Csepeli György életrajzaSzületési éve:

1946. február 14.

 

Végzettsége, szakképzettsége:

1965-69: Eötvös Loránd Tudományegyetem, pszichológia és orosz irodalom szak

 

További képzésekben való részvétel:

l97l: Summer School of Experimental SocialPsychology (július l-30, Konstanz, FRG)

l975: Courses on Social Psychology, (február-július: Teachers College, Columbia University, New York, University of California at Santa Cruz

 

Jelenlegi munkahelye:

Informatikai és Hírközlési Minisztérium, Politikai Államtitkár, ELTE Társadalomtudományi Kar, Kulturális Antropológia, egyetemi tanár

 

Tudományos fokozatai (PhD/CSc , DLA):

Phd: A magyar nemzeti identitás szociálpszichológiája

DSc: Nemzeti identitás Magyarországon

 

Szakmai karrierje, beosztásai:

1971-1982: ELTE Szociológiai Intézet, Szociálpszichológiai Tanszék, tanársegéd

1982-1991: ELTE Szociológiai Intézet, mellékállású professzor

1991- : ELTE Szociológiai Intézet, majd később Társadalomtudományi Kar, egyetemi tanár

1986-2001: tanszékvezető, ELTE TáTK Szociálpszichológiai Tanszék

2001­ : tanszékvezető, ELTE TáTK Kulturális Antropológiai Tanszék

1991­ : ELTE­UNESCO Minority Studies Program, társigazgató

1996- :Triesti Egyetem, vendég professzor

1989-1990: UCLA, Fulbright professzor

1991 tavasz: Oregon State University, vendég professzor

1994-1995: University of Michigan

1997 tavasz: New School for Social Research, vendég professzor

2000 tavasz: Yale University, vendégkutató

1999-2002: vendégoktató a California-Wisconsin egyetemek budapesti Education Abroad Programján az ELTE-én

1991– 1993: vendégoktató a The American University, Washington DC. ELTE-re kihelyezett programjában


Kutatási témák:

ISSP nemzeti identitás vizsgálatok, 1997, 2003

Közép-európai roma identitáskutatás 2001

Kárpát­medence interetnikai viszonyai, 1997­2000Sikeres romák

Részvétel az információs társadalomban: kapcsolati társadalom

 

Tanítás:

Bevezetés a szociálpszichológiába

Antiszemitizmus szociálpszichológiája

Csoportközi viszonyok

A rendszerváltás szociálpszichológiája

Nemzeti identitás nemzetközi összehasonlító vizsgálata

Roma identitás konstrukciója

 

Tudományos/szakmai tevékenysége, nemzetközi kapcsolatok:

Board Member RC on Political Education, IPSA: 1986-1996

EASP tag

ASSS tag

MSZT (1993­1994:  az MSZT elnöke)

 

Szerkesztőbizottsági tagság:

Journal of Ethnic and Migration Studies

Szociológiai Szemle

JESP

Politikatudományi Szemle

Jel-Kép

VISSZA