ELTE Társadalomtudományi Kar

Szociálpszichológiai Tanszék

2006/2007 tanév. II. félév

Levelező szociológia szakSzociálpszichológia III.A tárgy szorosan kapcsolódik Szociálpszichológia I. és II. tárgyakhoz, befejezve, rendszerezve és kiegészítve a korábban megismert szociálpszichológiai jelenségeket, elméleteket és értelmezési kereteket.. Ebben a félévben a hallgatók a csoportközi viszonyok szuociálpszichológiai problémáival ismerkednek meg. Ezek a problémák részét képezik a mindennapi életnek, s megfelelő kezelésük hiányában számos zavar forrásává válhatnak a társadalomban.Előadó: Csepeli György

Tanársegéd: Csókay Ákos, Prazsák Gergő

Hely: Északi Tömb. 4.95. 16.30-18.00II.15.

Társadalmi nagycsoportok

Gemeinschaft és Gesellschaft típusú csoportok. A „mi” csoport és az „ ők” csoport. Kategorizáció. Természetes attitűd. Tipizációk és relevanciák. A csoport által szerkesztett valóság. Vándorlók és letelepedettek. Tagsági szempontok (ius sanguinis, ius soli). A félreértelmezésről a pusztításra történő jogosultságig.

Film: Sokarcú kultúraIII.08.

Sztereotípiák és előítéletek

A társadalmi nagycsoportok megismerésében alapvető szerepet töltenek be a sztereotípiák, amelyek segítségével a csoportok önmagukat és egymást kollektív szubjektívumként képesek megjeleníteni, még ha ezért súlyos ismeretelméleti árat is kénytelenek az adott csoportok tagjai fizetni. Az előítéletek érzésekkel merevítik meg és teszik végzetessé a sztereotípiák által létrehozott lélektani határokat a csoportok között.

Film: Német propaganda dokumentfilm 1939-ből

Kísérlet: Hamilton módosított kép tesztjeIV. 12. Kisebbségek

A kisebbségi-többségi helyzet a csoportközi viszonyok speciális változatát képezi. A gazdasági, politikai és kulturális tőke fogyatkozása jellemzi a kisebbségeket, melyeknek szembe kell néznie a többségi diszkriminációval. Az erre törvényszerűen adott kisebbségi reakció látszólag igazolja a többség kisebbséggel kapcsolatos előítéleteit.

Esettanulmány: Olaszliszka 2006

Házi feladat: a MAGYAR AGORA honlapon található „Kiscsoportos ülések vágott videói” közül a „szegregáció” témájú anyagok megtekintése.
Elérhető: www.magyaragora.huVITAHÉTVÉGE → VIDEÓANYAGOKV. 10. Társadalmi identitás

Az identitás élménye az, melyben az egyén és a társadalom közötti közvetítő funkciókat ellátó szociálpszichológiai jelenségek fókuszálódnak és különleges értelmet nyernek. Megkülönböztetendő a személyes és a társadalmi identitás. Részletesen foglalkozni fogunk a meghasadt, a negatív, a megszállt és többszörös identitással valamint azokkal a kulturális - narratív mintákkal, amelyek az identitást megélhetővé és kommunikálhatóvá teszik. Foglalkozunk az információs társadalom viszonyai által teremtett új identitás lehetőségekkel.

Film: Együttélés (Gyarmathy Livia filmje)Kötelező irodalom:

Csepeli Gy., 1997. Szociálpszichológia. Budapest: Osiris. 455-534.

Huncsik P., 2006. Interetnikus tréningek pszichodramatikus módszerekkel. Fórum. Társadalomtudományi Szemle. 4. 179-193.Ajánlott irodalom

Hunyady, Gy., Hamilton, D.L., Lan Anh, N.L. /szerk./ 1999. A csoportok percepciója. Budapest: Akadémiai Kiadó.Vizsgatételek

1. Társadalmi nagycsoportok

2. Etnocentirzmus

3. Sztereotípiák

4. Előítéletek

5. Nemzet

6. Kisebbségek

7. Antiszemitizmus

8. Cigányellenesség

9. Csoportközi konfliktus redukciója

10. Csoportok és a média

11. Társadalmi identitás