ELNÖK: Tisztelt Képviselőtársaim! Pettkó András, az MDF képviselője, kérdést kíván feltenni az informatikai és hírközlési miniszternek: „Nem is olyan tiszta szoftver” címmel. Pettkó András képviselő urat illeti a szó.PETTKÓ ANDRÁS (MDF): Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Asszony! Tisztelt Képviselőtársaim! Tisztelt Államtitkár Úr! Az Informatikai Minisztérium virtuális minisztere a tisztaszoftver-program elindításakor elmondta, az Informatikai és Hírközlési Minisztérium célja, hogy a közszférában a Microsoft-alkalmazások mellett a szabad forráskódú szoftverek és egyéb alkalmazások - például Linux, Novell, Unix - is szélesebb körben terjedjenek el. Ezzel szemben az úgynevezett tisztaszoftver-programban az IHM csak a Microsofttal kötött szerződést, azt azonban közel 7 milliárd forintos összeggel.

Elgondolkodtató számomra, hogy vajon mi az oka annak, hogy az USA és az EU hatóságai által folyamatosan engedményekre kényszerített Microsoft Magyarországon minden más szoftveres megoldás előtt kizárólagosságot élvez azzal, hogy a központi állami megrendelés esetében, a tisztaszoftver-program keretében csak ez a cég szállíthat. Lehet-e, hogy ez a szerződés az oka annak, hogy az IHM-nek likviditási gondjai vannak? Igaz-e, hogy a Microsoft tisztaszoftver-programjához való hozzáférés bonyolultsága miatt a költségvetésben erre a célra lekötött összeg nagyságrendjét a tényleges igénylés meg sem közelíti? Ezért azt is mondhatjuk, hogy az elkülönített költségvetési pénz csak elfekvő készlet a tényleges igény és teljesítés nélkül. Nem gondolja-e az államtitkár úr, hogy ebben a költségvetési helyzetben az ilyen típusú szerződések fenntartása indokolatlan? Tisztelt Államtitkár Úr! Kívánnak-e tenni valamit annak érdekében, hogy a tárca minisztere által kialakított Microsoft-monopóliumot megtörjék, és más, például az EU gyakorlatában támogatott linuxos és más szoftvermegoldásokat is választhassanak az állami beszerzés alá rendelt felhasználók? Várom megtisztelő válaszát. (Karsai Péter tapsol.)ELNÖK: A kérdésre Csepeli György államtitkár úr válaszol. Önt illeti a szó.DR. CSEPELI GYÖRGY informatikai és hírközlési minisztériumi államtitkár: Tisztelt Elnök Asszony! Tisztelt Ház! A tisztaságot itt természetesen nem fizikai értelemben kell értenünk, hanem jogi értelemben. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy mindazok, akik iskolai intézményekben szoftvereket használnak a Microsoft gyártásában, büntetlenséget érezhessenek, és ezt szolgálja ez a program egyébként.

A történet Stumpf István miniszter úr tevékenységével kezdődött, aki 2001-ben írta alá a felsőoktatási Campus-szerződést. Ezt követően került sor egy hasonló szoftvertámogatásra, amelynek szerződései 2004 februárjában kerültek aláírásra. A program sikeres, határokon belül, határokon kívül. A hosszabbítást az indokolta, hogy az oktatásban korábban használt Microsoft-termékek jelentős részének használata, de a pedagógusok, felsőoktatási oktatók és hallgatók otthoni operációs rendszerei és irodai szoftverei illegálissá válhattak volna a nagy elterjedés következtében, ha ez a szerződés nem jön létre, ez pedig komoly problémákat jelentett volna mind az információs társadalom, mind a jogbiztonság tekintetében.

Ugyanakkor mélyen egyetértek a képviselő úrral, hogy az alternatív szoftverek minél szélesebb körben történő terjesztésére szükség van. Kétezer eMagyarország pontunk számára ennek az elvnek az alkalmazása kapcsán a Magyar Office irodai programcsomagot vásároltuk meg, de a köztisztviselők továbbképzése során alkalmazott ECDL-programok is tartalmaztak Linux alapú programokat is. Tagjai vagyunk a bizottságnak, amely előkészíti a képviselő úr kérésének megfelelően olyan szabad szoftverek beszerzését, amelyek a központosított közbeszerzés keretein belül kerülnek majd forgalomba.

Ami a finanszírozási kérdéseket illeti, néhány pontatlanságra hívnám fel a figyelmet. A négy évre szóló program költségvetése 2 milliárd forinttal alacsonyabb az ön által említett összegnél, s mivel már előzetesen bekerült a 2005. évi költségvetésbe, likviditási gondokat nem okoz. A szoftverekhez való hozzáférést nem nevezném bonyolultnak. Nem tudom, itt a parlamentben van-e wifi. Ha a tisztaszoftver-honlapot megkeresi, akkor az ottani adatlap segítségével akár innen is igényelheti, illetve letöltheti, amennyiben ön felsőoktatási hallgató. Ha nem, akkor természetesen nem. Köszönöm. (Szórványos taps az MSZP soraiban.)VISSZA