2013/2014 tanév. I. félév.

ELTE Társadalomtudományi Kar

Szociálpszichológia Tanszék

KCM02.2

Attitűdök és konfliktusok a mai magyar társadalomban

Idő: Szerda 10.00-11.30

Hely: 7.59

Előadó: Csepeli GyörgyA kurzus célja

A kurzus célja, hogy a hallgatók bevezetést nyerjenek a magyar társadalom újszerű leírásához és megértéséhez szükséges alapfogalmakba és elméleti paradigmákba. A kurzus során elsősorban a „puha”, társadalomlélektani meghatározókat tárgyaljuk.Menetrend

IX.11

A magyar társadalom a XX. században Európában

Tomka, B. 2011. Gazdasági növekedés, fogyasztás és életminőség.  Budapest: Akadémiai

az előadás diasoraIX.18

Nemzettudat

Bibó, I. A kelet-európai kisállamok nyomorúsága (185-266)

Eltorzult magyar alkat, zsákutcás történelem (569-620) In Bibó I. 1986. Válogatott tanulmányok. Budapest: Magvető I. köt.

az előadás diasoraIX.25

Kettős társadalom

Film: Kölcsönkért kastélyX.2

Egy mezőváros társadalomszerkezete a Horthy korban

Erdei Ferenc, 1984. Makó társadalomrajza. In Erdei Ferenc Összegyűjtött Művei.  Történelem és társadalomkutatás. Budapest: Akadémiai Kiadó.347-435.

az előadás diasoraX.9

Értékek

Hankiss, E. 1983. Társadalmi csapdák-Diagnózisok. Budapest: Magvető

Csepeli Gy., Prazsák, G. 2011. Az el nem múló feudalizmus In Simon, J. (szerk.) Húsz éve szabadon Közép-Európában. Budapest: Konrad Adenauer Alapítvny. 264-280.

az előadás diasoraX.16

Panaszkultúra

Csepeli, Gy., Örkény A., Székelyi M., Barna I. 2005. Sikervakság: szociálpszichológiai akadályok a piacgazdasághoz vezető úton Kelet-Európában. In Kornai János, Bo Rothstein, Susan Rose-Ackerman 2005. Tisztesség és bizalom a posztszocialista átmenet fényében. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó. 227-256,X. 23. Nemzeti ünnepXI. 30. SzünetXI. 6.

Tekintélyelvűség

Csepeli, Gy. Prazsák, G. Murányi I. 2011. Új  tekintélyelvűség, Budapest: ApeironXI.13

Traumák

Alexander, Jeffrey, 2012. Trauma: A Social Theory. London: PolityXI. 20.

Vetítés: Gothár P.: Megáll  az idő

Generációk

Mannheim, Karl. 1969. A nemzedéki probléma. In Huszár, T., Sükösd, M. (szerk.)

Ifjuságszociológia. Budapest: Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó. 31-67.XI.27

Egyenlőtlenségek (társadalmi struktúra)

Kolosi T. 1990. Egyenlőtlenségtudat nemzetközi összehasonlításban (Társadalmi Riport)

Róbert Péter, 1994. Egyenlőtlenségtudat In Társadalmi Riport

Sági Matild 1996.Egyenlőtlenségek és egyenlőtlenségtudat. In Társadalmi RiportXII.4

Politikai kultúra

Terestyéni Tamás. 2011.Kompország a Nyugat iskolájában. Budapest: GondolatXII.12.

Bizalom

Dessewffy Tibor-Nagy Zsófia, 2013.  Egy ultimátum fogságában - A bizalom alakváltozásai a magyar társadalomban
Mozgó Világ, 7-8 szám 5.23.

Kornai János, Bo Rothstein, Susan Rose-Ackerman 2005. Tisztesség és bizalom a posztszocialista átmenet fényében. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó