt Képviselő Úr! Azt a jó hírt kell közölnöm, nem egyszerűen önnel, hanem a televízión keresztül azzal a sok milliós felhasználói körrel, amelyet hasonló kérdés izgat, hogy a kormány az Informatikai és Hírközlési Minisztérium javaslatára támogatja, hogy a szóban forgó szoftverek támogatási szerződése a köz- és felsőoktatási intézmények és természetesen az ott dolgozó tanárok, oktatók, valamint az összes résztvevő, hallgató számára további három éven keresztül rendelkezésre álljon mind az intézményben, mind a családjukban. Tehát az operációs rendszerek és irodai szoftvercsomagok legális használatára továbbra is lehetőség lesz, ezt a kormány feltétlenül támogatja. Belefoglalva a frissítéseket is, rendezzük a korábbi szerződések alapján biztosított szoftverhasználat jogfolytonosságát is.

Korábban két szerződéssel rendelkezett a köz- és felsőoktatási intézményrendszer. Ezt egy új szerződés keretében egyesítjük. Az egyesítés alapfeltétele volt, hogy létrejöjjön az a központosított közbeszerzési keretszerződés, amely lehetőséget biztosít a szoftverek licencdíjának jogszerű megtérítésére. A szerződés elkészült. Információim szerint a napokban írja alá a központi szolgáltatási főigazgatóság. Így közel egyéves tárgyalássorozatról és kemény tárgyalássorozatról van szó. Ennek eredményeként legkésőbb jövő héten aláírjuk azt a megállapodást, amely garantálja az oktatási intézmények, általános iskolák, középiskolák, egyetemek, főiskolák számára az ön által említett szoftverek további legális használatát. Senkit sem érhet hátrány amiatt, hogy használja ezeket az eszközöket, amelyeket eddig is biztosítottak számára.

Az IHM által indított „Tiszta szoftver” program a középiskolák számára minden munkaállomásra biztosítja a Windows XP Professional frissítését vagy bármilyen korábbi Windows-verziót és az Office irodai szoftvercsomagot. Erről az iskolák a jogszerű felhasználást igazoló licencigazolást kapnak, és a szükség esetén telepítendő CD-k és szoftverek használatát ismertető kézikönyvet is kapnak. Akinek mindez nem elég, az menjen rá az internetre, és a www.tisztaszoftver.hu honlapon feltüntetett eljárásrend szerint mindezekhez hozzájuthat. Köszönöm megtisztelő figyelmüket.ELNÖK: Viszontválaszra megadom a szót a képviselő úrnak.JÜTTNER CSABA (SZDSZ): Tisztelt Államtitkár Úr! Azt gondolom, hogy nemcsak engem nyugtatott meg, hanem azt a több ezer felhasználót is, akik ezeket a programokat ilyen módon lényegesen kedvezőbb feltételekkel használhatják. Én csak azt kívánom, hogy ez a hír jusson el minél több intézménybe. Ha ebben a minisztérium is tud segíteni, akkor arra kérem az államtitkár urat, hogy ezeket a pontos információkat kapják meg az érintett intézmények. Köszönöm a válaszát.ELNÖK: Viszontválasz illeti meg az államtitkár urat.DR. CSEPELI GYÖRGY informatikai és hírközlési minisztériumi államtitkár: Nem több ezer, több százezer felhasználóról van szó. A probléma jelentőségét felismerve az IHM elhatározta, hogy valamennyi iskolát értesíteni fogja; az még kérdés, hogy postai úton, vagy pedig elektronikus postai úton. De ezt a fórumot is erre kívánjuk felhasználni - és köszönöm a képviselő úr kérdését -, hogy senkiben semmifajta kétség ne keletkezzen akkor, amikor ezt a szoftvert, illetve az Office programot használja.VISSZA