ELNÖK: Jüttner Csaba, az SZDSZ képviselője, kérdést kíván feltenni az informatikai és hírközlési miniszternek, „Kábeli zűrzavar, avagy mit tud tenni a kormány azért, hogy végre olcsóbb legyen a kábeltelevíziós szolgáltatás?” címmel. Miniszter úr távollétében, ha a képviselő úr elfogadja, Csepeli György államtitkár úr válaszol.JÜTTNER CSABA (SZDSZ): Elfogadom, elnök úr.ELNÖK: Köszönöm. Képviselő urat illeti a szó.JÜTTNER CSABA (SZDSZ): Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Ház! Tisztelt Államtitkár Úr! Az Európai Kábelkommunikációs Szövetség két hete Budapesten tartott közgyűlést. A sajtóvisszhangokból úgy értesültünk, hogy a kiépült kábeltévé-hálózat szempontjából Magyarország az élmezőnyhöz tartozik. Az ellátottság bővülése a 2000. évi megtorpanást követően 2003-tól ismét meglódult, és a műsorterjesztésnek ezt a módját ma már a háztartások több mint 60 százaléka veszi igénybe. A kábeltévés szolgáltatók közül többen nemcsak műsorterjesztésre, hanem internetes szolgáltatás nyújtására is felhasználják ezt az infrastruktúrát, sőt az egyik szolgáltató már az internet alapú telefonszolgáltatás nyújtására is.

A hatályos szabályozás elősegíti az infrastruktúra építését, és egyes szolgáltatók műszaki fejlesztései azt igazolják, hogy a műsorterjesztésre kiépülő infrastruktúra képes lenne helytállni a technológiák versenyében is. A mindennapos tapasztalatból azonban az derül ki, hogy míg a távközlési tarifák általában drasztikusan csökkennek, addig a kábeltelevíziós szolgáltatások ára folyamatosan az inflációt meghaladó mértékben növekszik, véleményem szerint azért, mert nincs verseny ezen a piacon. Ennek az okát elsősorban a vételkörzeti korlátozásban látom, amelynek fenntartása törvényileg támogatja a piac felosztását. Ez a mesterséges fejlődési korlát az alternatív vállalkozókat elriasztja, ezáltal akadályozza a verseny kialakulását, és nem utolsósorban nem felel meg az uniós előírásoknak sem.

Kérdezem tehát államtitkár urat, mit tud tenni a kormány azért, hogy végre olcsóbb legyen a kábeltelevíziós szolgáltatás. Várom megtisztelő válaszát.ELNÖK: A kérdésre Csepeli György államtitkár úr válaszol. Államtitkár urat illeti a szó.CSEPELI GYÖRGY informatikai és hírközlési minisztériumi államtitkár: Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselő Úr! Tisztelt Ház! A sláger ismert jelmondatával tudok válaszolni: egyedül nem megy. Tehát a kormány bármit próbál elgondolni annak érdekében, hogy a verseny kikényszerítse az árak csökkenését ezen a piacon, ez csak akkor megy, ha partnerek vannak. Tudomásom szerint, ha nem is ma, de a közeljövőben a Ház kétharmados többséggel kell hogy határozzon egy olyan EU-s direktíva bevezetéséről, amelynek következtében ez a képviselő úr által említett vételkörzeti korlát eltörlődik az európai normatívákkal összefüggésben.

Nehéz összeegyeztetni egy európai retorikát abban az esetben, ha konkrét piacszabályozási kérdésekben Európa-ellenes irányban igyekeznek egyes politikai erők befolyásolni ezt a kábeli zűrzavart, ahogy képviselő úr említette. Nagyon remélem, hogy a Ház bölcs döntése következtében, az európai direktíváknak megfelelően ez a fajta korlát eltűnik a magyar médiapiac és a magyar hírközlési piac egészéről.

Ami a másik partnert illeti, azok a szolgáltatók. Jelenleg a kábelpiaci szolgáltatás nagyon töredezett. A kormány szándéka, ugyancsak az európai direktíváknak megfelelően, hogy legkésőbb 2012-ig egy teljesen új technológiára térjen át, amelynek következtében egy antennával nemcsak a jelenlegi két vagy három analóg terjesztésű, földi sugárzású televíziós műsor vételére nyílik lehetőség, hanem akár 20-25 digitális technológiával sugárzott közszolgálati és kereskedelmi műsor vételére nyílik lehetőség. Ez tehát egy technológiai elemet visz be a versenybe. Ennek következtében, úgy gondolom, hogy amennyiben az analóg szolgáltatók felismerik azt, hogy lesz egy digitális alternatívájuk, akkor tömörülnek, és ennek következtében olyan tárgyalási partnert, tárgyalási lehetőséget fognak a kormány számára felkínálni a digitális platform létesítése következtében, amely a verseny elemét technológia tekintetében is beiktatja a piacra.ELNÖK: Válaszadásra megadom a szót Jüttner Csaba képviselő úrnak.JÜTTNER CSABA (SZDSZ): Biztató folyamatokról hallottam. Elsősorban a kérdést is emiatt tettem fel, mert magam is tudom, hogy hamarosan bekerül szavazásra egy olyan jellegű módosítás, ami pontosan ezt a versenyhelyzetet, azt a fajta versenyhelyzetet kívánja elősegíteni, amitől el lehet várni, hogy a szolgáltatók versenyhelyzetben, elsősorban a tarifák meghatározásánál alacsonyabb árakat fognak használni. Ezért kérném azokat a képviselőket, akik jelenleg itt vannak a Házban, és majd azokat is, akik jelenleg nincsenek itt, de szavazni fognak, hogy gondolják át ennek a módosításnak azt a tartalmát és azt a lényegét, ami végül is a felhasználók szempontjából, a szolgáltatást igénybe vevők szempontjából nagyon fontos. A verseny teremtheti meg azt az ideális helyzetet, amit a szolgáltatók között meg kell teremtenünk az európai uniós összhangban. Köszönöm eddigi válaszát is államtitkár úrnak.ELNÖK: Viszontválaszra megadom a szót államtitkár úrnak.DR. CSEPELI GYÖRGY informatikai és hírközlési minisztériumi államtitkár: Nyilvánvalóan az a szándékunk, hogy ezt a piacot hatósági árszabályozással semmiképpen se próbáljuk befolyásolni és torzítani. A szolgáltatókkal folyamatos tárgyalásban vagyunk, és úgy tűnik, hogy hajlandók lesznek egy olyan megoldásra, amely egységesíti érdekképviseletüket, és ennek következtében a versenyben olyan egységes szolgáltatóként vagy szolgáltató szövetségként fognak fellépni, amely nagy monopolhelyzetek kialakulását súlyuknál fogva is gátolni fogja más piaci szereplőkkel szemben. Ennek következtében abban reménykedünk, hogy azok a tapasztalatok, amelyeket az elektronikus hírközlési törvény kapcsán éppen a verseny szellemének palackból kiszabadítása révén tapasztaltunk, amely jelentős árcsökkenést eredményezett - akár a mobiltelefon, akár az internet árára gondolunk -, ez a jótékony hatás, amiről minden közgazdasági könyvben az első vagy második fejezetben értesülhetünk, érvényesülni fog, és ennek következtében a „kábeli” zűrzavar véget ér.VISSZA