ELTE Társadalomtudományi Kar

Szociálpszichológiai Tanszék

2006/2007 tanév. I. félév

Levelezõ szociológia szakSzociálpszichológia II.A Szociálpszichológia II. szorosan támaszkodik az elõzõ félév során tanított Szociálpszichológia I. anyagára. Ebben a félévben a társadalmilag megszerkesztett valóság megismerését lehetõvé tevõ mechanizmusokkal foglalkozunk. Az ön-és társpercepció, a társadalmilag konsturált tárgyakkal kapcsolatos attitūdök, a kognitív mechanizmusok valamint a szociális reprezentációk kerülnek tárgyalásra.Elõadó: Csepeli György

Tanársegéd: Csókay Ákos, Prazsák Gergõ

Hely: Északi Tömb. 4.95. 15.30-19.00Szeptember 14. 15.30-19.00

  • A kognitív rendszer felépítése és mūködése

  • Az ön-és társpercepció

  • Rokonszenv és ellenszenvOktóber 12. 15.30-19.00

  • A társadalmi ítéletalkotás

  • A vélemény, a nézet, és a nézetrendszerNovember 16. 15.30-19.00

  • Az attítūdök és az attítūdváltozás dinamikája

  • Attribúció és önigazolásDecember 7. 15.30-19.00

  • Valószínūségek, értékek

  • Sarc-és hitel-mentalitás

A Rokeach féle értékvizsgálat eredményei eredményei

Irodalom

Csepeli, Gy. 1997. Szociálpszichológia. Budapest: Osiris 204-327.o.Vizsgatételek:

1. A szociális attitūd.

2. Kognitív egyensúly - attitūd változás.

3. Az értékek.

4. Az attribució.

5. A szociális összehasonlítás.

6. A döntés.

7. Az önigazolás.

8. A meggyõzés.

9. Az én prezentációja.

10. Személypercepció.

11. A személyközi viszony.