ELNÖK: A mai napon napirend előtti felszólalásra jelentkezett Pettkó András frakcióvezető-helyettes úr, az MDF-frakcióból, „A távközlés és az internet világnapja” címmel. Képviselő úré a szó.PETTKÓ ANDRÁS (MDF): Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselőtársaim! Tisztelt Államtitkár Úr! Tisztelt Netpolgárok! Úgy gondolom, használnunk kell ezt az új fogalmat. Nyilvánvaló, hogy a netpolgár kifejezés hallatán ma már nem valamiféle cyborgszerű űrlényeket képzelünk magunk elé, hanem azokat az embereket, akikkel találkozunk ismerőseinknél, családunkban, munkahelyünkön, egyszóval: mindenütt a környezetünkben. Ők ülnek a monitorok előtt, akár naponta 8-10 órát is, ők tanulnak, dolgoznak, alkotnak a számítógéppel. És ők azok, akik az infotechnikai együttes haladásunkat a világgal biztosítják.

Így is fogalmazhatunk, hogy megjelent a társadalmi térképen egy vadonatúj kategória, az internetezők közössége. Az internet világnapja május 17-én van, amit 18-án a távközlés világnapja követ, 20-án a széles sáv világnapja van. Magyarországon a netpolgárok fellélegeztek, amikor 2002-ben létrejött az Informatikai és Hírközlési Minisztérium. Sajnos, néhány hónap után kiderült, a tárca nem tudja hatékonyan képviselni az információs társadalom elterjedését. Ez sajnos szomorú, de így van a mai napig is.

A kormány, a jövő-menő miniszterelnökök, kormányprogramok csak szavakban hangoztatják, hogy a gazdaságfejlesztés egyik fontos eleme az informatikai szektor támogatása. Az internetpenetráció terén a tőlünk keletebbre fekvő, az Unióhoz még nem vagy velünk együtt csatlakozó államok gyorsvonatként robognak el hazánk mellett, míg mi szinte állva figyeljük fejlődésüket. Az EU tagállamaihoz újonnan csatlakozott tíz ország közül hazánk sereghajtóvá vált, leköröztek bennünket. A helyzet egyre romlik. Nő a digitális megosztottság. Ez alól talán a távközlés a kivétel. Egyedüli jó hír, hogy 2005 végére az internetezők 56 százaléka széles sávú eléréssel rendelkező lesz. Óriási munkára, jó ötletekre és ösztönző erőre volna szükség ahhoz, hogy javítsunk siralmas helyzetünkön. Akár a mindennapi élet megkönnyítésére gondolok, mint például az e-közigazgatás, akár az egyszerű információkeresésre, akár a tudásalapú társadalom kiépítésére, akár a foglalkoztatás növelésében nagy szerepet játszó távmunkára, elengedhetetlen, hogy a lakosság ismerje, tudja, birtokolja a modern technika adta lehetőségeket, mint amilyen az internet.

Az IHM és élén a miniszter az első számú szakmai felelős azért, hogy megteremtsék a feltételeket annak érdekében, hogy minél több otthonban és minden munkahelyen használják azt. Olyan valódi támogatási rendszerre van szükség, amelynek eredményeképpen a családok és a vállalkozások képesek lesznek a telekommunikáció eszközeit megfizetni amellett, hogy igénybe vehetik az elérhető áron kínált informatikai szolgáltatásokat. Meg kell magyarázni, meg kell ismertetni az emberekkel az új technológiákat, az életük részévé kell tenni, például az elektronikus aláírást, a valódi online-vásárlást. Egyszerűen társadalmi igényt kell teremteni a kulturált európai ügyintézésre. Senki nem szívesen áll sorba, és aláztatja meg magát az ügyintézők által az önkormányzati okmányirodák, a földhivatal, az APEH székházaiban ügyfélároknak kinevezett udvarokban. A sokat és szépen hangoztatott elektronikus kormányzásért kellene végre tenni valamit az illetékes kormányszerveknek, és nemcsak beszélni, hangzatos ígéreteket pufogtatni, hanem végre cselekedni kellene az elektronikus, ügyfélbarát közigazgatás elterjesztéséért, a hazai informatikai vállalatok megerősítéséért.

Tisztelt Képviselőtársaim! Nem helyes, hogy hazánkban a legjellemzőbb internetes tevékenység még mindig a levelezés. Az sem helyes, hogy az internetet naponta használók több mint fele budapesti és 30 év alatti. És az sem helyes, hogy a rengeteg előny mellett nem kezdünk el a felmerülő negatívumok, problémák megoldására javaslatokat kidolgozni kormányzati szinten. Ha Magyarországon felelős nemzeti kormány lenne, az IHM-ben már rég volna elképzelés többek között a kéretlen reklámlevelek kezelésére és az újabb és újabb vírustámadásokra.

Az elektromos és elektronikus hulladékok kezeléséről és hasznosításáról sem rendelet, hanem törvény rendelkezne, ahogy azt az MDF normális Magyarországért programja is tartalmazza. Talán akkor mindenki megértené, hogy az évente keletkező mobiltelefonakkumulátor-hulladék mekkora veszélyt jelent a jövőnk számára. Ahhoz, hogy a gazdasági fejlődést nagyobb pályára állítsuk, sürgősen fel kell értékelődnie az informatikának, jól működő, gyors, rugalmas, de megbízható elektronikus ügyintézést kell kialakítani Magyarországon. Cselekedni szükséges, az idő rövid; aki kimarad, lemarad. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. (Szórványos taps.)ELNÖK: A kormány nevében Csepeli György államtitkár úr válaszol.DR. CSEPELI GYÖRGY informatikai és hírközlési minisztériumi államtitkár: Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselő Úr! Tisztelt Ház! Tisztelt Tévénézők! - akik, remélem, többen vannak, mint itt a teremben. Tudniillik, úgy vélem, fordítottan korrelál a téma fontossága a jelenléttel. Pettkó Andrásnak hálás vagyok azért, hogy napirendre tette ezt a kérdést, még ha lehet, hogy elfogultság okán nem is osztom az értékítéletét az IHM tevékenységével kapcsolatban, amelyen természetesen van mit javítani, hiszen mindenen lehet javítani, de alapvetően, majd a mondandómból kiderül, sikeresnek ítélem ezt a három évet.

Egy olyan technológiai forradalomnak vagyunk a kellős közepében, amely technológiai forradalom egyúttal a megismerés, az életmód forradalma, lényegében mindent meg kell változtatnunk ahhoz, hogy életünk normális európai, illetve a nyugati civilizációs normák szerint működjön. Ez a technológiai változás, amelyre nem lehet azt mondani, hogy a minisztérium vakon tekintett elébe, mindenekelőtt azt jelenti, hogy az internet problémája, amelyre képviselő úr kitért, nem egyszerűen egy drót függvényében és a háztartásba bekapcsolt számítógép képernyőjén jelentkező probléma, hanem egy technológiai probléma, amely éppen úgy elérheti az embert, ha vonaton van, ha autóban nagy sebességgel utazhat, gyalog van egy fa alatt a Margitszigeten, esetleg vizsgájára készül. Ugyanis a drót nélküli technológia sokkal fontosabb az internet, a széles sávú internet eljuttatásában, mint korábban volt.

Az elektronikus hírközlési törvény messzemenően lehetővé teszi a versenyt ebben a szegmensben, amire talán az is utal, hogy lement az internet-előfizetés ára, most körülbelül fél ár ahhoz képest, hogy három évvel ezelőtt mennyi volt, már 5-6 ezer forintért lehet kapni széles sávú internet-előfizetést. Meg kell hogy mondjam, képviselő úr, ha ingyen adnánk, akkor sem lenne jobb a helyzet. Tudniillik most már nem a hozzáférés az igazán szűk keresztmetszet, hanem a lelki hozzáférés, és mélyen egyetértek képviselő úrnak azzal az értékelésével, hogy különösen a 30 év fölötti korosztály tekintetében elő kell tudni állítani azt az állapotot, amely magától fiziológiailag előáll bennünk, ha éhesek vagyunk, mert korog a gyomrunk. De az agyunk nem korog. A korgó agyat kell előállítani, amely azután ugyanolyan erővel fogja kikényszeríteni a használatot, mint ahogy az ételhasználatot kikényszeríti egyébként a testtől. Tehát a szellemi testünk igényszintjét kell felébresztenünk, és ilyen értelemben véve, azt hiszem, közös a dolgunk itt a parlamentben, kint a társadalomban; a civil társadalomnak, az iskolának, az üzleti világnak, voltaképpen mindenkinek megvan a maga teendője.

Hogy áll a helyzet? Valóban olyan siralmas a helyzet, ahogy képviselő úr beállította? Egyáltalán nem. Itt vannak nálam a statisztikák, az OECD-országok mutatói tekintetében, azt kell mondjam, hogy azokhoz az OECD-országokhoz képest, akik nagyjából egy időben csatlakoztak ehhez a gazdasági szervezethez, Magyarország voltaképpen az élen van. Természetesen a régi OECD-tagokhoz képest hátrányban van, de ez nemcsak az információs társadalomra vonatkozik, hanem az élet minden minőségi indikátorára. A frissen csatlakozott EU-országok tekintetében is azt kell mondjam, ugyancsak a legfrissebb, 2005 első negyedévi statisztikák bizonyítják, hogy Magyarország abszolút mértékig nincs lemaradva. Szlovéniához képest valóban a lemaradottságunk diagnosztizálható, egyebekben, és képviselő úr utalt is rá, különösen a széles sávú hozzáférés tekintetében annak az aránynak a tekintetében, amely az összes internet-hozzáférő között mutatkozik, Magyarország listavezető. A használat tekintetében, úgy érzem, abszolút mértékig nincs mit szégyenkeznünk. Az APEH ebben az évben, mint a korábbi években is, lehetővé teszi az internetes letöltését ezeknek a kérdőíveknek, amelyeken keresztül most a napokban be kell hogy adjuk a személyi jövedelemadó-bevallásunkat. Az igénylők 63 százaléka internet útján töltötte le a kérdőívet, ami szerintem egy nagyon jelentős arány.

Ugyanúgy lehetővé tette az APEH pinkódok alkalmazásával a direkt internetes adóbevallást, amelynek a távlatai és a lehetőségei természetesen még nem teljes mértékben kihasználtak. Az elektronikus bankolás, banki műveletek 400 ezer internetügyfél esetében már nem egyszerűen álmodozás, hanem realitás tárgyát képezik. Ami a különféle informálódási lehetőségeket illeti, azt kell mondanom, hogy az Origo - bár ez nem a reklám helye - ebben a negyedévben 1 millió 400 ezer látogatást könyvelhetett el magának, az Index 600 ezret, a Startlap 1 milliót. Ezek olyan nagyságrendek, amelyek azt mutatják, hogy voltaképpen ez a médium vagy médiumok médiuma, amit internetnek nevezünk, erőteljesebb hangzású, erőteljesebb hatást vált ki a társadalomban, mint az összes többi médium együttvéve. Tehát itt egy olyan forradalomról van szó - amire utaltam a bevezetőmben -, amely gyökeresen megváltoztatja a közszolgálati médiumokra vonatkozó gondolatrendszerünket is, és nem ártana ebben a Házban arra gondolni, hogy amikor ezt az antikváriusi érdeklődésre számot tartó médiatörvényt úgy őrizgetjük, mint hajdan a nemesek őrizgették a nemeslevelüket, a kutyabőrt a ládafiókban, akkor egy új médiatörvényt kellene hozni, amelynek lényege a konvergencia, a tartalomszolgáltatás (Az elnök csenget.), ami nem ismer technológiai korlátokat.

Egészében véve tehát azt kell mondjam, hogy a képviselő úr felvetésével egyetértek, az információs társadalom a jövő kérdése. (Taps.)VISSZA