ELTE BTK Média-Kommunikáció

 

2012/13 II. félévSzociálpszichológia II.

 

Előadó: Csepeli György

Tanársegéd: Csókay Ákos

Időpont: Péntek, 14.30-16.00

Hely: ELTE BTK, Múzeum krt. Főépület, Alagsor, 135.

II.15

A társadalmilag szerkesztett valóság tudása

Mindennapi tudás, rendszer által szervezett tudás. Művészet, tudomány, vallás. Empirikusan ellenőrizhető és empirikusan nem ellenőrizhető tudás. Tény és érték. Magától értetődőségek, tipizációk, relevanciák, előítéletek, remények, félelmek, ideológiák. Wiki-tudás.

II.22

A vélemény és a nézet

A vélemények kognitív, motivációs és szociális beágyazatlansága. A nézetek. A nyilt és a zárt nézetrendszerek. A világ kognitív reprezentációja. (Rokeach, Kruglanski, Moscovoci)

III.1

Az attitűdök

Az attitűdök kognitív, affektív és viselkedéses komponensei. Az attitűdök felbukkanása a szociálpszichológiai kutatásban és elméletalkotásban. Az attitűdök mérése. Bogardus, Likert, Thurstone, Osgood skálák.

III.8.

Az attitűdök dinamikája

A társadalomra vonatkozó tudás szerveződésének kognitív mechanizmusa: az érték-egyensúly és annak védő rendszere. Kongruencia. Konszonancia, konzisztencia. Redukció és indukció.

III.15.

Nemzeti Ünnep

III.22 (Csókay Ákos)

Értékek

Fizika és metafizika. Az értékek ontológiai alapjai. „Isten halott!” Az értékek társadalom-és személyiségintegráló funkciója. Az értékek megismerhetősége. Érték-tesztek.

III. 29

Tavaszi Szünet

IV.5

A döntés

A reális és a kívánatos közötti diszkrepancia. Az alternatívák keresése. A kívánatosság és valószínűség konfliktusa. Döntési heurisztikák és döntési hibák. A döntés igazolása. Csoportdöntés.

(A 12 dühös ember. Film megtekintése)

IV.12

Társadalmi nagycsoportok

Kategorizációs hatások. Nyelv: a „lét háza.” A név hatalma. Etnocentrikus realitás. Rosszindulatú társadalmi folyamatok. Az etnikumtól a nemzetig.

IV.19

A csoportközi határ

Fuzzy halmazok és fuzzy válotzók. Szetereotípiák. A tapasztalható és a nem tapasztalható dimenziók.  „Id” és „felettes én” sztereotípiák. Sztereotípiák és kommunikáció.

IV.26

Előítéletek

Az előítélet meghatározása és típusai. Az előítéletesség fokozatai. Előítélet és demokrácia. Gyűlölet-beszéd. Politikai korrekt beszéd.

V.3

Kisebbség-többség

A kisebbségi lét tőke-deficitjei. Az idegenség. Illuzórikus körreláció. Hamilton-Griffth kísérlet remake-je- Öngyűlölet. Kisebbségek típusai. A kisebbségi hatalom.

V.10

Pázmány nap

V. 17

Identitás

Ki vagyok én?” Idő és identitás. Személyes és társadalmi identitás. Az internetre költözött társas élet.

Irodalom

Berger, P. Luckmann, T. 1998. A valóság társadalom felépítése. Tudásszociológiai értékezés. Budapest:Jószöveg.

Csepeli Gy. 2006. Szociálpszichológia. 204-301. 455-533. Budapest:Osiris

Kruglanski. A.W. 2005. A zárt gondolkodás pszichológiája. Budapest:Osiris