Az eddigi tudományos-szakmai életműve szempontjából legfontosabb publikációi (könyvei)1978. A szociálpszichológia vázlata. Budapest: Muzsák (2. kiadás:l982; 3. kiadás:l989, utolsó újrakiadás: 2001, Budapest: Jószöveg Műhely Kiadó)

l980. (szerkesztő) A kísérleti társadalomlélektan főárama. Budapest: Gondolat

l98l. (szerkesztő) Előítéletek és csoportközi viszonyok. Budapest:KJK

l982. (szerkesztő)  Political Culture in Hungary. Special Issue of the International Journal of Political Education. 5.4. (Társszerkesztő T. Bognár)

l984. Bevezetés a szociálpszichológiába. Budapest: Tankönyvkiadó

1986. A hétköznapi élet anatómiája. Budapest: Kossuth

l987. Csoporttudat-Nemzettudat. Budapest: Magvető

1989. Structures and Contents of Hungarian National Identity. Frankfurt am Main:Peter Lang

l990. "És nem is kell hozzá zsidó". Az antiszemitizmus társadalomlélektana. Budapest: Móra

1990. Az alkony. Magyar értelmiségiek ideológiai-politikai attitűdjei. Budapest: ELTE (Társszerző: Örkény Antal)

1992. Ideology and Political Beliefs in Hungary. The Twilight of State Socialism. (Társszerző: Örkény Antal) London: Pinter Publishers

1992. Nemzet által homályosan . Budapest: Századvég Kiadó

1993. A meghatározatlan állat. Budapest: EGO-School, késöbbi újrakiadás 2005: Budapest, Jószöveg Műhely Kiadó

1993. (szerkesztő) State and Citizen - Studies on Political Socialization in Post-Communist Eastern Europe, (Társszerkesztő: Kéri, L. - Stumf, I.), Budapest: Hungarian Center for Political Education

1997. Contemporary Hungarian National Identity. Social Science Monographs, Boulder, Colorado. ARP, Inc.Highland Lakes, NJ. Distributed by Columbia University Press, New York.

1997. Szociálpszichológia. Budapest. Osiris., később több újrakiadás, az utolsó 2002­ben

1999. Vonzalmak és kapcsolatok. Budapest:Jószöveg Műhely

1998. Válaszúton a magyar oktatási rendszer. /társszerzők: Örkény Antal, Székelyi Mária, Szabados Tímea/ Budapest: Új Mandátum Kiadó

1998. (szerkesztő)  Kisebbségszociológia. /társszerkesztők: Örkény Antal és Székelyi Mária/ Minoritás Könyvek 4., Budapest: Minoritás Alapítvány

1999. Az antiszemita előítélet. Budapest. Jószöveg.

2000 (szerkesztő) European Nations and Nationalism. Theoretical and historical perspectives. Aldershot:Ashgate (társszerkesztők H. Dekker, L.Hagendoorn és R. Farnen)

2000. Grappling with National Identity. How nations see each other in Central Europe. (Társszerzők: Örkény A., Székelyi M.) Budapest. Akadémiai Kiadó.

2001. A szervezkedő ember. Budapest: Osiris

2002. (szerkesztő, Örkény Antallal együtt) Gyűlölet és politika. Budapest:Friedrich Ebert Stiftung

2002. Nemzetek egymás tükrében. Interetnikus viszonyok a Kárpát-medencében. /társszerzők: Örkény Antal, Székelyi Mária/ Budapest, Balassi Kiadó

2002. A nagyvilágon e kívül…(Magyar nemzeti tudat-és érzésvilág 1975-2002) Budapest. Jószöveg.

2003. Emberek vetése. A XXI. század szociálpszichológiai kihívásai. Budapest: Jószöveg Műhely Kiadó

2005. A siker fénytörései. /társszerzők: Örkény Antal, Székelyi Mária, Barna Ildikó/ Budapest, Sik KiadóVISSZA