ELNÖK: Pettkó András képviselő úr, MDF, kérdést kíván feltenni az informatikai és hírközlési miniszternek: „Megszülettek a törvények, mégsem történik semmi? Végén elveszik a pénz?” címmel. A miniszter úr távollétében, ha a képviselő úr elfogadja, államtitkár úr válaszol. (Pettkó András: Elfogadom a válaszadót.) Köszönöm. Akkor képviselő urat illeti a szó.PETTKÓ ANDRÁS (MDF): Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselőtársaim! Tisztelt Államtitkár Úr! Az Országgyűlés 2004. december 20-án elfogadta a Nemzeti Audiovizuális Archívumról szóló törvényt. Az úgynevezett NAVA-törvény lehetővé teszi egy új, az elektronikus médiumokban keletkezett, audiovizuális tartalmakat megőrző közgyűjtemény létrehozását. A tervek szerint 2005 második felében tesztüzemben, 2006. január 1-jétől pedig élesben működő NAVA az első nyilvános magyarországi digitális audiovizuális archívum lenne. Feladata szerint a magyar országos elektronikus médiában keletkezett és sugárzott, magyarországi előállítású műsorszámokat gyűjti, azokat tartalmilag feldolgozza, katalogizálja, digitális formában tárolja. Alapcélkitűzése természetesen az is - mint minden könyvtárnak -, hogy a nyilvánosság számára helyben vagy a kutatás és oktatás számára létesített közintézményekben a tárolt anyagot online-on hozzáférhetővé tegye.

A NAVA-törvény mellett az archívum működésével egy másik törvényhely is foglalkozik, a Magyar Köztársaság 2005-ös költségvetési törvénye. A büdzsé 5,3 milliárd forintot biztosít a NKÖM keretein belül. Az összeg rendeltetése az, hogy megvásárolják a Magyar Televízió archívumának egy részét. Ez az átadott anyag lenne a NAVA első állománya. Ezt a feldolgozott tartalmat szolgáltatná először az új intézmény. Az összeg, tehát az 5,3 milliárd forint átutalásának feltétele az, hogy az IHM, a NKÖM és a Magyar Televízió szerződésben rögzítse a feltételeket.

Tisztelt Államtitkár Úr! Ez a szerződés azóta sem lett aláírva. Ez azt jelenti, hogy a NAVA mindmáig nem jutott a tervezett állományához, a Magyar Televízió pedig nem kapta meg üzleti terveiben is számításba vett pénzét. Vagyis megszülettek a törvények, vannak pontos intézkedési keretek, de mégsem történik semmi. Kérdésem: miért? Mi történt és mi várható a NAVA-ügyben? Várom megtisztelő válaszát. (Taps az MDF soraiban.)ELNÖK: A kérdésre Csepeli György államtitkár úr válaszol. Államtitkár úr!DR. CSEPELI GYÖRGY informatikai és hírközlési minisztériumi államtitkár: Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Ház! Tisztelt Képviselő Úr! Nagyon köszönöm a kérdést, mert alkalmat ad arra, hogy elmondjam, hogy a NAVA él és virul mindazon feltételek és nehézségek mellett, amelyeket ön is említett. Első lépésként a kulturális tárcával átalakítottuk a Neumann Kht.-t, mely ezáltal alkalmassá vált, hogy befogadja a Nemzeti Digitális Adattár programjait. A két program átadása folyamatban van, és ennek következtében egy intézmény kezelésébe kerül a NAVA, az NDA és az elektronikus könyvtár.

Maga az archívum 2005. április 18-a óta működik, a leszállított eszközökön ekkor már elindult a tesztüzem. Több archivátor dolgozik az intézményben, és eddig ezerórányi anyag már archiválva lett. 2006. január 1-jétől még egyszer ennyi, tehát tizenhat archivátor fogja a munkát segíteni. Megoldódott a szoftverfejlesztés is saját erőből, ennek következtében feleannyiba kerül, mintha a piacon vették volna meg. Jelenleg öt tévéállomás 24 órás adása folyamatos feldolgozás alatt áll. Lesz egy nyilvános olvasóterem a decemberben megnyíló Jövő Házában, ahol az érdeklődők a NAVA anyagait már megtekinthetik. A szerverek a Datapress szerverházban kerültek elhelyezésre. Az archiválási munka a Millenáris parkban lévő irodában folyik, a műszaki berendezésekre eddig 230 millió forintot költöttünk.

Ami a költségvetési törvény vonatkozó helyét illeti, ezzel kapcsolatban folynak a tárgyalások a NKÖM, az IHM és a Pénzügyminisztérium között, és remélem, hogy ennek megfelelően az említett összegnek a folyósítása lehetővé válik, amiből a NAVA is, a televízió is és várhatóan a magyar közönség is profitálni fog.ELNÖK: Válaszadásra a képviselő urat illeti a szó.PETTKÓ ANDRÁS (MDF): Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselőtársaim! Tisztelt Államtitkár Úr! A válaszból az derült ki, hogy a kérdésem jogos volt: a Nemzeti Audiovizuális Archívum ma még csak a törvények szövegében létezik, én úgy látom, az intézmény nem kezdte meg a hatékony működését, csak virtuálisan létezik.

A Magyar Demokrata Fórum annak idején megszavazta a NAVA-törvényt, mert úgy gondoltuk, hogy a nemzeti archívumok ügye politikától független, hosszú távú kulturális feladat. Meg kell mondanunk, csalódtunk, azt hittük, a tett intézkedések alapján az új digitális múzeum valójában működni fog. De nem működik, és erre, én úgy látom, hogy nincs mentség. Egyébként a NAVA kudarca mellett még egy következményre szeretném felhívni a figyelmet: ha a tulajdonos, az Országgyűlés nem avatkozik be, akkor egy-másfél hónapon belül elfogy a köztévének a pénze, az intézmény ugyanis hiába várja a kulturális tárcától a költségvetésben rögzített 5,3 milliárd forintot a tévéarchívum anyagainak felhasználási jogaiért.

Kérem a kormány illetékes minisztereit, hogy tegyenek meg minden szükséges lépést a NAVA-törvény végrehajtásának érdekében. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. (Taps az MDF soraiban.)ELNÖK: Viszontválaszra az államtitkár urat illeti a szó.DR. CSEPELI GYÖRGY informatikai és hírközlési minisztériumi államtitkár: Tisztelt Képviselő Úr! Valamire, ami működik, nehéz azt mondani, hogy nem működik, mert 230 millió forintból már a műszaki berendezések be lettek szerezve, a nyolc archivátor - meg lehet őket látogatni - szorgalmasan digitalizál, ezerórányi anyag már kész van. A törvény 2006. január 1-jétől tette kötelezővé a nyilvános hozzáférést, és ez be fog következni. Egyébként a következő évben 140 millió forintos további hardverberuházás lesz végrehajtva, úgyhogy január 1-jétől a NAVA nemcsak virtuálisan, hanem a valóságban is működni fog, mint ahogy már voltaképpen működik. Engem úgy tájékoztattak a munkatársaim, hogy az eddigi NAVA-projekt egy tévéarchívum-szövetség által rendezett New York-i konferencián messzemenően pozitív elismerést kapott - de New York messze van, Budapest közel.VISSZA