2009/2010-es tanév

ELTE TáTK

Szociálpszichológia TanszékCsoportközi viszonyok szociálpszichológiája (KIP103/1)Előadó: Csepeli György

Tanársegéd: Prazsák GergőHely: É.7.59

Idő: 12.00-13.30A kurzus céljaA félév során a hallgatók bevezetést nyernek a csoportközi viszonyok szociálpszichológiáját meghatározó területek empirikus és elméleti problémáiba. Az előadások mellett multimédia prezentációk, szociálpszichológiai kísérletek is bemutatásra kerülnek, melyek az élményalapú megértést szolgálják. Szemléleti sokféleség bemutatására törekszünk, egyaránt hangsúlyozva a kognitív, a kulturális, a történelmi, a szociológiai és személyiségpszichológiai megközelítések fontosságát. A kurzus során a hallgatók megismerkednek az előítélet és a tolerancia pólusai között elhelyezkedő jelenségek egész sorával, a kategorziációtól a konfliktus-redukcióig.Követelmények

Az előadásokon való aktív jelenlét elvárt. Időről-időre rövid ismeret-tesztek kitöltése szolgál az anyagban való előrehaladás mérésére. A félév végén teszt-vizsga van, melynek előfeltétele egy 10-12 oldalas esszé. Az esszé témája előzetesen egyeztetendő az oktatóval.Értékelés

A részvétel színvonala, a feladatok megoldása, az esszé, és a vizsga együttvéve.Kötelező irodalom

Allport, G.W. Az előítélet. Budapest: Gondolat.

Csepeli Gy. 1997. Szociálpszichológia. Budapest: Osiris. 455-533. pp.Ajánlott irodalom

Bindorffer, Gy. 2001. Kettős identitás. Etnikai és nemzeti azonosságtudat Dunabogdányban. Budapest: Új Mandátum

Csepeli Gy. 2005. A meghatározatlan állat. Budapest:Jószöveg. 71-120.

Erős, F. 1996. (szerk.) Azonosság és különbözőség. Budapest: Scientie Humana

Fábián, Z. 1999. Tekintélyelvűség és előítéletek. Budapest: Új Mandátum

Hunyady, Gy., Hamilton, D.L., Lan Anh, N.L. (szerk.) 1999. A csoportok percepciója. Budapest: Akadémiai Kiadó

Murányi I. 2006. Identitás és előítélet. Budapest: Új Mandátum

Szabó, I. 2009. Nemzet és szocializáció. Budapest: L’Harmattan

Takács, J.(szerk.) 2006. A lélek műtétei. Budapest: Új MandátumMenetrendSzeptember 9. A szociális kategorizáció folyamata

A kategóriák a világ társadalmi megszerkesztésének alapvetően fontos eszközei. A kategorizációs hatások a csoportközi előítéletek kiinduló feltételei. A nyelv és a kategorizáció (név) összefüggései. Tajfel-Wilkes kísérleteSzept. 16. Etnocentrizmus

Az ingroup-outgroup dichotomizáció jelentősége. A természetes attitűd és a magától értetődőség kulturális mintája. Az etnocentrikus valóság megszerkesztése. Tematizációk, tipizációk és relevanciák. A félreértéstől a destruktív jogosultságig.Szeptember 23. Gemeinschaft-Gesellschaft (A modernizáció hatásai)

A társadalomszerveződés történeti típusai Tönnies alapján. Kiscsoportok, nagy csoportok, elképzelés útján teremtett csoportok. Nomadizmus és sedentarizmus. A modernizációs folyamat Gellner alapján. Szociális entrópia rezisztencia.

Film: Sokarcú kultúra. A hordától a nemzetigSzeptember 30. Csoportközi határok megvonása

A csoportok közötti határok fuzzy jellege. A kultúra hozzájárulása. A „másik”, az „idegen” konstrukciója. A homogenizált testkép és a kollektív lélek. Sztereotípiák (auto-és heterosztereotípiák, id-és super-ego sztereotípiák)Október 7. Előítéletek, stigmák

Reprezentációs hibákon alapuló előítéletek és khimérikus előítéletek. A szótól a tettig: az előítéletek fokozatai. Előítélet és utópia. Stigmatizálás és kiközösítés.

Kísérlet: Hírek észleléseOktóber14. Kisebbségek

A kisebbségi státusz. A kisebbség és a társadalom egyenlőtlenségek. Tőkehiány fajták: gazdaság, politika, kultúra. Kisebbségi típusok: történeti, recens, életstílus.  Kisebbségi öngyűlölet.

Clark és Clark kísérletének replikációja (film)

Hamilton-Gifford kísérlet vizuális változataOktóber 21. Tekintélyelvűség

A Frankfurti Iskola tekintélyelvűség vizsgálata. A kaliforniai empirikus vizsgálatok. F skála. A tekintélyelvűség dimenziói.

F-skála” kitöltéseOktóber 28. SzünetNovember 4. Nyitott és zárt gondolkodás

A tekintélyelvű személyiségvizsgálatok bírálata. A gondolkodás stílusa. A nyílt és a zárt gondolkodás jellemzői Rokeach alapján. A „D” skála.November 11. Nemzet

A nemzet mint nagycsoport. Politikai és kulturális meghatározók. A nemzetfejlődés tipológiája. Nemzetállamok evolúciója és devolúciója. Európai identitás.

Vers befogadás kísérletNovember 18. Másság

Orientalizmus. A szexuális kisebbségek társadalmi konstrukciója. LMBT percepció. Szorongások és fóbiák.November 25. Antiszemitizmus

A zsidókról alkotott kép létrejövésének történeti fázisai. A politikai antiszemitizmus. Antiszemitizmus a Holocaust után.December 2. Cigányellenesség

A „cigány” képének konstrukciója. „Id” előítéletek. A rasszizmus.    December 9. Konfliktusmegoldás

Demokrácia és előítéletek. A gyűlöletbeszéd. Identitáspolitika. Jog. Elit példamutatása. Interkulturális érzékenyítés. Konfliktus-előrejelzés. Tolerancia és szocializáció. Közpolitikai megoldási kísérletek.