2015/2016 tanév. I. félév.

ELTE Társadalomtudományi Kar

Szociálpszichológia Tanszék

KCM02.2

Attitűdök és konfliktusok a mai magyar társadalomban

Időpont: Hétfő 14.00-16.00

Hely: Északi tömb, 7.59

Előadó: Csepeli GyörgyA kurzus célja

A kurzus célja, hogy a hallgatók bevezetést nyerjenek  a magyar társadalom újszerű leírásához és megértéséhez szükséges alapfogalmakba ls elméleti paradigmákba. A kurzus során elsősorban a „puha”, társadalomlélektani meghatározókat tárgyaljuk. A kurzust filmek vetítésével vezetjük be.Menetrend

IX. 7. A magyar élet antinómiái

Sein és Sollen, lemaradás és reformkényszer, „passziv” és „aktív” cselekvési paradigmák, a magyar karakter, a politikai karakter deformációja, traumák, önsajnálat, „egyedül vagyunk”, szorongás, bizalmatlanság, kirekesztés, empátiahiány, el nem múló feudalizmus

Irodalom

Karácsony Sándor. Magyar észjárás. Budapest, 1885. Magyar HelikonIX. 14. Túlélés

Fim: A tizedes és a többiekIX. 21. Humor, abszurditás

Film: A tanúIX.28. Zsidók

Fim: Jób lázadásaX.5. Cigányok

Fim: Csak a szélX. 12. Magyarország és Európa.

A lemaradás dinamikája. Vesztes háborúk, megszállások

Irodalom

Tomka, B. 2011. Gazdasági növekedés, fogyasztás és életminőség. Budapest: AkadémiaiX. 19. Kettős társadalom

Fim: Kölcsönkért kastélyX. 26. (szünet)XI. 2. Dualizmusok

Feudális és polgári társadalmi mentalitások együttélése. Vidék-Főváros. Zsidók és keresztények. Cigányok és parasztok. Ideológiai polarizáció.

Irodalom

Erdei Ferenc, 1984. Makó társadalomrajza. In Erdei Ferenc Összegyűjtött Művei.  Történelem és társadalomkutatás. Budapest: Akadémiai Kiadó.347-435.XI. 16. Nemzettudat

Az európai nemzetfejlődés dinamizmusa. A közép-kelet-európai kis nemzetek. A magyar nemzeti identitás. Antiszemitizmus és nemzeti identitás. Ön-orientalizáció. Zárt és nyílt nemzeti identitás.

Irodalom

Bibó, I. A kelet-európai kisállamok nyomorúsága (185-266)

Eltorzult magyar alkat, zsákutcás történelem (569-620) In Bibó I. 1986. Válogatott tanulmányok. Budapest: Magvető I. köt.XI.23. Új tekintélyelvűség

A rendszerváltáshoz vezető út. A rendszerváltozás társadalomlélektana. Társadalmi és nemzeti frusztrációk. Tekintélyelvűség, szociális dominancia, zárt gondolkodás, antiszemitizmus, nemzeti radikalizmus.

Irodalom

Csepeli, Gy. Murányi I. Prazsák G. 2011. Új tekintélyelvűség Magyarországon. Budapest: ApeironXI. 30. Bizalom

Bizalom Európában. Bizalom, boldogság, GDP. Bizalom egymásban, bizalom az intézményekben, Önbizalom.

Irodalom

Dessewffy Tibor-Nagy Zsófia, 2013.  Egy ultimátum fogságában - A bizalom alakváltozásai a magyar társadalombanXII. 7. Konfliktus megoldás

A konfliktus forgatókönyve, rosszindulatú társadalmi folyamatok, distális és proximális konfliktus tényezők, early warning konfliktus diagnosztika, béke építése (theatre of witness, Not in our Town, Tolerancia Körök)

Irodalom

Csepeli. Gy. 2014. Szociálpszichológia mindenkiben. Budapest: Kossuth 278-286