ELNÖK: Tisztelt Országgyűlés! Pettkó András, az MDF képviselője, kérdést kíván feltenni az informatikai és hírközlési miniszternek. A miniszter úr távollétében, ha a képviselő úr elfogadja, az államtitkár úr válaszol. (Pettkó András bólint.) Elfogadja a válaszadó személyét a képviselő úr. Parancsoljon!PETTKÓ ANDRÁS (MDF): Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Államtitkár Úr! Tisztelt Képviselőtársaim! Az MDF képviselőjeként, az informatikai bizottság tagjaként mind nagyobb csalódással vagyok kénytelen figyelni az IHM munkáját. A minisztérium egyetlen sikeres tevékenységének a Független Nemzeti Hírközlési Hatóság létrehozását látom. Lássuk azonban az informatikát, amely közvetett módon sem nevezhető a minisztérium sikerágazatának!

A Magyar Teleház Szövetség 2001 novemberében közszükségleti szolgáltató hálózatot hívott létre közháló néven. 2003 júniusában civil és üzleti szereplőkből álló konzorcium jött létre a nyilvános közösségi hozzáférési pontok érdekében. A tárca minisztere ott volt az eseményen, biztosította a résztvevőket az együttműködéséről. Mi történt az óta? A kisposták ügyében sorozatos bezárások. Az abnormális folyamat megállítását szolgáló ellenzéki törvényjavaslat és mind hangosabb tiltakozás. A közhálóprogramot a minisztérium saját kezdeményezéseként újraindította, és legalább 30 milliárd forintot költött erre a célra. Miért kellett újraindítani? Van-e már eredménye? Nyugtalanító kérdések ezek, államtitkár úr! Tisztelt Képviselőtársaim! Ennél csak egy a nyugtalanítóbb. A közháló újrafelfedezése után újabb spanyolviaszt talált fel az IHM: lázas sietséggel a teleházmodell csökkentett értékű másolatának kiépítésébe kezdtek. Ezek az eMagyarország pontok, csakhogy közel 500 e-ponton a mai napig sincs hálózat. Ahol megfelelő hálózat áll rendelkezésre, ott nem létesültek eMagyarország pontok. A minisztérium a csak félig saját, lebutított programjai koordinálására sem látszik képesnek. Nem csoda: két saját programja között kellett volna összhangot teremtenie. Ahová pedig véletlenül számítógép került, és megfelelő hálózat is akadt, ott országos botrányt keltő esemény történt. Tisztelt Államtitkár Úr! Merre tovább, közhálóprogram, teleházak, e-Magyarország pontok? Várom megtisztelő válaszát. (Közbeszólás a Fidesz padsoraiból: Bravó! - Taps az ellenzék padsoraiban.)ELNÖK: A kérdésre Csepeli György államtitkár úr válaszol.DR. CSEPELI GYÖRGY informatikai és hírközlési minisztériumi államtitkár: Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Ház! Tisztelt Képviselő Úr! Örömmel jelenthetem, hogy nyugtalanító kérdések természetesen felmerülhetnek, de igazán nincs ok ilyen kérdések megfogalmazására.

Jelenleg 2700 eMagyarország pont működik az országban, még 300 fog működni közelesen, összesen tehát 3000. Az eddig elvégzett monitorvizsgálatok azt mutatják, hogy valóban fél siker a program, mert a 18 év alatti korosztály 50 százaléka látogatja, a látogatók 88 százaléka 40 év alatt van, és 60 év fölött gyakorlatilag nem vagy alig látogatják ezeket az eMagyarország pontokat, ahol természetesen nem egyszerűen arról van szó, hogy valaki nézegeti az internetet, hanem bizonyos célirányos szolgáltatásokat vesz igénybe az interneten keresztül. Ezeknek a pontoknak az a feladatuk, hogy a szélessávú internetszolgáltatás biztosítása révén olyan helyekre is eljusson az információs társadalom, ahol egyébként valóban a madár se jár, és főleg üzleti érdekek nem teszik hosszú éveken keresztül szükségessé azt, hogy ilyen szélessávú lefedettség legyen az ország kistelepülésein.

Nyilvánvalóan tovább lehet fejleszteni az eMagyarország pont hálózatot, és tovább is fogjuk fejleszteni. Erre szolgálnak az IT-mentorok, akiknek a napokban volt konferenciájuk az IHM-ben. Márciusban tervezünk egy másik konferenciát, folyamatos tehát a tapasztalatcsere. Biztosíthatom, hogy ezek az eMagyarország pontok nem lesznek olyanok, mint a csigaház csiga nélkül.

Ami a közhálót jelenti, a közháló strukturális kiépítettsége rendben van; a következő év feladata a közháló konszolidálódása, illetve a továbbfejlesztés sémájának a kitalálása, hogy kombinálódjon az üzleti szféra és az állami szféra.

A teleházak tekintetében azt tudom mondani: a 298 teleház része a közhálóprogramnak. 2004-ben 150 millió forintot kapott a Teleház Szövetség, 2003-ban 25 millió forintot kapott, és voltaképpen nincs konkurencia, a kooperáció jellemzi az eMagyarország pontokat és a teleházakat.ELNÖK: Viszontválaszra megadom a szót a képviselő úrnak.PETTKÓ ANDRÁS (MDF): Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselőtársaim! Az államtitkár úr válaszát sajnos nem tudom elfogadni, annál is inkább, mert hónapok óta hiába kérek egy olyan pontos kimutatást, hogy Magyarországon hol létesültek eMagyarország pontok, ezek közül hány van, ahol a mai napig nincsen internetellátottság. Az én információim szerint több mint 500 ilyen pont van, ahol már ott van a pont, de nincs internet. Arra sem kaptunk választ, a mostani kérdésemre sem és a bizottsági ülésen feltett kérdések során sem, hogy ezeket a pontokat hányan is látogatják, mekkora a letöltési dolog.

A közhálóprogrammal kapcsolatban pedig attól félek, hogy 2006-ban a rendszer jelentős részét el fogják kótyavetyélni, hiszen a költségvetési törvényt ismerve ezeknek a pontoknak bevételt kell produkálniuk. A teleházakkal kapcsolatban pedig azt látom, hogy egyre kisebb a támogatás. Ha Magyarországon felelős nemzeti kormány lenne, akkor az informatika területén nem az elmúlt három és fél éves fejlődés történt volna meg. Úgy gondolom, jelentős változásokra van szükség Magyarországon. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. (Taps az ellenzék padsoraiban.)ELNÖK: Viszontválasz illeti meg az államtitkár urat.DR. CSEPELI GYÖRGY informatikai és hírközlési minisztériumi államtitkár: Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Ház! A változások folyamatosak, különösen ezen a területen, ahol mindennap valamilyen technológiai újdonság jelentkezik.

Ami az adatigényt jelenti: a 2005. évi adatok összegzése most folyik, hiszen a folyamatos adatbeérkezés és -feldolgozás 2006 első negyedévében várható, és a képviselő úr számára a jelentés nyilvánvalóan megkapható lesz.

Összesen 300 eMagyarország pont van, ahol még nincs internet-hozzáférés. Január 31-ig ott is meglesz az internet-hozzáférés, tehát ilyen értelemben 3000 eMagyarország pont fog működni január 31-ével, 18 hónapon keresztül folyamatosan.

Ami a közháló működtetését illeti: azon a téren, mint mondtam, a rendszer konszolidálása az elsődleges feladat, további fejlődés nincs napirendre tűzve. A fejlődés ettől függetlenül folyamatos lesz.VISSZA