ELTE Társadalomtudományi Kar2010/2011 tanév. II. félévAntiszemitizmus

Előadók: Csepeli György, Vági Zoltán

Idő: kedd 14.00-15.30

Hely: Északi Tömb 2.54A tantárgy célja

Az antiszemitizmust sokan próbálták meg definiálni. Nevezték már „a legrégebbi gyűlöletnek” éppúgy, mint a „buták szocializmusának”. A kurzus célja, hogy interdiszciplináris keretekbe ágyazva, több tudomány eszközeit felhasználva tekintse át a jelenség történetét, és vizsgálja annak főbb jellemzőit, megnyilvánulási formáit az ókortól egészen napjainkig.Követelmények

Órai részvétel, egy midterm in-class test, illetve egy szemináriumi dolgozat szóbeli védéssel.Menetrend


2001. február 15. A „legrégebbi gyűlölet” (Dr. Csepeli György)

Az antiszemitizmus mint szó. A zsidó-nem zsidó viszony különlegessége a csoportközi viszonyokban.2011. február 22. A pogány zsidóellenesség (Dr. Csepeli György)

Monoteizmus versus politeizmus – az Exodus és az első pogromok. Deportálás, kitelepítés (asszírok, újbabiloni birodalom). Pax Roma és Pax Iudaica (a zsidó háborúk, a diaszpóra).2011. március 1. A keresztény zsidóellenesség (Dr. Csepeli György)

Deicidium: az „Istengyilkosság” vádja. Antijudaizmus a középkorban (krisztianizáció, vérvádak, kiűzetések). Keresztes háborúk, pogromok.2011. március 8. Modernizáció és nemzetállam (Dr. Csepeli György)

Felvilágosodás és a francia forradalom Jogi emancipáció. Liberalizmus, modernizációs deficitek.2011. március 22. Modern politikai antiszemitizmus Európában (Dr. Csepeli György)

A faji alapú antiszemitizmus kezdetei. Zsidók és a kapitalizmus. A Cion Bölcseitől a Dreyfus-perig. „Hátbaszúrás” elméletek.2011. március 29. Az antiszemita hagyomány Magyarországon (Dr. Vági Zoltán)

Befogadás, kiűzetés: zsidók és zsidókérdés Magyarországon a 19. századig. Kapitalizmuskritikák és az „érdekvezérelt” antiszemitizmus. Tiszaeszlár és a politikai antiszemitizmus kezdetei. Asszimiláció és diszkrimináció.2011. április 5. Nácik és kommunisták: antiszemitizmus a totalitárius diktatúrákban (Dr. Vági Zoltán)

A náci faji ideológia – antiszemitizmus, fajtisztaság (eugenika, eutanázia). Kommunisták és zsidók. A vezérek szerepe: Hitler és Sztálin.2011. április 12. Az „Endlösung” Európában (Dr. Vági Zoltán)

Döntés az Endlösungról: okok, forgatókönyvek, következmények. Népi antiszemitizmus és a hatósági kollaboráció. Áldozatok, elkövetők, kívülállók.2011. április 19. A magyar holokauszt (Dr. Vági Zoltán)

Szélsőjobboldal és a radikális akkumuláció. Gazdasági válság és konkurenciaharc: zsidótörvények, árjásítás. 1944: gettósítás, deportálás. Konzervatívok és nyilasok2011. május 3. Poszt-holokauszt szindrómák (Dr. Csepeli György/Dr. Vági Zoltán)

Egyéni túlélési stratégiák. Isten és Auschwitz. Az „emlékmécsesek”. Szembenézés és hagyomány: perek, nemzeti emlékezet, recepció2011. május 10. Az antiszemitizmus új formái (Dr. Vági Zoltán)

Arab-izraeli háborúk. A terrorizmus. Anticionizmus és Izrael-ellenesség. Az első holokauszttagadók. Kurrens összeesküvés-elméletek2011. május 17. Posztmodern” antiszemitizmus Magyarországon (Dr. Csepeli György)

Antiszemitizmus és előítéletesség.Új tekintélyelvűség és a demokráciadeficitek. Régi-új „nemzettudat”: mítoszok, vádak, tévhitek. Holokauszttagadás.Irodalom

Csepeli György: Előítélet és antiszemitizmus (Jószöveg, Budapest, 1998)

Kádár Gábor – Vági Zoltán: Hullarablás (Jaffa, Budapest, 2005)

Jakov Katz: Az előítélettől tömeggyilkosságig (Osiris, Budapest, 2001)

Kovács András (szerk.): A modern antiszemitizmus (Új Mandátum, Budapest, 1999)

„A holokauszt Magyarországon” c. digitális tananyag (www.holokausztmagyarorszagon.hu)

Népirtások, tömeggyilkosságok, atrocitások” digitális tananyagból (www.htkp.org) a „Zsidóüldözések” c. fejezet http://www.htkp.org/index.php?option=com_content&task=view&id=24&Itemid=33