ELNÖK: Tisztelt Országgyűlés! Soron következik az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat részletes vitája. Az előterjesztést T/18212. számon, a bizottságok együttes ajánlását pedig T/18212/13. számon kapták kézhez.

Indítványozom, hogy a részletes vitát a benyújtott indítványok számára figyelemmel egy szakaszban folytassa le az Országgyűlés.Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, egyetért-e a javasolt vitaszerkezettel. Kérem, kézfelemeléssel szavazzanak! (Szavazás.)

Megállapítom, hogy az Országgyűlés az indítványomat elfogadta.Megnyitom a részletes vitát az ajánlás 1-10. pontjaira. Kérdezem, ki kíván felszólalni. (Senki sem jelentkezik.) Felszólaló nem jelentkezett, a részletes vitát lezárom. Megadom a szót Csepeli György államtitkár úrnak, ha kíván a vitában elhangzottakra válaszolni. (Dr. Csepeli György: Kívánok.) Öné a szó.DR. CSEPELI GYÖRGY informatikai és hírközlési minisztériumi államtitkár: Inspiráló vita volt. Ez a vita is jelzi, hogy életünk egyik fontos segítőjévé vált az internet és az általa nyújtott digitális szolgáltatások, idetartoznak az elektronikus kereskedelmi formák is. Az internetes áruházak Magyarországon is egyre nagyobb ütemben bővülnek, nem véletlenül, hiszen ezek a világ legkényelmesebb beszerzési forrásai. A vevők akár a gyártók, akár termékek szerint tetszés szerint válogathatnak, összevethetik az árakat, ezáltal megismerhetővé válik a piac számukra, ráadásul a nap 24 órájában nyitva vannak ezek az áruházak.

Mindennek infrastrukturális alapja természetesen az internet. Magyarországon 2002 óta mintegy kétszeresére nőtt az internet-előfizetések száma. Azok, akik az internetet több-kevesebb rendszerességgel használják, nagyjából 1,7 milliónyian vannak. 900 ezer otthon van Magyarországon, ahol van széles- vagy keskenysávú internet-hozzáférés. Ez a növekedés nyilvánvalóan nem független attól, hogy az elektronikus hírközlési törvény fölszabadította a versenyt. A verseny következtében az árak csökkentek. A szélessávú internet-előfizetések havi díját évi 17 százalékos csökkenés jellemzi.

Az internetpiac bővülésének köszönhető tehát az, hogy az elektronikus kereskedelem dinamikusan növekszik, jóllehet ez a növekedés messze elmarad a nyugati országok internetpiacától. De van honnan növekedni. Az infrastruktúra-bővülésen kívül van egy nagyon komoly akadály, amit ez a törvény feltehetően nem fog tudni orvosolni, ez a közönség bizalmatlansága. De reméljük, hogy a jövőben ez a fajta bizalmatlanság legalábbis az életkor függvényében csökkenni fog, és az elektronikus kereskedelem dinamikusan fog tovább nőni. Akár dinamikusan, akár kevésbé dinamikusan nő, mindenképpen a szabályozásnak igazodnia kell a változásokhoz. Az önök előtt fekvő törvénymódosítás pontosan ezeknek a változásoknak a figyelembevétele érdekében készült. Nem egy szakmailag előkészítetlen módosításról van szó, hiszen közel egy éve tart a konzultáció az érintett szakmai szervezetekkel. Az előkészítés során a közigazgatási egyeztetés keretében tájékoztatásul megküldtük a tervezetet az érintett szakmai szervezeteknek. Ilyen szervezetek voltak például a HéT, Szerződi Jogvédői Iroda Egyesület, a Hírközlési és Informatikai Tudományos Egyesület, az Informatikai Érdekegyeztető Fórum, a Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetsége, a Magyarországi Tartalomszolgáltatók Egyesülete, az Informatikai Vállalkozók Szövetsége, az Intelligens Települések Országos Szövetsége, és még sorolhatnám tovább, hála istennek, szakmai szervezetekből van bőven Magyarországon. Ráadásul a tervezet az állampolgárok számára is hozzáférhető volt, hiszen aki akarta, a honlapunkon megismerhette. A széles körű konzultáció mellett érdemi észrevétel csak néhány szervezettől érkezett, amelyekkel külön egyeztetés keretében folytattuk le a szakmai vitát. A következtetéseket figyelembe vettük, és a jogszabálytervezet szövege ennek megfelelően módosult. Minderre az általános vitában elhangzottak miatt tartottam fontosnak, hogy kitérjek.

Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Elnök Úr! A törvényjavaslathoz benyújtott módosító indítványok közül támogattuk azokat a módosító javaslatokat, amelyek a fogyasztók érdekeinek védelmében lehetővé teszik a hatóság gyors és hatékony intézkedését. Egyetértettünk azzal a javaslattal, hogy a védjegyoltalom megsértése miatt indítható eljárás ne terjedjen ki arra az esetre, amikor a jogsértő információ, domainnév csak a honlap címében szerepel. Elfogadtuk azt a javaslatot is, mely a Nemzeti Hírközlési Hatóság eljárási jogosítványaira vonatkozott. Ennek alapján a hatóság jogosítványai egyértelműbbek és kiszámíthatóbbak lesznek mind az ügyfelek, mind az eljárás alá vont jogalanyok részére is. Támogattuk azt a javaslatot, mely szerint, ha az elektronikus hirdetés közzétevője tárhelyszolgáltató, vele szemben elektronikus kereskedelmi bírság ne legyen kiszabható. Egyetértettünk azzal a javaslattal is, hogy a bírságolásról részletes eljárási szabályok rendelkezzenek. A fogyasztók érdekeinek védelmében, a kéretlen elektronikus reklámok elleni fellépés érdekében nem értettünk egyet azzal a javaslattal, hogy egyetlen közvetítő szolgáltatót, így a tárhelyszolgáltatót se lehessen felszólítani az ilyen tevékenység megszüntetésére. Támogattuk azonban azt a módosító javaslatot, hogy vele szemben a hatóság a fellépése során bírságot ne róhasson ki. Nem tudtuk támogatni azt a módosító javaslatot sem, amely a szolgáltatók adatszolgáltatási kötelezettségeit bővítené. Végezetül nem értettünk egyet azzal a kezdeményezéssel, amely elhagyni javasolja az elektronikus kereskedelmi bírságra vonatkozó rendelkezéseket. A gyakorlat ugyanis azt mutatja, hogy a jogérvényesítés egyik hatékony eszköze a bírság kiszabása, és ez másokat jogkövetésre ösztönöz.

Tisztelt Országgyűlés! Az önök előtt fekvő törvényjavaslat a közösségi joggal való teljes harmonizációt megteremtő, az elektronikus kereskedelembe vetett bizalmat növelő rendelkezésekkel egészíti ki a meglévő szabályozást. Ennek következtében az a kérésem a tisztelt Házhoz, hogy a törvényjavaslatot támogatni szíveskedjenek. Köszönöm a figyelmet. (Taps a kormánypártok soraiban.)VISSZA