ELNÖK: Pettkó András, az MDF képviselője, interpellációt nyújtott be az informatikai és hírközlési miniszterhez: „www.internetpenetracio.hu” címmel. A képviselő úré a szó.PETTKÓ ANDRÁS (MDF): Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselőtársaim! Tisztelt Államtitkár Úr! A kormányzati és szakmai vélekedés is megegyezik abban, hogy a gazdaságfejlesztés egyik fontos eleme az informatikai szektor támogatása. De abban is egységes az álláspont, hogy van min javítanunk. A tőlünk keletebbre fekvő, az Unióhoz még nem vagy velünk együtt csatlakozó államok gyorsvonatként robognak el hazánk mellett, míg mi szinte állva figyeljük a fejlődésüket. Gondoljunk csak az internetpenetráció terén elért eredményeinkre, hogy az EU tagállamaihoz újonnan csatlakozó tíz ország közül hazánk a sereghajtó. Óriási munkára, jó ötletre és ösztönző erőre van szükség ahhoz, hogy javítsunk siralmas helyzetünkön.

Infopolitikusként remek kezdeményezésnek tartom például, hogy a cégek a béren kívüli juttatás terén ingyenes vagy kedvezményes otthoni számítógép- és internethasználati lehetőséggel is támogathatják a dolgozóikat. Kiemelt előnye, hogy a magánszemély részére korlátlan mértékben biztosíthatja a munkáltató adó- és járulékmentesen. De mint minden jó kezdeményezést, ezt is az alapján lehet megítélni, hogy mennyire ismert, mennyien használják, alkalmazzák, hogyan válik be a gyakorlatban. Nos, ez a kezdeményezés nemhogy népszerűvé vált, de szerintem el se jutott a köztudatba. Fogyasztói társadalomban élünk, ahol jó bornak is kell a cégér, ahol fel kell hívni a figyelmet arra is, hogy cipőt a cipőboltból. Reklámozni tehát az internetet is kell, megkeresni azokat a lehetőségeket, amelyek az internethasználatra sarkallják a lakosságot, és ehhez meg kell teremteni a legkedvezőbb feltételeket.

Tisztelt Államtitkár Úr! Akár a mindennapi élet megkönnyítésére gondolok - mint például az e-közigazgatás - vagy egyszerű információkeresésre, akár a tudásalapú társadalom kiépítésére, akár a foglalkoztatás növelésében nagy szerepet játszó távmunkára, elengedhetetlen, hogy a lakosság ismerje, tudja, birtokolja a modern technika adta lehetőségeket, mint amilyen az internet. Az Informatikai és Hírközlési Minisztérium és élén a miniszter az első számú szakmai felelős azért, hogy ha szükséges, reklámozzák az internethasználat előnyeit, hogy megteremtsék a használat feltételeit annak érdekében, hogy minél több otthonban és minden munkahelyen használják azt. Tisztelt Államtitkár Úr! Mit tesz a tárca ennek érdekében, mit tesz az információs társadalom kiépítése érdekében? Mit tesz azért, hogy a magyar gazdaság fejlődésének egyik kiemelt területe az informatikai szektor legyen? Várom megtisztelő válaszát. (Taps az ellenzék soraiban.)

ELNÖK: Az interpellációra Csepeli György államtitkár úr válaszol.DR. CSEPELI GYÖRGY informatikai és hírközlési minisztériumi államtitkár: Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Ház! Tisztelt Képviselő Úr! Örömmel hallottam ezt az interpellációt, amelynek a hangneme - hogy úgy mondjam - kedvesen elüt az interpellációkra általában jellemző gonoszságtól, rosszindulattól, félreértelmezéstől, mert valóban, azt hiszem, teljesen egyek lehetünk azokban a célokban és azokban az eszközökben, amelyeket a képviselő úr az interpelláció során felvetett. Talán egy ténykérdésben lehetne némi vitánk: én nem érzem ezt az expresszvonathatást, tehát nem érzem azt, hogy a csatlakozó országok, mint Fellini filmjében, csak a távolból láthatóak mint hatalmas tengerjáró hajók, és mi kint parkolunk a kikötőben. Valójában a középmezőnyben vagyunk, és a szélessávú előfizetések tekintetében, azt kell mondjam, hogy megelőzzük a csatlakozó országokat: 27 százalék az általános internethasználat, 12 százalék a háztartási penetráció, a közép- és kisvállalatok körében 40-50 százalékos a penetráció, és ami különösen előnyös, hogy a 25 év alattiak körében szinte százszázalékos az internethasználat, tehát ilyen értelemben azt kell mondjam, hogy a jövő itt van már. (Folyamatos zaj.) Ami a használat egyéb tényadatait illeti, nagyon impozánsak az elmúlt két évben is a növekedési adatok, hogy 1,1 millió naponta azoknak a száma, akik valamilyen módon kíváncsiak egy internetes oldalra, és átlagosan hatvan oldalt töltenek le egy nap; az egyik esetben 100 százalékos, a másik esetben 250 százalékos a növekedés. De ezek a növekedések ilyen értelemben nem adhatnak hencegésre okot, hiszen itt a szükségletet tulajdonképpen csak növeli a kielégítés. A versenyadataink, azt hiszem, nagyon előnyösek. Annak következtében, hogy az egységes hírközlési törvényt elfogadta a parlament, az internetárak, az internetszolgáltatás árának növekedése abszolút mértékben megállt, sőt a csökkenés a jellemző; ugyanúgy a mobilpercdíj esetében is 20 százalékos a csökkenés, és a csökkenésnek még csak az elején vagyunk. Tehát ilyen értelemben, amit közgazdasági könyvekben szoktak mondani a verseny hatásáról, az a valóságban, a gyakorlatban tapasztalható. Csak remélni tudom, hogy a parlament, amikor ma szavazni fog a vételkörzeti korlát feloldásáról - összhangban az európai normákkal - a kábeltelevíziós szolgáltatók esetében, amelyek már messze nemcsak kábeltelevíziót, hanem internetet, sőt telefont szolgáltatnak, akkor a parlament ezt a fajta versenylogikát a magáévá teszi, amelyet az egységes elektronikus hírközlési törvény tartalmaz. Voltaképpen amiben tennünk kell - és ez nemcsak a parlamentnek, nemcsak a kormánynak, hanem a civil szervezeteknek, az üzleti szférának, a legkülönbözőbb társadalmi csoportoknak a dolga -, a kognitív lelki gátaknak a lebontása. Van egy technofóbia ebben a társadalomban, van egy olyan típusú konzervativizmus, amely szorongással, félelemmel tölti el az embereket az infokommunikációs eszközök használata kapcsán. Itt, a parlamentben is látom, hogy a többség nem használ laptopot, és nem feltétlenül csak azért nem használ laptopot, mert nincs rá szüksége, hanem azért, mert esetleg nem akarja használni. Ez a fajta tartózkodás a használattól, ez az, amin dolgozni kell. A munkavállalói PC-program jelentőségének a megítélésében teljesen azonosak vagyunk. Feltehetően az ilyen alkalmak, mint ez a parlamenti kérdezz-felelek is hozzájárul a program népszerűsítéséhez. De valóban, a népszerűsítés érdekében sokkal, de sokkal többet kell tennünk, mert hihetetlen lehetőség van abban, hogy a munkavállalók a munkaadóktól gyakorlatilag ingyen kaphatnak bérleti, használati díjat PC-, illetve internet-, szélessávú internethasználat tekintetében. Remélni tudom, hogy a közigazgatási eljárási törvény küszöbön álló reformja, valamint az új elektronikus információszabadság-törvény újabb lendületet fog biztosítani az internethasználatnak. (Taps a kormánypárti padsorokban.)ELNÖK: A képviselő úré a szó. Elfogadja a választ?PETTKÓ ANDRÁS (MDF): Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselőtársaim! Tisztelt Államtitkár Úr! A tudásalapú társadalom megteremtése nemcsak jól hangzó kampányszlogen kell hogy legyen: aki kimarad, az lemarad; sajnos ma még nem állunk menetre készen. Az IHM-nek és élén Kovács Kálmán miniszter úrnak tájékoztatni kellett volna a munkáltatókat és a munkavállalókat a béren kívüli juttatások körében adómentesen adható internethasználati lehetőségről. Ha egy munkavállaló 86 ezer forintos pénzjutalomban részesül, akkor abból 58910 forintot kap kézhez, ez a munkáltatójának 118260 forintjába kerül. A bruttó összegből egy éven keresztül ingyenesen internethez juthatna ez a munkavállaló. A minisztérium helyett készítettem egy figyelemfelkeltő plakátot (Felmutatja.), amely a www.pettkoandras.hu-ról letölthető, és ezt ingyenesen átadom a minisztériumnak terjesztésre. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. A választ nem fogadom el. (Taps az MDF soraiban.)ELNÖK: Tehát, ha jól értettem, nem fogadja el a képviselő úr a választ. Kérdezem az Országgyűlést, elfogadja-e azt. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a miniszteri választ 125 igen szavazattal, 95 nem ellenében, tartózkodás nélkül elfogadta.VISSZA