2009/2010-es tanév

ELTE TáTK

Szociálpszichológia TanszékElőítélet és tolerancia (S230/aa1)Előadó: Csepeli György

Tanársegéd: Prazsák Gergő

hely: É.0.62 Gróh terem

idő: 14.00-15.30

A kurzus céljaA félév során a hallgatók bevezetést nyernek a társadalmi nagycsoportok között keletkező viszonyok szociálpszichológiai problémáiba, melyek lényege az individuális manifesztáció és a  kollektív determináció. Az előadásokat multimédia prezentációk, szociálpszichológiai kísérletek támogatják, melyek az élményalapú megértést szolgálják. A kurzus során a csoportközi viszonyokat meghatározó tágabb, történelmi és társadalmi tényezők bemutatására törekszünk, különös tekintettel hangsúlyozva a közép-kelet-európai kontextust.  A hallgatók megismerkednek az előítélet és a tolerancia pólusai között elhelyezkedő jelenségek egész sorával, a rosszindulatú társadalmi folyamatok kialakulásától a konfliktus-redukcióig.Követelmények

Az előadásokat követően időről-időre rövid ismeret-tesztekkel ellenőrizzük az anyagban való előrehaladást. A félév végén teszt vizsga van.Értékelés

A rövid ismeret tesztek és a félév végi vizsgateszt eredményein alapul.Kötelező irodalom

Allport, G.W. Az előítélet. Budapest: Gondolat.

Csepeli Gy. 1997. Szociálpszichológia. 455-533. pp.Ajánlott irodalom

Bindorffer, Gy. 2001. Kettős identitás. Etnikai és nemzeti azonosságtudat Dunabogdányban. Budapest: Új Mandátum

Csepeli Gy. 2005. A meghatározatlan állat. Budapest: Jószöveg. 71-120.

Erős, F. 1996. (szerk.) Azonosság és különbözőség. Budapest: Scientie Humana

Fábián, Z. 1999. Tekintélyelvűség és előítéletek. Budapest: Új Mandátum

Murányi I. 2006. Identitás és előítélet. Budapest: Új MandátumMenetrend

Szeptember 9. A szociális kategorizáció folyamata

A kategóriák a világ társadalmi megszerkesztésének alapvetően fontos eszközei. A kategorizációs hatások a csoportközi előítéletek kiinduló feltételei. A nyelv és a kategorizáció (név) összefüggései. Tajfel-Wilkes kísérlete vonalakkal.Szeptember 16. A saját csoport és a másik csoport

Az ingroup-outgroup dichotomizáció jelentősége. A természetes attitűd és a magától értetődőség kulturális mintája. Az etnocentrikus valóság megszerkesztése. Tematizációk, tipizációk és relevanciák. A félreértéstől a destruktív jogosultságig.Szeptember 23. Elsődleges és másodlagos csoportok

A társadalomszerveződés történeti típusai Tönnies alapján. Gemeinschaft és Gesellschaft Kiscsoportok, nagy csoportok, elképzelés útján teremtett csoportok. Nomadizmus és sedentarizmus. A modernizáció folyamata. Szociális entrópia.

Film: Sokarcú kultúra. A hordától a nemzetigSzeptember 30. A csoportok elhatárolása és elhatárolódása

A csoportok közötti határok fuzzy jellege. A kultúra hozzájárulása. A „másik”, az „idegen” konstrukciója. A homogenizált testkép és a kollektív lélek. Sztereotípiák (auto-és heterosztereotípiák, id-és super-ego sztereotípiák).Október 7. Előítéletek, stigmák

Reprezentációs hibákon alapuló előítéletek, xenofób és khimérikus előítéletek. A szótól a tettig: az előítéletek fokozatai. Előítélet és utópia. A kiközösítés.Október 14. Kisebbségek

A kisebbségi státusz. Illuzórikus korreláció. A kisebbség és a társadalom egyenlőtlenségek. Tőkehiány fajták: gazdaság, politika, kultúra, kapcsolatok. Kisebbségi típusok: történeti, recens, életstílus.  A kisebbségi lét szociálpszichológiája: szorongás, öngyűlölet, paranoia. A domináns kisebbség.

Hamilton-Gifford kísérletOktóber 21. A tekintélyelvű személyiség

A Frankfurti Iskola tekintélyelvűség vizsgálata. A Berkeley empirikus vizsgálat. F skála. A tekintélyelvűség dimenziói.Október 28. Őszi szünetNovember 4. Nyitott és zárt gondolkodás

A tekintélyelvű személyiségvizsgálatok bírálata. A gondolkodás stílusa. A nyílt és a zárt gondolkodás jellemzői Rokeach alapján. A „D” skála.November 11. Nemzettéválás

A nemzet mint nagycsoport. Politikai és kulturális meghatározók. A nemzetfejlődés tipológiája. Nemzetállamok evolúciója és devolúciója. Európai identitás.

Kísérlet: Vers percepcióNovember 18. Másság

A szexuális kisebbségek társadalmi konstrukciója. LMBT percepció. Szorongások és fóbiák.November 25. A legrégebbi gyűlölet

A zsidókról alkotott kép létrejövésének történeti fázisai. Rasszizmus és antiszemitizmus. Antiszemitizmus a Holocaust után.December 2. Cigányellenesség

A cigánykép változatai. Demokrácia és előítélet: rejtett diszkrimináció. Cigányellenesség okai a mai magyar társadalomban. A média hatásai.

Kísérlet: Záróra BalmazújvárosonDecember 9. Média és csoportközi reprezentációk

A „saját hang” és a mások által kisajátított hang. Normalizáció. Csoportreprezentációs mémek versenye.December 5. A türelemhez vezető út

Demokrácia és előítéletek. Identitáspolitika. Jog. A gyűlöletbeszéd problémája. Elit példamutatása. Interkulturális érzékenyítés. Konfliktus-előrejelzés. Tolerancia és szocializáció.

Film: Clark-féle kísérlet megismétlése