Csepeli György networkKöszöntöm az Olvasót!

Amikor hatvanadik születésnapomra tanítványaimtól, barátaimtól meglepetésül kaptam egy interneten hozzáférhető gyűjteményt, felmerült bennem, hogy ezt a csodálatos ajándékot tovább is fejleszthetném, hiszen életem nem zárult le a születésnappal. Arra gondoltam, hogy kellene egy honlap, mely nemcsak múltat, hanem a jelent is mutatja. Ez a vágyam teljesül ezzel a honlappal, melyen idővel minden ott lesz, amit valaha írtam, nyilatkoztam, s ugyanakkor együtt él velem, mutatja az életemből, amit megmutathatok, ami belőle érdekes.

Életem java részét az Eötvös Loránd Tudományegyetemen töltöttem el. Onnan tettem hosszabb-rövidebb ideig tartó kirándulásokat a Magyar Televízióba, a Pécsi Tudományegyetemre, különböző amerikai egyetemekre, a Miskolci Egyetemre, az Informatikai és Hírközlési Minisztériumba, s onnan a Gazdasági és Közlekedési Minisztériumba.

Középiskolai tanulmányaim óta mindig az ember, és műve érdekelt. Ezért tanultam az egyetemen pszichológiát és irodalmat, ezért lettem szociálpszichológus, aki oktatja, kutatja, s alkalmazza amit megtudott.

Mestereim voltak Henri Tajfel, Willem Doise, Mérei Ferenc, Pataki Ferenc, Huszár Tibor, Angelusz Róbert. Tőlük tanultam a szociálpszichológiát és a szociológiát. Példaképem volt Szűcs Jenő, Szelényi Iván, Hankiss Elemér és Kornai János. Tőlük próbáltam ellesni a titkot, hogy miként maradhat meg valaki a magyar szellemi univerzumban, miközben otthon van a nagyvilágban.

Folyamatos múltban kellene fogalmaznom, mert a tanulási folyamat ma sem ért véget. Egyetemi tanulmányaim befejezése óta a világ hatalmasat változott. Kutató munkám kezdettől fogva arra irányult, hogy a nemzeti érzés-és tudatvilág szociálpszichológiai mintázatait, s az azokat meghatározó szociológiai tényezőket derítsem fel. Ez óhatatlanul együtt járt az előítéletek, a sztereotípiák, a kollektív identitás, a társadalmi nagycsoportok kutatásával.

A változások üteme különösen felgyorsult a huszonegyedik század közeledtével. Társadalomtörténetet Hanák Pétertől, s Gerő Andrástól tanultam. Alapjaiban változott meg mindaz, amit ők leírtak a magyar társadalomról. Megváltozott a politikai-társadalmi rendszer, Magyarország kompja keletről nyugatra mozdult. A politikai-társadalmi változások korábban elképzelhetetlen, science fiction-nak minősülő technológiai változásokkal párosultak.

György Péter vont be 1996-ban a Nemzeti Információs Stratégia (NIS) megalkotásába, mely tudatosította bennem, hogy az információ létrehozásának, továbbításának, tárolásának eszközei és közegeinek megjelenése új korszakot nyitnak az emberiség történetében. Ezt a benyomásomat erősítették meg Manuel Castells, Nyiry Kristóf, Dessewffy Tibor, Örkény Antal, Pléh Csaba művei.  

Az ezredfordulón kezdtem Csere Gáborral egy közös kutatásba, melynek révén azt reméljük, hogy egy hatalmas, teljes és szociológiai értelemben valós idejű adatbázison egy új társadalomelmélet hipotéziseit vizsgálhatjuk meg. E hipotézisek értelmében a társadalmi rétegződés korábban érvényes törvényei radikális változásban vannak. A nemzedékek életpályáját meghatározó rétegződési törvények helyét az információs társadalomban az akár naponta változó kölcsönös kommunikációs kapcsolatokat meghatározó élet-stílus elvek veszik át. A társadalom folytonosan bomló majd újra tömörülő, egymással kölcsönösen kommunikáló személyek csoportjainak összessége, mely ráadásul átlépi a korábban áthághatatlannak vélt földrajzi, politikai határokat. Prazsák Gergővel együtt írtam meg a szociológiai kutatás új paradigmáját, mely az információs korszakban vált érvényessé.

A honlap tartalmazza új írásaimat, és előadásaimat, melyek azt próbálják elmondani, hogy az új információs technológiák mélyrehatóan megváltozatják magát a tudást is, élethossziglani tanulásra és internetfüggésre ítélve a megismerni akaró, tudnivágyó embert. Erdei János biztatása, értő segítsége nélkül nem jutottam volna el ilyen messze a blogtérben.

Szeretném, ha ez a honlap nemcsak az én múzeumom, hanem az én újságom is lenne. A politikai szeszélyei folytán 2006-ban blogírásba kezdtem, amit nem hagytam abba. A blog több mint napló. Kezdettől fogva lehetőséget biztosítottam arra, hogy olvasóim politikai és ideológiai meggyőződéstől függetlenül korlátlanul hozzászólhassanak napi bejegyzéseimhez.

Az érdeklődők végig követhetik blogom vérzivataros históriáját, melynek kínjai mára jelentős mértékben finomultak. Szeretném, ha ez a honlap pártállástól, világnézettől, társadalmi státusztól függetlenül nyilvános fórumává válna mindazoknak, akiket érdekel, ami engem érdekel.

 

Budapest, 2006. június 9.Csepeli György
Kérdését, megjegyzését a következő címre várom: csepeli.gyorgy@gmail.com