ELTE Társadalomtudományi Kar

Szociálpszichológia Tanszék

2005/2006 tanév, II. félév

Levelező szociológia szakSzociálpszichológia I.A Szociálpszichológia c. tárgy három félévből áll. A tárgy célja, hogy alapfokú általános és személyiségpszichológiai tudást feltételezve a hallgatók bevezetést nyerjenek a személy és a társadalom közötti közvetítések világába. Az első félévben a szociálpszichológiai jelenségekről, a szociálpszichológiai gondolkodás kialakulástörténetéről, az empirikus szociálpszichológia fejlődési szakaszairól és kutatási módszereiről valamint a személyek egymásra hatásának alakzatairól lesz szó.

(A második félévben a társadalmilag létrehozott tudás szociálpszichológiai feltételeiről lesz szó. A harmadik félévben a társadalmi nagycsoportok, az identitás, a csoportközi konfliktus kerül megvitatásra.)

A félévet szóbeli vizsga zárja.

Elóadó: Csepeli György

Tanársegéd: Csókay Ákos, Prazsák Gergő

Hely: 789Menetrend

II. 24. 8.30-12.00 Mi a szociálpszichológia?

A szociálpszichológiai közvetítés, egyén és társadalom viszonya. Rendszer és életvilág. A szociálpszichológia tudományrendszertani helye. A szociálpszichológiai gondolkodás előtörténete. A kutatás módszerei. A XX. század szociálpszichológiája. Szociálpszochológia és kultúra. Szociálpszichológia és információs társadalom.

Film: Aronson és Zimbardo kísérletei

Kísérlet: X-Y tesztIII. 31. 8.30-12.00 Társas hatások és alakzataik

Állatok társas viselkedése. A szociális facilitáció és gátlás. Individualizáció és dezindividualizáció. Az én és a másik. A szociális interakció formái. Bizalom és együttműködés. A személypercepció. Interperszonális kapcsolat. A szerep. Agresszió és segítségnyújtás.

Film: Sokarcú kultúraIV. 28. 8.30-12.00 Kommunikáció

Analóg és digitális jelek. Előzetes tudás, bizalom és kommunikáció. A kommunikációs tárgy szintje és viszonyszintje. denotáció és konotáció. Metakommunikáció. Nyelv és világkép. Nyelvi kompetencia és performancia. Beszédaktusok. Mediatizált kommunikáció. Meggyőzés. Politikai kommunikáció. Kommunikációs hálózatok a társadalomban.

Film: L.Riefenstahl: Az akarat diadalaV. 19. 8.30-12.00 Csoportok és tömegek

Társas kiscsoport. Létszámhatárok. Norma-és érték képződés. Szolidaritás és produktivitás. Szerepek a csoportban. Vezetés. Csoportdöntés. Deviancia a csoportban.

Film: Vass Judit: Módszerek (Kurt Lewin kísérletének megismétlése)