ELTE TáTK

Szociológiai Doktori Iskola

Interdiszciplináris Társadalomkutatások Program2019/20-as tanév. I. félévÉrték-kutatások

 

A tantárgy célja

A tantárgy célja az emberi társadalmak szerveződése, működése, fennmarása szempontjából kulcsfontosságú értékek mibenlétének megértetése. A kurzus során bemutatjuk az értékek evolúciós eredetét, kognitív funkcióikat, az egyes érték-területeket. Bemutatjuk a szociológiai kutatás során elkerülhetetlen operacionalizálás során létrehozott a fontosabb érték-teszteket. A kurzus utolsó óráján a nemzetközi összehasonlító érték-kutatások eredményeit ismertetjük. (ESS, EVS, WVS).Követelmények

A félév akkor számít teljesítettnek, ha a hallgató egy általa megválasztott, az oktatóval egyeztetett témában önálló szempontok alapján kidolgozott esettanulmányt készít, az értékek témakörében.

Menetrend

IX.16

10.00-11.30

Érték és evolúció

Az érték és az élet kapcsolatáról lesz szó az előadásban.IX.30

10.00-11.30

Értékek és megismerés

Az értékek a társadalmilag konstruált valóság megismerésének horgony-pontjai.Okt.14.

10.00-11.30

Érték és algoritmus

Ember és gép. Tudnak-e a gépek szeretni?

 

Okt. 14.

10.00-11.30

A civilizációk összecsapása és az új világrend

A globalizáció közel hozta egymáshoz a különböző kultúrákat, melyek egymástól eltérő érték-tételezései kiváltképpen alkalmasak nagy társadalmi csoportok közötti konfliktusok ébresztésére és életben tartásáraNov. 11

10.00-11.30

Érték-tesztek

A 20-ik század során szémos kutató (Allport, Vernon, Rokeach, Morris, Schwartz, Hofstede, Váriné Szilágyi Ibolya) készített érték teszteket, ezeket mutatjuk be az órán.XI.25

10.00-11.30

Érték és kultúra

Az evolúció megfosztotta az embert a specifikus környezettől, melynek helyét az értékek által szabott jelentés-tér vette át.

 

Dec. 9

10.00-11.30

Nemzetközi összehasonlító érték-kutatások (Prazsák G.)

Bemutatjuk az European Values Survey, az European Social Survey és a World Values Survey fontosabb eredményeit.Irodalom 

Hankiss, E.1977. Érték és társadalom. Tanulmányok az értékszociológia köréből. Budapest:Magvető.

 

Hofstede, G.Hofstede, J.G. 2003. Kultúrák és szervezetek. Budapest: VHE

 

Huntington, S. 2015. A civilizációk összecsapása és az új világrend kialakulása. Budapest: Európa.

 

Varga Károly, 2003. Értékek fénykörében. Budapest: Akadémiai Kiadó

 

Váriné Szilágyi Ibolya.1987. Az ember, a világ és az értékek világa. Budapest: Gondolat