Polányi előadások (Polányi-ac/1)

2011-2012/I

A XX. század menekülési stratégiái

 

TáTK kurzus

Vezető tanárok: Csepeli György, Örkény Antal

Időpont: Szerda,16:00-18:00

Helyszín: -1.75 Konferencia terem

 

A kurzus célja

A kurzust a Csepeli György, Örkény Antal és Surányi András által kezdeményezett „Escape project” keretében az elmúlt évtizedekben készült interjúkra alapoznánk. Az egyes interjúk hossza 50-60 perc, melyből az előadás keretében 10-15 perc kerül vetítésre. Minden egyes interjút követően az adott menekülés társadalmi, lélektani és történelmi kontextusának ismerőjét hívnánk meg, aki a látottakat a hallgatók számára értelmezi, a tágabb összefüggéseket felfejti és megvilágítja. Az előadást egy kerekasztal beszélgetés zárja az előadás és a projekt vezetőinek a részvételével.

A kurzus célja, hogy a hallgatókat az interjúk adta élményen keresztül vonjuk be a társadalomról való gondolkodásba, melynek során elvont lélektani, társadalomtörténeti és filozófiai kérdések megvitatására kerülhet sor. A „Menekülés” középpontba állítása befogadás-lélektanilag azért tűnik hatásosnak, mert az egye menekülés-történetek izgalmasak, lekötik a figyelmet, s ráadásul pozitív vége van mindegyiknek. Arról tanúskodnak ezek a történetek, hogy a XX. században voltak, ha nem is sokan, akik emberek maradtak az embertelenségben, segítettek, ahol a többség nem tett semmit.

 

Vizsgakövetelmények

Az előadássorozat végén a vizsgázóknak két alternatív lehetőséget ajánlunk.

  1. Bárki megörökíthet és dokumentálhat egy személyes meneküléstörténetet egy, a vizsgázó által kiválasztott célszeméllyel. Ez lehet multimédiás képi és/vagy hangzó anyag, illetve leírt szöveg, digitális formában. A legsikeresebb anyagokat a projekt most készülő portáljára is feltennénk, illetve belépőt jelent a terveink szerint a következő félévben szervezendő kutatószemináriumba.

  2. Az előadásokon elhangzó rövidített interjúk, illetve az online elérhető teljes interjúanyagok felhasználásával az előadásokon elhangzó szempontok szerint 5-6 oldalas akadémiai esszé megírása egy vagy több interjú alapján. A teljes interjúk elérhetősége: http://www.socio.mta.hu/escape/

 

Óraterv

 

1. előadás: (szeptember 14.): A XX. század menekülési útvonalai (Gerő András, történész)

 

2. előadás: (szeptember 21.): Deportálás és megmenekülés (Vági Zoltán, történész) Juda Schwartz

 

3. előadás: (szeptember 28.): A bori tábor (György Péter, esztéta) Kardos G. György (résztvevő hallgató: Szép Dóri)

 

4. előadás: (október 5.): A munkaszolgálat (Kovács Éva, szociológus) Hanák Péter (résztvevő hallgató: Vince Dániel)

 

5. előadás: (október 12.): Budapest 1944. március 19. és 1945. február 12. között (Ungváry Krisztián, történész) Hanák Katalin (résztvevő hallgató: Gyenge Zsuzsi)

 

6. előadás: (október 19.): A menekülés lélektana (Erős Ferenc, szociálpszichológus) Heller Ágnes (résztvevő hallgató: Tándor Anna)

 

7. előadás: (október 26.): A hála (Buda Béla, pszichológus) Lebovics Imre (résztvevő hallgató: Moksony Anna Lejla)

 

November 2 szünet

 

8. előadás: (november 9.): Az ötvenes évek terrorja (Varga László, történész) Szüts néni

 

9. előadás: (november 16.): A menekülés mint narratíva (Frank Tibor, történész) Király Béla

 

10. előadás: (november 23.): Svábok visszamenekülése 1947-ben, a hűség, (Andrásfalvy Bertalan, néprajzkutató) (résztvevő hallgató: Révész Péter)

 

11. előadás: (november 30.): Menekülés Ceasescu Romániájából (Ara-Kovács Attila, filozófus) Vári Attila (résztvevő hallgató: Hartyáni Gábor)

 

12. előadás: (december 7.): Kivégzésre várva (Rainer M. János, történész) Mécs Imre

 

13. előadás: (december 14.): Összegzés (Csepeli György – Örkény Antal)