ELNÖK: Köszönöm szépen, miniszter úr. Tisztelt Országgyűlés! Mécs Imre, a Szabad Demokraták Szövetsége képviselője, kérdést kíván feltenni az informatikai és hírközlési miniszternek: „Milyen út vezet a szabad szoftverek használatának elterjedéséhez?” címmel. A miniszter úr távollétében, amennyiben elfogadja, az államtitkár úr fog válaszolni. (Jelzésre:) Úgy látom, elfogadta. Öné a szó.MÉCS IMRE (SZDSZ): Köszönöm, elfogadom, elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Ház! Az elmúlt héten egy azonnali kérdésre adott válaszból megtudtuk, hogy aláírás előtt áll az államigazgatásban, az önkormányzatokban és az oktatásban alkalmazott szoftverek további legális használatát biztosító megállapodás.

Köztudott, hogy mind több országban, így hazánkban is, sok felhasználói szervezet szeretne nyílt forráskódú szoftvereket használni, és még többen gondolkodnak az ilyen szoftverek használatba vételének különféle módozatain. A szabad szoftver olyan szoftver, amely a program forráskódjához történő hozzáférés mellett annak szabad módosítását, terjesztését, valamint ugyanezen jogok továbbadását is biztosítja a jogos felhasználók számára. Ahhoz, hogy ez a piac valóban versenyképes legyen, szükség lenne állami támogatásra. Látszik az is, hogy megfelelő fejlesztés esetén ezen a területen kialakulhatna verseny az állami piacokért is. Véleményem szerint érdemes lenne ezért kormányzati eszközökkel is támogatni a fejlesztő munkát. Az Informatikai és Hírközlési Minisztériumnak is részt kellene vennie ebben a folyamatban. Ennek eredményeként e területen is megindulhatna a különböző szoftverfejlesztési technológiák valóságos versenye. Ahhoz azonban, hogy a szabad fejlesztésű szoftverek bekerülhessenek az államigazgatás és az oktatás rendszerébe, komoly előkészítő munkára van szükség.

Ezért kérdezem, hogy a szakminisztérium mit tesz annak érdekében, hogy a nyílt forráskódú szoftverek elfoglalhassák az őket megillető helyet az állami és az önkormányzati felügyeleti intézmények szoftverparkjában. Várom államtitkár úr megtisztelő válaszát.ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. A kérdésre Csepeli György államtitkár úr fog válaszolni. Öné a szó, államtitkár úr.DR. CSEPELI GYÖRGY informatikai és hírközlési minisztériumi államtitkár: Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Ház! Tisztelt Képviselő Úr! Az Informatikai és Hírközlési Minisztérium sok feladata közül az egyik legfontosabb, hogy az informatikai piac alakulását figyelemmel kövessük és monitorozzuk, hiszen enélkül nem lehetne elképzelhető, hogy egy versenyképes információs társadalom jöjjön létre Magyarországon. Jól ismerjük, képviselő úr felvetésével összhangban, az állami és önkormányzati intézmények szoftverigényét.

Elhatározásunk ennek megfelelően közismert: a nyílt forráskódú szoftvereknek meg kell kapniuk az őket megillető helyet az intézmények szoftverparkjában. Kérdés az, hogy mit teszünk, és mit fogunk tenni ennek érdekében. Ezt az elvet alkalmaztuk akkor, amikor több mint kétezer eMagyarország pont számára a Magyar Office irodai programcsomagot vásároltuk meg. Ez a programcsomag már teljesíti azokat a feltételeket, amelyeket az irodai alkalmazásokkal szemben támasztunk. Emellett az eMagyarország pontokon, mind a köztisztviselők továbbképzése során alkalmazott ECDL-programok is tartalmazták a Linux alapú programot. Ahhoz azonban, hogy a szabad szoftverek felvehessék a versenyt, a piacon elfogadott termékekké váljanak, további fejlesztésekre van szükség, elsősorban a fogyasztók érdekeinek védelmében. Ebben a munkában az IHM eddig is segítő partner volt. Jelenleg széles körű egyeztetést folytatunk a szabadszoftveres szervezetekkel az elterjedés és a biztonságos, költségkímélő használat érdekében. Ahhoz, hogy az államigazgatásban, illetve az oktatásban ezek a szabad szoftverek széles körben alkalmazhatók legyenek, az állami beszerzésekért felelős Központi Szolgáltatási Főigazgatóság által felállított szakértői csoporttal közösen olyan normarendszer kialakításán dolgozunk, amely lehetővé teszi a nyílt forráskódú szoftverek beszerzését a közbeszerzési eljárás keretében is. Ezt követően a nyertesek már szállíthatnak majd szoftvereket az iskoláknak, illetve az önkormányzati és kormányzati szerveknek, és érzésem szerint ez egy döntő lépés lesz a szabad szoftverek társadalmiasulása útján. (Taps a kormánypártok soraiban.)ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr. Viszontválaszra a képviselő úrnak megadom a szót. Parancsoljon!MÉCS IMRE (SZDSZ): Köszönöm szépen az államtitkár úr válaszát. Jól tudjuk, hogy a helyzet nem könnyű, hiszen egy spontán szabvány alakult ki a világon, amely egy monopolhelyzetet eredményezett. Jó lenne ezt valóban igazi versenyhelyzetté alakítani. Európa több országában már államigazgatásban kötelezővé tették a nyílt forráskódú szoftverek használatát, például a Német Szövetségi Köztársaság több köztársaságában kötelező ez, de más területen is folyik ilyen irányú munka. Úgy gondolom, hogy jelentős erőfeszítéseket kell tennünk közösen, tehát mind a felhasználóknak, mind a szoftverek alkalmazásával foglalkozó gazdasági és társadalmi szervezeteknek, mind pedig a szakminisztériumnak, amelyik zászlóshajója ennek a kérdésnek. Köszönöm a válaszát, és működjünk együtt a jövőben még sikeresebben és szorgalmasabban. (Taps a kormánypártok soraiban.)

ELNÖK: Köszönöm szépen. Viszontválasz illeti meg az államtitkár urat. Parancsoljon!DR. CSEPELI GYÖRGY informatikai és hírközlési minisztériumi államtitkár: A képviselő úr is tudja, hogy a szabad szoftverek állami, önkormányzati és oktatási intézményekben való alkalmazásához nem elég egy egyszerű szoftverlicenc-vásárlási megállapodás megkötése, hiszen a nyílt forráskódú szoftverek világának egyik alappillére az, hogy a szoftver használati joga ingyen vagy jelképes összegért jut a felhasználóhoz. A feladat ennek megfelelően rendkívül bonyolult, hiszen egy olyan konstrukció kidolgozására van szükség, amely az üzembe helyezési, tanácsadási tevékenységen keresztül téríti meg a nyílt forráskódú szoftvereket forgalmazó vállalkozások költségeit, hiszen voltaképpen ingyen semmi sincs, csak meg kell találni az árát. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. (Taps a kormánypártok soraiban.)VISSZA