2010/2011 I. félév


ELTE Társadalomtudományi Kar

Szociálpszichológiai TanszékCsoportközi viszonyok szociálpszichológiája (KIP103/1)Előadó: Csepeli György

Hely: -1.63

Idő: Szerda 12.00-13.30Menetrend

IX. 15.

Az emberiség és az emberi csoportok

Másság az állatvilágban és az emberek között. Az állatfajok és az emberi nem. Az ember meghatározatlansága. Apeiron (a kozmosz és az ember).Az emberi önmeghatározás. A Bábel-tornya mítosz (Teremtés 11.) A csoportosulás. A nyelv mint a lét háza. A név. Az önelnevezés. A „mi” és az „ők”. Különbözés és megkülönböztetés. A másság megkreálása. Az identitás szemiotikája. A csoport-valóság. Tipizációk és relevanciák. Értékek és normák. A magától értetődőség. A kultúrák sokfélesége és konfliktusa. Csoportköziség a politikában.

IX.22.

Az emberi agresszivitás

Az agresszivitás fejlődéslélektana. Frusztráció és agresszió. Projekció. Bűnbakok. Az individuális agresszivitás változatai. (gyilkosság, rablás, tolvajlás, testi és lelki sértés.) Agresszivitás és elfojtás. A kegyetlenség és a brutalitás. Szadizmus. A gonoszság. A „bűn” és a „bűntudat”. A kollektív agresszió természete. Tömeg és agresszivitás. Kollektivitás és individuális regresszió. Rosszindulatú csoportközi folyamatok. Destruktív jogosultság (a szégyen és a bűntudat hiánya, büszkeség). Az agresszív tudat. Rosszhiszeműség, gyanakvás, irigység, káröröm. Agresszív propaganda. A kiszemelés. Az áldozat hibáztatása.

IX.29.

A csoportközi agresszió válfajai

Genocidium (totális népírtás). Etnikai tömeggyilkosság. Etnikai tisztogatás. Etnikai atrocitások. Etnocidium (kulturális-szimbolikus megsemmisítés). Ordocidium (nem etnikai csoportokkal szembeni agresszió. Osztályharc, vallásüldözés, nemi kisebbségek elnyomása). Politicidium (háború, imperializmus).

X.6.

A csoportközi konfliktus politikája

Kizsákmányolás/Elnyomás/ Hátrányos megkülönböztetés. Irtóhadjárat. Pogrom. Kiüldözés. Elkülönítés (szimbolikus, társadalmi, térbeli). Megkülönböztető törvényhozás. Propaganda és művészet. Az ellenállás: Terrorizmus. Az „emberfeletti ember” ideológiája.

X. 13.

A csoportközi viszályok forgatókönyve

Az identitás „megszállása”, a kollektívitás individualizációja. Ideológiák („tisztaság”, „civilizálás”). Eliminációs programideológiák. Hihetőség és igazolás (érdek-racionalizáció). Leállíthatatlanság. Szereposztás: az ideológusok, a kitervelők, a végrehajtók, a résztvevők, a passzívak, az áldozatok, az ellenállók. A helyzet hatalma (Milgram, Zimbardo kísérletei).

X. 20. A csoportközi különbségek

A kis különbségek narcizmusa (vallásháborúk). A rossz lelkiismeret okozta kognitív disszonancia elfojtása (keresztény anti-judaizmus). Kisebbségi paranoia. Az érdekek harcának megideologizálása (nacionalizmus). Egymást tagadó értékrendek. A civilizációk harca.

X. 25-29. Őszi szünet

XI. 3. Görögök és perzsák

Kulturális és érdek-különbségek. Az első nagy győzelem: Marathon. Az önfeláldozó helytállás ideáltípusa: Leónidas (Thermopylai). Salamis (elsöprő görög győzelem).

XI. 10.

Athén és Spárta

Azonosságok és különbözőségek. Eltérő társadalomszervezet, eltérő politikai rendszerek, ütköző világképek. A peloponnésosi háború. (okok, szakaszok)

XI. 17. Róma és Karthágó

Ütköző érdekek. Harc a végsőkig

XI. 24. Szent Bertalan éjszakája

P. Chereau: Margo királyné c. filmje

XII. 1. Franciák és németek

A nemzetté válás fáziskülönbségei. A német egység álma és valósága.

XII. 8. A kudarc hermeneutikája

A kudarc traumája. A felépülés periódusai. A visszavágás.

XII.15 A béke és a békítés

Fölérendelt célok. Kereszt-kategorizációk. Az együttműködés és a megértés kultúrája. Az emberi jogok egyetemessége. Az Európai UnióInternetes források:

http://www.htkp.org (népirtások, tömeggyilkosságok, atrocitások)

ttp://www.zoonpolitikon.hu (Csepeli, Gy.:Politikai antropológiai előadások)Kötelező irodalom

Csepeli Gy. 1996. Szociálpszichológia. Budapest: Osiris. 334-346. 455-532.

Hegyi, D., Kertész, I. Németh, Gy., Sarkady J. 2006. Görög történelem a kezdetektől Kr.e. 30-ig. Budapest:Osiris.

Ajánlott irodalom

Horowitz, D.L. 1985. Ethnic groups in conflict. Berkeley, Los Angeles, London: University of California Press.

Nietzsche, F.(1886.) 2000. Túl jón és rosszon. Budapest: Műszaki Könyvkiadó. Budapest.

Safranski, R. 1999. A gonosz avagy a szabadság drámája. Budapest:Európa

Schievelbush, W. 2003. The Culture of Defeat. On National Trauma, Mourning and Recovery. Metropolitan Books.

Staub, E. 1992,The roots of evil. The origins of genocide and other group violence. Cambridge: Cambridge University Press