ELTE BTK Média-Kommunikáció

 

2013/14 I. félév

 

Szociálpszichológia I.

 

Oktató: Csepeli György

Időpont: Péntek, 14.30-16.00

Hely: ELTE BTK, Múzeum krt. Főépület, Alagsor, 135.

 

A kurzus célja

A Szociálpszichológia I. kurzus bevezet a társadalmi jelenségek szociálpszichológiai szemléletének alapjaiba, megismertetve a hallgatókat a szociálpszichológia alapvető fogalmaival, meghatározó elméleti nézőpontjaival, a szociálpszichológiai ismeretek lehetséges alkalmazásokkal a mindennapi gyakorlatban. A félév során azt vizsgáljuk, hogy a szociálpszichológiai terminusokkal leírható ember miként él a társadalomban, hogyan konstruálódik életvilága, milyen hatásokkal kell szembenéznie, melyek társas környezetéből származnak, milyen formák között éli társas életét, s mi történik vele, ha ezek a formák szabályozó erejüket veszítik.

 

Követelmények:

Az előadások során mutatott aktivitás (adatfeldolgozás, prezentáció készítés) beleszámít a vizsgajegybe. A vizsga során írásos tesztet kell kitölteniük a hallgatóknak. A teszt kérdései az előadások és a megadott irodalom alapján válaszolhatók meg.

 

Kötelező irodalom

Csepeli Gy. 1996 (2006) Szociálpszichológia. Budapest:Osiris. 27-96. 1434-204. 305.-451

Fiske, S.T. 2006. Társas alapmotívumok. Budapest: Osiris. 33- 181, 344-373.

Pataki F. 1998. A tömegek évszázada. Budapest: Osiris

 

Menetrend

 

Szept. 13.

Az ember mint meghatározatlan állat

Az άπειρος .Az „Umwelt” és a „Welt”.Epimetheusz feledékenysége. Ösztöntelenség, nyitottság, cselekvésre késztetettség. Az ember mint viszonylény. A „második természet” (Kultúra). Az ember mint fejlődő lény (antropogenezis, szociogenezis, ontogenezis). A nyugati kultúra emberképe. Sors és választás. Individualizáció. Opció és ligatúra. A Másik és az Idegen. Az „akárki”. Rendszer és életvilág között.

X-Y kísérlet exponálása.Szept. 20

Y-X kísérlet adatfelvétele.

Az „én”

X-Y kísérlet eredményeinek kiértékelése. Az én és a tükörén. Freud, és Mead. Decentráció. Az őrület.

Film: Szász János: „Az infánsnő születésnapja” (O.Wilde)Szept.27

Társas hatás. Interakció az emberek között

A szociális facilitáció és gátlás. Az első szociálpszichológiai kísérlet. A jelenlét. Az interakció formái. Együttműködés, verseny, harc.Okt. 4

A kommunikáció

Állati és emberi kommunikáció. Fizika és metafizika. Jel/Jelentés. Analóg és digitális jelek. A nyelv mint a lét háza (megismerés, közlés, cselekvés). Metakommunikáció. A diszkurzív univerzum. Bizalom és kommunikáció.Okt. 11

A kommunikáció metamorfózisa

A kommunikációs architektúrák fejlődése. Személyes, mediatizált és internet által közvetített kommunikáció. Nyilvánosság, közvélemény, részvétel. Kommunikáció és művészet.Okt. 18.

A kultiváció, a manipuláció és a propaganda.

Kognitív egyenlőtlenségek. A tömegkommunikáció által felépített valóság, A meggyőzés.

Az értelmezési szabadság elvételének technikái. A manipuláció. A közszolgálatiság. Web 2.0.

kommunikáció.Okt.25

A szociálpszichológiai kísérletezés

Milgram, Aronson, Zimbardo kísérletei. A társas befolyásolás, az engedelmeskedés, a konformitás, az alkalmazkodás és a lázadás.

Film: Kepes A.: Kaliforniai kísérletekNov. 1. ÜnnepNov.8.

Személypercepció

Heider és Simmel kísérlete. A másik személy észlelése. Kelley személy-attribuciós elmélete.

Inger-redukcós stratégiák.  A portré, mint személy-esszencia. Képzőművészeti és irodalom portrék.Nov. 15

A személyközi kapcsolat

A személyközi kapcsolat születése. A szülő-gyermek kapcsolat. Oresztész-projekt. A rokonszenv és az ellenszenv. Interperszonális szenzitizáció.

Filmrészlet: Zefirelli, Romeó és JúliaNov.22

A szerep

Az élet mint színház. Szerep és státusz. Szerepelvárások, szerepkészlet. Szerep és személyiség. Szerepkonfliktusok. Diszkrepáns szerepek (ügynökök, kémek).Nov.29

A kiscsoport

A csoportosulás. A csoport adta többlet. Dunbar és Miller számai. A csoportlét rétegei (feladatvégzés, szociometriai hálózat, érték-és normarendszer, vezetés, kommunikáció)

Vas Judit: MódszerekDec.6.

A tömeg

A káosz kísértése. Dezindividuáció. A tömeg mint erő. A tömeg rétegződése. A tömeg-reprezentációi (destruktív és konstruktív). Rémhír, pánik, divat.Dec.13.

A mentális zavarok és szociális hálózat

Virtuális tömegek. Wiki-hatások. „Flaming”, digitális narcisszizmus.

Jelenlét a virtuális térben. Brown mozgás és Levy flight. Homológia