ELNÖK: Mécs Imre, az SZDSZ képviselője, kérdést kíván feltenni az informatikai és hírközlési miniszternek: „A széles sávú internethasználat elterjedése” címmel. Képviselő úr!MÉCS IMRE (SZDSZ): Köszönöm, elnök úr. Tisztelt Ház! Tisztelt Államtitkár Úr! Az elmúlt napokban arról olvashattunk a sajtóban, hogy az iparág, az informatikai tárca és a Nemzeti Hírközlési Hatóság kampányba kezd a széles sávú internet elterjesztéséért. Magyarország ugyan kedvező helyzetűnek számít a 3,8 százalékos széles sávú internetpenetrációjával, de csak az új uniós tagállamok között, amelyekben átlagosan 1,6 százalékos ez az arány, és az uniós átlagtól bizony elmarad.

A lemaradás csökkentése érdekében tett lépések és eredményeik ismertek. Az elmúlt egy év alatt mintegy 50 százalékkal csökkent a széles sávú internet ára, a rendszerek kapacitása pedig jelentősen megnőtt. Az olcsóbb internettarifa és a tartalmi gazdagodás a látogatók számának jelentős növekedését hozta magával, hiszen amíg 2003 januárjában naponta 450 ezer egyedi internet-látogatót regisztráltak, addig napjainkban ez a szám meghaladja az 1,1 milliót. A versenyképesség javítása érdekében ugyanakkor további lépéseket látok szükségesnek. Ezt bizonyítja az a széles sávú stratégia kapcsán készített tanulmány is, amely szerint a jelenleg keskeny sávon internetezők legalább negyede akar áttérni a széles sávra a következő év végéig, és áttérésüket nagyon nagy valószínűséggel gyorsítaná egy alacsonyabb havidíj. Vannak adatok, amelyek szerint Nyugat-Európában lényegesen alacsonyabb a tarifa, mint hazánkban. A fentiek érdekében fontos lenne az is, hogy az otthoni internet-hozzáféréssel rendelkező háztartások száma növekedjék.

Mindezek alapján a kérdésem a következő: milyen konkrét lépéseket tervez a tárca annak érdekében, hogy a széles sávú internethasználat minél szélesebb körben elterjedtté váljon? Válaszát tisztelettel várom.ELNÖK: A kérdésre ezúttal Csepeli György államtitkár úr válaszol.DR. CSEPELI GYÖRGY informatikai és hírközlési minisztériumi államtitkár: Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Ház! Tisztelt Képviselő Úr! Jelenleg 810758 az internetezők száma, ezen belül 505299, akik széles sávú internet-összeköttetéssel rendelkeznek. Ugyanakkor nem értek egyet képviselő úrnak azzal a felvetésével, hogy itt a puszta ár volna a döntő tényező. Ha ingyen adnánk az internetet, akkor se nőne jelentősen a felhasználás, mert az embereknek mindössze 13 százaléka tudja, hogy mit jelent az, hogy széles sáv; nem tudom, a Ház hány százaléka tudja. 52 százalék tudja egyáltalán, mi az, hogy internet. Tehát amíg ezt a kognitív gátat nem tudjuk áttörni, addig tulajdonképpen nem tudják az emberek, hogy mit veszítenek. Rengeteget veszítenek egyébként.

Mit tesz a kormány? Fejlesztési adókedvezményt biztosít azok számára, akik széles sávú internetet biztosítanak a lakosság számára. Mit tesz még a kormány? A gazdasági versenyképesség operatív programja keretében 6 milliárd forint áll pályázók rendelkezésére, hogy gazdaságilag nem előnyös, a piac szempontjából hátrányos területekre eljuttassa ezt a fantasztikus technológiát. De az emberekhez nem tudjuk eljuttatni, az embereknek maguknak kell felfedezniük, hogy mi jót jelent ez, ugyanúgy, mint ahogy az úszást és a szexet se tudja a kormány az emberek helyett megtenni.

Törvények sorát alkotjuk annak érdekében, hogy a széles sáv tényleges előnyeit az emberek realizálhassák. Csak említem a hírközlési törvényt, amely a versenyt beindította, és eredményezte az árcsökkenést. Említem a NAVA-törvényt, amely rendezi a nemzeti audiovizuális kulturális örökség digitális platformra történő helyezésének problémáját. A parlament a napokban fogja tárgyalni az elektronikus információs szabadság törvényt, amely érzésem szerint egy áttörést kell jelentsen a polgár és az állam viszonyában éppen az internetalapon; és végül a közigazgatási eljárási törvény, amely drasztikusan meg kell változtassa a hivatalok viszonyát mindahhoz, amit az internet és a digitális forradalom jelent. A többi önökön múlik, a társadalmon. (Mécs Imre: Érdeklődéssel várom a törvényt.)VISSZA