ELTE TáTK

Szociológiai Doktori Iskola

Interdiszciplináris Társadalomkutatások Program2017/18-es tanév. I. félévÉrték-kutatások

 

A tantárgy célja

A tantárgy célja az emberi társadalmak szerveződése, működése, fennmarása szempontjából kulcsfontosságú értékek mibenlétének megértetése. A kurzus során bemutatjuk az értékek evolúciós eredetét, kognitív funkcióikat, az egyes érték-területeket. Bemutatjuk a szociológiai kutatás során  elkerülhetetlen operacionalizálás során létrehozott a fontosabb érték-teszteket. A kurzus utolsó óráján a nemzetközi összehasonlító érték-kutatások eredményeit ismertetjük. (ESS, EVS, WVS).Követelmények

A félév akkor számít teljesítettnek, ha a hallgató egy általa megválasztott, az oktatóval egyeztetett témában önálló szempontok alapján kidolgozott esettanulmányt készít, az értékek témakörében.

Menetrend

Szept. 18. 12-13.30

 

Érték és evolúció

 

Az érték és az élet kapcsolatáról lesz szó az előadásban.

 

Okt. 2. 12-13.30

 

Értékek és megismerés

 

Az értékek a társadalmilag konstruált valóság megismerésének horgony-pontjai.

 

Okt.16 12-13.30

 

Érték és kultúra

 

Az evolúció megfosztotta az embert a specifikus környezettől, melynek helyét az értékek által szabott jelentés-tér vette át.

 

Nov.13. 12-13.30

 

A civilizációk összecsapása és az új világrend

 

 A globalizáció közel hozta egymáshoz a különböző kultúrákat, melyek egymástól eltérő érték-tételezései kiváltképpen alkalmasak nagy társadalmi csoportok közötti konfliktusok ébresztésére és életben tartására

 

Nov. 11. 12-13.30

 

Érték-tesztek

 

A 20-ik század során szémos kutató (Allport, Vernon, Rokeach, Morris, Schwart, Hofstede, Váriné Szilágyi Ibolya) készített érték teszteket, ezeket mutatjuk be az órán.

 

Dec.11. 12-13.30

 

Nemzetközi összehasonlító érték-kutatások

 

Bemutatjuk az European Values Survey, az European Social Survey és a World Values Survey fontosabb eredményeit.

 

Irodalom

 

Hankiss, E.1977. Érték és társadalom. Tanulmányok az értékszociológia köréből. Budapest:Magvető.

 

Hofstede, G.Hofstede, J.G. 2003. Kultúrák és szervezetek. Budapest: VHE

 

Huntington, S. 2015. A civilizációk összecsapása és az új világrend kialakulása. Budapest: Európa.

 

Varga Károly, 2003. Értékek fénykörében. Budapest: Akadémiai Kiadó

 

Váriné Szilágyi Ibolya.1987. Az ember, a világ és az értékek világa. Budapest: Gondolat