ELTE TáTK

Információs társadalom 2.A tárgy célja, hogy a hallgatókkal felismertessük, az egész Földet behálózó kommunikációs infrastruktúra, az internet neme egyszerűen új technológia, hanem a társadalmi lét és tudás új létmódja, mely fokról-fokra kiszorítja a korábbi kommunikációs architektúrákon alapuló társadalom-és tudás szerkezeteket, átalakítja a társadalmi egyenlőtlenségeket. Új nyilvánosság, új kereskedelmi és politikai marketing jön létre, melynek logikáját, működését és működtetését, online alkalmazásait a hallgatók megismerhetik a kurzuson.Az órák helye: Déli Tömb, Fejér Lipót terem (0-805)

Az órák ideje: 12.00-13.30

Előadók: Csepeli György, Prazsák Gergő

Tanársegéd: Nagyfi Richárd

Menetrend

II.13.

A hozzáférés forradalma

A kommunikációs architektúrák változásaII. 20.

Új társadalmi szerkezet, netokrácia és kontaktoproletariátus

Társadalmi struktúra és kommunikációs rétegződésII. 27.

A digitális ember: az értékrend változásai

Autonómia, konformitás és értékhasználatIII. 5.

Kulturális trendforduló

A tudás új szerkezetei.III. 12.

Elsődleges és másodlagos digitális egyenlőtlenségek

Rogers-törvény.III. 19.

A meggyőzés technikái és praktikái: üzleti és politikai marketing

Célzott elérés.III. 26.

Offline vs. online valóságok

Új metafizika.IV. 16

Anonimitás: a virtuális Én

Flaming.IV. 23.

Közösség-és hálózatépítés

Új „Gemeinschaft”IV: 30.

Web 2.0, Facebook, Twitter és a többiek (társadalmi média)

Prosumerek, Új nyilvánosságV. 7.

Üzleti alkalmazások

Valós idő, valós adat, prediktív modellek

Adattárház-építés, adatbányászatV. 14.

Politikai marketing, web 2.0 kampányok

Adattárház-építés, adatbányászat

Valós idő, valós adat, prediktív modellek

Politikai intellgienciaIrodalom

Barabási, A-L. 2003. Behálózva- a hálózatok új tudománya. Budapest: Magyar Könyvklub

Castells, M. 2005. A hálózati társadalom kialakulása. Budapest: Gondolat-Infonia

Castells, M. 2006. Az identitás hatalma. Gondolat-Infonia

Csepeli Gy. Prazsák, G. 2010. Örök visszatérés. Társadalom az információs korban. Budapest: Jószöveg

Dessewffy, T. 2004. Bevezetés a jelenbe. Nemzeti Tankönyvkiadó.

Prazsák, G. 2010. Prolegomena az európai internethasználók érték-preferencia változásainak vizsgálatához. vol.10.2.sz.

Vályi, G. 2004. Közösségek hálózati kommunikációja. Szociológiai Szemle. 4. 47-60

Z. Karvalics, L. 1995. Információs társadalom. (A technikától az emberig). Budapest: Műegyetemi Kiadó.