ELNÖK: Tisztelt Országgyűlés! Márfai Péter, az MSZP képviselője, kérdést kíván feltenni az informatikai és hírközlési miniszternek. A miniszter úr távollétében, ha a képviselő úr elfogadja, az államtitkár úr válaszol. (Márfai Péter: Köszönöm, elfogadom.) A képviselő úr elfogadja a válaszadó személyét. Megadom a szót.MÁRFAI PÉTER (MSZP): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Ház! Tisztelt Államtitkár Úr! Az elmúlt hetekben méltatlan módon a géncirkusz kapcsán kerültek az érdeklődés középpontjába az informatikai tárca által a határon túli magyar szervezeteknek juttatott támogatások. Jóval kevesebb szó esik azonban azokról a megvalósult intézkedésekről, amelyek valóban a határon túl élő magyarok érdekeit szolgálják. Ebből a szempontból tartom példaértékűnek az IHM „Szülőföldön az információs társadalomba” programját, amelynek keretében Szlovákiában, Ukrajnában, Romániában, Szerbiában, Horvátországban, Szlovéniában, Ausztriában és az Egyesült Államokban is közösségi internet-hozzáférés, úgynevezett eMagyar pontok létesülnek. Ezek olyan közösségi hozzáférési helyek, ahol a határainkon túl élők kedvezményesen vagy ingyen használhatják a modern technika mindazon vívmányait, amelyeket Magyarországon mi is széles körben alkalmazunk.

A program az anyaországgal és az egymással való kapcsolatok fejlődését is segíti. A kiépített hálózat azonban értékes magyar nyelvű tartalmak fejlesztése nélkül nem éri el a célját. Ezért kérdezem államtitkár urat, hogy milyen szolgáltatásokat nyújtanak ezek az internetelérési helyek, illetve a tárcának milyen tartalomfejlesztési tervei vannak. Várom megtisztelő válaszát.ELNÖK: A kérdésre Csepeli György államtitkár úr válaszol.DR. CSEPELI GYÖRGY informatikai és hírközlési minisztériumi államtitkár: Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Ház! Tisztelt Képviselő Úr! Azt hiszem, mióta Herder jóslata elhangzott, felelősen gondolkozó magyar értelmiségi nem térhet ki a kérdés elől, hogy mit kell tennünk a mindenkori jelenben annak érdekében, hogy ez a jóslat soha meg ne valósuljon. Az információs korszakban teljesen nyilvánvaló, hogy a választ, az információs társadalmat a technológiákban kell keresni, mindenekelőtt a szélessávú internetben mint technológiában és mint tudásformában, mint lehetőségben, amely a nemzetek versenyképessége megőrzésének meggyőződésem szerint az egyetlen garanciája, jóllehet, az se árt, ha repülő köti össze Budapestet Kolozsvárral. De még fontosabb, ha összeköti a világháló mindazokat, akik magyarul éreznek, gondolkodnak, és így is akarnak maradni.

Az IHM 2002 óta folyamatosan konzultált a határon túli magyar szervezetekkel, azokkal, akik informatikával foglalkoznak, és 2003-ban Nagyváradon történt egy nagyon fontos esemény: megfogalmazódtak nagyváradi célok azokkal az érdekeltekkel együtt, akik szeretnének megmaradni a szülőföldön nemcsak mint állampolgárok, citizenek, hanem mint netizenek is, és a velük való együttműködésben évente körülbelül 200 millió forint értékben nagyon jelentős hálózat- és tartalomfejlesztési programok történtek. A legutóbbi fejlesztés, hogy a határon túli magyar területeken eMagyar pontokat létesítettünk, és ezek az eMagyar pontok kiválóan alkalmasak arra, hogy közösségi hozzáférésként mindazok számára biztosítsák azokat az információkat, azokat a tartalmakat, amelyek birtokában nem egyszerűen magyarként tudnak megmaradni, hanem hozzá tudnak járulni a magyar kulturális örökségnek a kultivációjához, forgalmazásához, bővítéséhez. Biztosíthatom a képviselő urat, hogy ez az eMagyar hálózat program folytatódni fog a jövőben is. (Taps a kormánypártok soraiban.)ELNÖK: Viszontválaszra megadom a szót a képviselő úrnak.MÁRFAI PÉTER (MSZP): Köszönöm, államtitkár úr, magam is így gondolom, és kérdezem államtitkár urat, hogy a szülőföldprogramnak a magyar szervezetek körében milyen fogadtatása van. Köszönöm.ELNÖK: Viszontválasz illeti meg az államtitkár urat.DR. CSEPELI GYÖRGY informatikai és hírközlési minisztériumi államtitkár: A magyar médiának van egy sajátos ingerküszöbe, és ezt az ingerküszöböt csak botrányokkal lehet meghaladni. Tehát nyilvánvalóan, ha James Bond-konferenciát hirdettünk volna, akkor tódultak volna az RTL Klubtól kezdve a TV2-ig a tudósítók. Mi csak az itt-ott programot hirdettük meg, és szeptember 19-én az összes érdekelt magyar szervezet a legfelsőbb szinttel képviselve ott volt a Hungexpón, és egy teljes napon keresztül lehetett hallani - de csak annak, aki ott volt -, hogy mit jelent Hargitán például egy eMagyar pont, mit jelent Dobronakon egy eMagyar pont, mit jelent a Bolyai-hagyaték digitalizálása. Így csak azt tudom mondani, hogy a honlapunkhoz forduljanak az érdeklődők. S azt tudom mondani, hogy az egész Kárpát-medencében ez a fajta digitális magyarság program a lehető legpozitívabb fogadtatást kapta, és ilyen konferenciát, mint Nagyváradon, mint Budapesten, a jövőben is tervezünk tartani, remélem, nagyobb médiaérdeklődéssel. (Szórványos taps az MSZP soraiból.)VISSZA