ELNÖK: Tisztelt Országgyűlés! Erdész Zoltán, a Fidesz képviselője, interpellációt nyújtott be a miniszterelnökhöz: „Százmilliók a semmiért?” címmel. Az interpellációra a miniszterelnök úr megbízásából a téma szerint feladat- és hatáskörrel rendelkező Csepeli György informatikai és hírközlési minisztériumi államtitkár úr fog válaszolni.

Erdész Zoltán képviselő urat illeti a szó. Parancsoljon, képviselő úr!ERDÉSZ ZOLTÁN (Fidesz): Köszönöm, elnök úr. Tisztelt Államtitkár Úr! Minden idők egyik legdrágább hálózatát, a közhálót éveken át fejlesztette a kormány, hogy minél többen és minél jobb mennyiségben érjék el a világhálót. Az informatikai tárca szerint azért került sor a fejlesztésre, mert a piac szereplőinek a beruházás nem érte volna meg. A fejlesztésre a minisztériumnak sem volt elegendő forrása, ezért a Munkaerő-piaci Alapból vett át pénzt, ebből az ÁSZ megállapítása szerint 2004-ben 662 millió forintot törvénytelenül. Mint most megtudtuk, ezt a drága hálózatot a kormány a piac szereplőinek áron alul kívánja elkótyavetyélni. A kormányzati ráfordítás ugyanis 4 milliárd forint körül alakult, a tervezett eladási ár azonban ennél mintegy 540 millió forinttal kevesebb. Kovács Kálmán miniszter úr, a kakaóbiztos számítógépek nagy barátja tehát ismét jó üzletet csinált, csak nem az államnak és nem az adófizetőknek.

És ha igazak a nyilatkozatokban megjelenő számok, akkor ez folytatódik a jövőben is. A miniszter szerint ugyan olcsóbb lesz a következő három évben a rendszer, hiszen 7300 végpont üzemeltetésére 36 hónap alatt 11 milliárd forintot szándékoznak elköltetni. Azaz havonta és végpontonként 42 ezer forintot fizetnének a szolgáltatásért. Ez öt-hatszorosa a mai egydarabos ADSL piaci árának. Normális ember, aki valóban odafigyel Kovács Pistikére, ilyesmivel nem dicsekszik. Ha az ön minisztere mégis ezt teszi, annak csak egy oka van: az eddigi végpontonkénti mintegy 120 ezer forintos havonkénti díjhoz képest ez valóban egy olcsóbb megoldás. De mindkét megoldás olyan, amiért egy miniszternek mennie kell, még két hónappal a választások előtt is.

Tisztelt Államtitkár Úr! Visszavonják-e a közháló eladására kiírt pályázatokat? Itt az ideje, hogy elszámoljanak a közhálóra költött milliárdokkal. Mikor kerül erre sor? És mi az oka, hogy az informatikai miniszter székét nem rendítik meg ezek a botrányok? Várom válaszát. (Taps a Fidesz soraiból.)

ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Megadom a szót Csepeli György államtitkár úrnak. Parancsoljon, államtitkár úr!

DR. CSEPELI GYÖRGY informatikai és hírközlési minisztériumi államtitkár: Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Ház! Tisztelt Képviselő Úr! (Általános, folyamatos zaj. - Az elnök csenget.) A képviselő úr kérdése teljes és széles körű tájékozatlanságról árulkodik. Nem tudom, de nem is akarom eldönteni, hogy a képviselő úr ismeri-e a valódi adatokat (Dr. Bagó Zoltán: Ezt olvasni kell?), és célja csak a megtévesztés, a demagóg hangulatkeltés, vagy pedig nem is színleli a tájékozatlanságot, és tényleg olyan tudatlan, mint amit a kérdés mutat. (Dr. Bagó Zoltán: Ezt ki írta?) Én írtam! (Közbeszólás a Fidesz soraiból: Ülj le!) És én is mondom! (Moraj a Fidesz soraiban. - Az elnök csenget.) Vegye elő az Állami Számvevőszék jelentését, amelyben a Számvevőszék megállapította, hogy az IHM helytelenül járt el a közháló finanszírozása során. Ez a jelentés, az igazi jelentés, amit a kezemben tartok (Felmutatja.), a 2005-ben elvégzett átfogó vizsgálat alapján azt mondja, hogy a program sikeres. A kiépítési és üzemeltetési költségekkel kapcsolatban semmifajta kifogást ez a jelentés nem tartalmaz, amely egyébként nem bánt kesztyűs kézzel a minisztériummal.

Kettő: képviselő úr, ha egyszer az informatikai bizottság tagja, akkor tudhatná - legalább onnan -, hogy a közhálóvégponton nem egy számítógép üzemel, hanem több, átlagosan huszonhárom. (Közbeszólás a Fidesz soraiból: És még mi van a papírra írva?)

Ha a képviselő úr számításait bárki is komolyan venné, akkor huszonhárom ADSL-előfizetés árával kellene számolnia, nem pedig öttel-hattal. Kétezer olyan településen van már közháló, ahol egyébként piaci szolgáltatáson alapuló ADSL nincsen. Miféle összehasonlításból indul ki akkor, képviselő úr?

Siker vagy nem siker a közháló? Lehet, hogy ebben a körben a közháló nem sikeres, az Európai Unió mindenesetre az egyik legsikeresebb, angolul szólva, best practice-ként emlegeti. (Dr. Bagó Zoltán: Nem ezt mondtad!) Az Unióban összesen csak három olyan ország van - három, beleértve Magyarországot -, ahol minden iskolában van szélessávú hálózat. (Közbeszólás a Fidesz soraiból: Ülj át a másik oldalra!) Múlt heti tárgyalásain Kovács Kálmán úr nem kisebb szaktekintélytől, mint Bill Gatestől hallotta az elismerő szavakat (Dr. Bagó Zoltán: Ott fog dolgozni?), hogy van szélessávú hálózat minden általános iskolában, minden olyan kistelepülésen, amely állítólag az önök szívéhez oly közel fekszik.

Emlékeztetőül: a közhálóprogramnak köszönhetően az ország minden általános és középiskolája, önkormányzatok, egyházközségek, könyvtárak, kulturális intézmények, összességében 7300 intézmény kap szélessávú internetszolgáltatást. Ezt az eredményt nem lehet elvitatni. Hiszen 2002-ben, amikor átvettük a kormányzást, összesen hány település iskolájában volt internetkapcsolat, keskeny, dial-up internetkapcsolat? 596-ban. Közel kétezer kistelepülés iskolájában egyáltalán nem volt internet. 2006-ra az országban megvalósult a XXI. század új közműve, a szellemi autópálya, az informatikai közháló. További üzemeltetését is a közművekhez, a víz-, gáz-, áramszolgáltatáshoz hasonlóan kívánjuk folytatni, ennek érdekében alakítottuk át a jelenlegi vegyes rendszert tisztán piaci szolgáltatássá.

És végezetül engedjen meg a képviselő úr még egy megjegyzést! A múlt héten még megkérdőjelezte a közháló eladásának törvényességét, ezzel elárulta, hogy nem ismeri a több mint fél éve benyújtott költségvetési törvény tartalmát - vagy úgy csinált, mintha nem ismerte volna. Ráadásul nem érti - vagy úgy csinált, mintha nem értené -, hogy a közhálót nem is lehet eladni, mert az nem egy állami tulajdonú hálózat, hanem piacról vásárolt szolgáltatási rendszer. A végponti berendezések értékesítését - és nem a közhálóét - azonban az Országgyűlés a költségvetési törvényben jóváhagyta, amelynek teljesítése az IHM törvényi kötelezettsége. (Dr. Bagó Zoltán: Nem igaz!) Ennek megfelelően közbeszerzés keretében a jelenleg kincstári tulajdonban lévő aktív végponti berendezések könyvértéken és nem elkótyavetyélve kerülnek értékesítésre.

Ha a képviselő úr úgy csinál, mintha nem értené, vagy ténylegesen nem érti, hogy miért 20 százalékkal kevesebbért adjuk el az eszközöket, mint amennyibe eredetileg kerültek, a tisztelt hallgatóság, remélem - legalábbis túl a Házon, az igazi házban, az országban -, érti. (Moraj a Fidesz soraiban. - Az elnök megkocogtatja a csengőt. - Dr. Bagó Zoltán: Hol a 30 milliárd?) Amortizálódtak az eszközök, amortizálódtak, a befolyó összeg pedig az informatikai közháló...

ELNÖK: Köszönöm, államtitkár úr.

DR. CSEPELI GYÖRGY informatikai és hírközlési minisztériumi államtitkár: ...nevesített sorára kerül, és annak további (Az elnök csenget.) finanszírozását szolgálja. Sajnálom, hogy az utolsó napon csak egy ilyen ostobasággal tudtak előhozakodni. (Taps a kormánypártok soraiban.)

ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr. Megkérdezem a tisztelt képviselő urat, hogy elfogadja-e az államtitkári választ. Öné a szó, parancsoljon!

ERDÉSZ ZOLTÁN (Fidesz): Köszönöm, elnök úr, a szót. Az államtitkár úr követte a múlt heti miniszteri válasz stílusát: ideges magyarázkodás, kapkodó vagdalkozás volt a múlt héten is, és ugyanezt tapasztaltam most is. (Derültség a kormánypárti padsorokban.) Tudja, államtitkár úr, láttam én az SZDSZ reklámját, amiben Kovács Pistikétől várnak önök lépéseket. Szerintem nem Kovács Pistikének, hanem Kovács Kálmánkának kellene itt egy nagyot lépnie. (Derültség és szórványos taps a Fidesz soraiban. - Közbeszólás ugyanott: Helyes!)

Államtitkár Úr! Az ön miniszterének miniszterségét botrányok és pénzszórás jellemezte az előző időszakban. És hogy az előző heti válaszából idézzek a miniszter úrnak, ezzel a butasággal, amit ön itt elmondott, ezzel is csak leplezni kívánják ezt a messziről bűzlő ügyet. És hogy miért mostanra időzítették ezt a messziről bűzlő ügyet, arra ismételten csak a nagy madaras könyvből kaphatunk választ. Tudja, a kormányváltásokat megelőző néhány hónapban (Az elnök a csengő megkocogtatásával jelzi az idő leteltét.) kapuzárási pánikba szoktak esni a kormányzati szarkák - ezt tapasztalom most önöknél is. Nem fogadom el a választ. (Taps a Fidesz soraiban.)

ELNÖK: Köszönöm szépen. Tisztelt Országgyűlés! Miután a képviselő úr nem fogadta el az államtitkár válaszát, így kérdezem a tisztelt Országgyűlést, hogy elfogadja-e azt. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 126 igen szavazattal, 105 nem ellenében, 3 tartózkodás mellett az államtitkár válaszát elfogadta.VISSZA