ELTE Társadalomtudományi Kar

Szociálpszichológia TanszékSzociálpszichológia

(NT115/s1, POL208/s1, TT205/1)

2008-2009 II. félévA kurzus célja:

A Szociálpszichológia tárgy célja, hogy a hallgatók bevezetést nyerjenek a társadalomlélektan alapvető elméleti problémáiba, megismerkedjenek a legfontosabb témákkal és értelmezési keretekkel, megtanulják a szakszavakat és megismerjék a legkiemelkedőbb hazai és nemzetközi szociálpszichológusokat.Előadó:

Csepeli György csepelig@yahoo.com

Tanársegéd:

Prazsák Gergő prazsak@gmail.comKövetelmények

A félév végén kreatív gondolkodást igénylő, ugyanakkor a tantárgyi ismereteket is számon kérő tesztet kell kitölteniük a hallgatóknak.

Kutatási tervek (házi feladatok) értékeléseMenetrend

II.10. A szociálpszichológia tárgya

A szociálpszichológia sajátossága: de te fabula narratur. A szociálpszichológia nyelve. A szociálpszichológiai gondolkodás hosszú múltja és rövid története. Az ember a társadalomban és a társadalom az emberben. Rendszer és életvilág. A szociálpszichológia interdiszciplináris helyzete.II.17. Az „én”

X-Y kísérlet. „Az infánsnő születésnapja” c.film bemutatása. Az én és a másik. Az én szociálpszichológiai elméletei (Mead, Freud, Piaget). Az „én” prezentációja.II.24. A szociális interakció

A szociális facilitáció és gátlás. Az interakció formái. Együttműködés és versengés. Társas csapdahelyzetek.III.3. Kommunikáció

A jel és a jelentés. Analóg és digitális jelek. A sikeres kommunikáció előfeltételei. Metakommunikáció. Beszédaktusok.III.10. A másik személy

A személy konstrukciója. A személypercepció sajátosságai. Implicit személyiségelméletek.

Személypercepció és narratív beágyazottság. A portré. Projekció és személypercepciós hibák.III.17. Interperszonális viszony

A szelektivitás, reciprocitás és a közös idő. A találkozástól az intimitásig vezető út. A szerelem és a barátság. A személyközi vonzás elméletei. A válás.III.24. A szerep

Formális viszonyok. A szerep és a pozíció. A szerepkészlet. A szerepelvárások. Szerepkonfliktusok. A diszkrepáns szerep. Színház és élet.III.31. Kiscsoport

A „szociális agy”. A csoportlét rétegei. Szolidaritás és produktivitás. Mayo,  Moreno, Lewin, Mérei.

Film: Vas Judit: MódszerekIV.7. A tömeg

A deindividuáció. Regressziós jelenségek a tömegben. Káosz és rend határán. A tömeglélektan reneszánsza.IV. 8-14 Tavaszi szünetIV.21. A tudás szociálpszichológiája

A társadalmilag konstruált valóság. Diszkurzív univerzum. A jó és a rossz. A tudás „immunrendszerei”. A tudás fája.IV. 28. A közvélemény

Az attitűdök mérése. Demokrácia és előítélet. A jól informált polgár.V.5. A döntés

A döntési probléma. Döntési hibák. Csoportdöntés. Polarizáció.

Kísérlet: Kogan-Wallach kísérlet megismétlése.V.12. Társadalmi identitás

Nagy csoportok. Kategorizáció. Rosszindulatú társadalmi folyamatok. Csoportközi konfliktus.

Web-identitás.Kötelező irodalom

Berger, P. Luckmann, T. 1998. A valóság társadalmi felépítése. Tudásszociológiai tanulmány. Budapest: Jószöveg

Csepeli Gy. 1996. Szociálpszichológia. Budapest:Osiris (a könyv 2-ik kiadása 2006-os)

27-97. o. , 143-326. o. , 395-533. o.Ajánlott irodalom

Benda, K. 2001. Szociálpszchológiai gyakorló könyv. Budapest:Osiris

Csepeli Gy. 2005. A meghatározatlan állat. Szociálpszichológia kezdőknek és haladóknak. Budapest:Jószöveg.

Hunyady, Gy. (Szerk.( 1998) Történeti és politikai szociálpszichológia. Budapest:Osiris

Lengyel. Zs. (Szerk.) 1997. Szociálpszichológia. Szöveggyűjtemény. Budapest:Osiris