2012/2013 II. félévEötvös Loránd Tudományegyetem

Társadalomtudományi Kar

Szociálpszichológiai TanszékAz antiszemitizmus társadalomlélektanaIdő:

péntek 10.00-12.00

Hely:

Északi Tömb 7.14

Oktató:

Csepeli György,Vági ZoltánA kurzus célja

Az antiszemitizmust sokan próbálták meg definiálni. Nevezték már „a legrégebbi gyűlöletnek” éppúgy, mint a „buták szocializmusának”. A kurzus célja, hogy interdiszciplináris keretekbe ágyazva, több tudomány eszközeit felhasználva tekintse át a jelenség történetét, és vizsgálja annak főbb jellemzőit, megnyilvánulási formáit az ókortól egészen napjainkig.Követelmények

Órai részvétel, egy midterm in-class test, a félév végén egy ismeret ellenőrző tesz. Minden hallgatónak kötelező a félév végéig egy 10-12 oldal terjedelmű dolgozatot írni, az előadóval való megállapodás alapján.Menetrend

II. 15.

A legrégebbi gyűlölet” ( Csepeli György)

Az antiszemitizmus mint szó. A zsidó-nem zsidó viszony különlegessége a csoportközi viszonyokban. Interdiszciplináris kihívások.

 

II. 22.

Pogány zsidóellenesség (Csepeli György)

A zsidók az ókorban. Etnocentrizmus. Zsidó innovációk. Egyiptomiak, görögök, rómaiak.

III. 1.

Keresztény antijudaizmus (Csepeli György)

A zsidóellenesség metafizikai térbe emelése. Az „Istengyilkosság” vádja. Az Egyházatyák. Antijudaista propaganda. Vérvád, kútmérgezés, szentségggyalázás,. Negatív szimbolikus és fizikai terek. Kelet-Európa felé mozgás..

 

III. 8. Az emancipáció

Modern társadalom. A kapitalizmus szelleme és a zsidó készségek összeillése. A nem zsidó társadalmi szegmensek rosszérzése. Asszimiláció.

III. 15. Nemzeti ünnep

III. 22. Politikai antiszemitizmus (Vági Zoltán)

 

A faji alapú antiszemitizmus kezdetei. Zsidók és a kapitalizmus. A Cion Bölcseitől a Dreyfus-perig. „Hátbaszúrás” elméletek. Bűnbak keresés.

 

III. 29. Tavaszi szünet

IV. 5. Az antiszemita hagyomány Magyarországon (Csepeli György)

Befogadás, kiűzetés: zsidók és zsidókérdés Magyarországon a 19. századig. Kapitalizmuskritikák és az „érdekvezérelt” antiszemitizmus. Tiszaeszlár és a politikai antiszemitizmus kezdetei. Asszimiláció és diszkrimináció. A „faji háború”.

IV. 12.  Nácik és kommunisták: antiszemitizmus a totalitárius diktatúrákban (Vági Zoltán)

A náci faji ideológia – antiszemitizmus, fajtisztaság (eugenika, eutanázia). Kommunisták és zsidók. A vezérek szerepe: Hitler és Sztálin.

IV. 19. Az „Endlösung” Európában (Vági Zoltán)

Döntés az Endlösungról: okok, forgatókönyvek, következmények. Népi antiszemitizmus és a hatósági kollaboráció. Áldozatok, elkövetők, kívülállók

IV. 26. A magyar holokauszt ( Vági Zoltán)

Szélsőjobboldal és a radikális akkumuláció. Gazdasági válság és konkurenciaharc: zsidótörvények, árjásítás. 1944: gettósítás, deportálás. Konzervatívok és nyilasok

V. 3. Poszt-holokauszt szindrómák (Dr. Csepeli György/Dr. Vági Zoltán)

Egyéni túlélési stratégiák. Isten és Auschwitz. Az „emlékmécsesek”. Szembenézés és hagyomány: perek, nemzeti emlékezet, recepció

 

V. 10. Pázmány nap

 

V.17

Az antiszemitizmus új formái (Vági Zoltán)

Arab-izraeli háborúk. A terrorizmus. Anticionizmus és Izrael-ellenesség. Az első holokauszttagadók. Kurrens összeesküvés-elméletek. Holokauszt tagadás

 

Irodalom

Csepeli György: Előítélet és antiszemitizmus (Jószöveg, Budapest, 1998)

Csepeli, György 2013.  „A magyar faj abszurditása” Mozgó Világ. 1. 74-82.

Csepeli Gy.-Vági Z. 2011. Adolf Eichmann személytelen személyisége. Mozgó Világ. 6.  

Kádár Gábor – Vági Zoltán: Hullarablás (Jaffa, Budapest, 2005)

Jakov Katz: Az előítélettől tömeggyilkosságig (Osiris, Budapest, 2001)

Kovács András (szerk.): A modern antiszemitizmus (Új Mandátum, Budapest, 1999)

A holokauszt Magyarországon” c. digitális tananyag (www.holokausztmagyarorszagon.hu)

Népirtások, tömeggyilkosságok, atrocitások” digitális tananyagból (www.htkp.org) a „Zsidóüldözések” c. fejezet http://www.htkp.org/index.php?option=com_content&task=view&id=24&Itemid=33