2009/2010-es tanév

ELTE TáTK

Kisebbségszociológia TanszékKisebbségszociológia (SZMAL233)Idő: 8.30-12.00

Hely: É.0.99Előadó: Csepeli GyörgyA kurzus célja

A félév során a hallgatók bevezetést nyernek a kisebbségi csoportok létét meghatározó szociológiai és szociálpszichológiai problémákba. Az előadásokat multimédia prezentációk, szociálpszichológiai kísérletek támogatják, melyek az élményalapú megértést szolgálják. A kurzus során a kisebbség-többség csoportközi viszonyokat meghatározó tágabb, történelmi és társadalmi tényezők bemutatására törekszünk, különös tekintettel hangsúlyozva a közép-kelet-európai kontextust.Követelmények

Az előadásokat követően időről-időre rövid ismerettesztekkel ellenőrizzük az anyagban való előrehaladást. A félév végén teszt vizsga van.Értékelés

A rövid ismerettesztek és a félév végi vizsgateszt eredményein alapul.Kötelező irodalom

Allport, G.W. Az előítélet. Budapest:Gondolat.

Csepeli, Gy., Örkény, A., Székelyi M. (szerk.) 1997. Kisebbségszociológia. Budapest: ELTE Kisebbségszociológiai Tanszék

Csepeli Gy. 1997. Szociálpszichológia. 455-533.Ajánlott irodalomBindorffer, Gy. 2001. Kettős identitás. Etnikai és nemzeti azonosságtudat Dunabogdányban. Budapest:Uj Mandátum

Csepeli Gy. 2005. A meghatározatlan állat. Budapest:Jószöveg. 71-120.

Erős, F. 1996. (szerk.) Azonosság és különbözőség. Budapest: Scientie Humana

Fábián, Z. 1999. Tekintélyelvűség és előítéletek. Budapest: Új Mandátum

Murányi I. 2006. Identitás és előítélet. Budapest: Új Mandátum

Takács, J. 2004. Homoszexualitás és társadalom. Budapest: Új mandátumMenetrendSzeptember 10.

A csoportközi helyzet

A szociális kategorizáció folyamata

A kategóriák a világ társadalmi megszerkesztésének alapvetően fontos eszközei. A kategorizációs hatások a csoportközi előítéletek kiinduló feltételei. A nyelv és a kategorizáció (név) összefüggései. Tajfel-Wilkes kísérlete vonalakkal..A saját csoport és a másik csoport

Az ingroup-outgroup dichotomizáció jelentősége. A természetes attitűd és a magától értetődőség kulturális mintája. Az etnocentrikus valóság megszerkesztése. Tematizációk, tipizációk és relevanciák. A félreértéstől a destruktív jogosultságig.Elsődleges és másodlagos csoportok

A társadalomszerveződés történeti típusai Tönnies alapján. Gemeinschaft és Gesellschaft. Kiscsoportok, nagy csoportok, elképzelés útján teremtett csoportok. Nomadizmus és sedentarizmus. A modernizáció folyamata. Szociális entrópia.Film: Sokarcú kultúra. A hordától a nemzetigOktóber 1.

Csoportközi határok

A csoportok elhatárolása és elhatárolódása

A csoportok közötti határok fuzzy jellege. A kultúra hozzájárulása. A „másik”, az „idegen” konstrukciója. A homogenizált testkép és a kollektív lélek. Sztereotípiák (auto-és heterosztereotípiák, id-és super-ego sztereotípiák).Előítéletek, stigmák

Reprezentációs hibákon alapuló előítéletek, xenofób és khimérikus előítéletek. A szótól a tettig: az előítéletek fokozatai. Előítélet és utópia. A kiközösítés.

Kísérlet: Záróra Balmazújvároson, Vers percepcióKisebbségi csoportok

A kisebbségi státusz. Illuzórikus korreláció. A kisebbség és a társadalmi egyenlőtlenségek. Tőkehiány fajták: gazdaság, politika, kultúra, kapcsolatok. Kisebbségi típusok: történeti, recens, életstílus. A kisebbségi lét szociálpszichológiája: szorongás, öngyűlölet, paranoia. A domináns kisebbség.

Hamilton-Gifford kísérlet

.

November 5.

A tekintélyelvű személyiség

A Frankfurti Iskola tekintélyelvűség vizsgálata. A Berkeley empirikus vizsgálat. F skála. A tekintélyelvűség dimenziói.

Nyitott és zárt gondolkodás

A tekintélyelvű személyiségvizsgálatok bírálata. A gondolkodás stílusa. A nyílt és a zárt gondolkodás jellemzői Rokeach alapján. A „D” skála.

Nemzettéválás

A nemzet mint nagycsoport. A nemzettéválás elméletei. Politikai és kulturális meghatározók. A nemzetfejlődés tipológiája. Nemzetállamok evolúciója és devolúciója. Európai identitás.November 26.

A kisebbségek változatai

A legrégebbi gyűlölet

A zsidókról alkotott kép létrejövésének történeti fázisai. Rasszizmus és antiszemitizmus. Antiszemitizmus a Holocaust után.Cigányellenesség

A cigánykép változatai. Demokrácia és előítélet: rejtett diszkrimináció. Cigányellenesség okai a mai magyar társadalomban. A média hatásai.

Kísérlet: Záróra BalmazújvárosonBevándorlók

A migráció push és pull változatai. Az idegenség. Xenofóbia. Asszimiláció, integráció, szegregáció.Életstílus kisebbségek

Devianca és másság. Alkoholizmus, kábítószerezés, bűnözés, LMBT..A türelemhez vezető út

Demokrácia és előítéletek. Identitáspolitika. Jog. A gyűlöletbeszéd problémája. Elit példamutatása. Interkulturális érzékenyítés. Konfliktus-előrejelzés. Tolerancia és szocializáció.

Film: Gyarmathy: Együttélés