Miskolci Egyetem, Bölcsészettudományi Kar, Szociológia IntézetSzociológia BA levelező tagozat2010/2011 tanév. II. félévSzociálpszichológia I. (elmélet)

Szociálpszichológia I. (gyakorlat)

Előadó: Csepeli GyörgyA tantárgy célja

A Szociálpszichológia I. (elmélet) célja hogy bevezetést nyújtson a hallgatók számára az interaktivitás terében zajló szociálpszichológiai jelenségek megértését szolgáló fontosabb elméletekbe és megismertesse velük a vonatkozó empirikus eredményeket. A Szociálpszichológia I (gyakorlat) célja, hogy a hallgatók az egyes órákon tárgyalt jelenségekkel a vizsgálat oldaláról, élményközpontúan is megismerhessék. A félév során folyamatosan haladva az „Én” és a „Másik” között létesülő viszony jelenségei kerülnek tárgyalásra, majd a sor bővül a kiscsoporttal és a kiscsoport folyamataival. A kurzust a spontán, a szervezett, a virtuális és járvány-szerűen fejlődő tömegjelenségek tárgyalása zárja.Követelmények

A félév során a hallgatók kötelesek az e-learning kurzus által előírt menetrend szerint az egyes órák anyagával foglalkozni. A gyakorlatokon való részvétel kritériuma az egyes órákhoz kapcsolódó animációk és (kísérleti) demonstrációk nyomon követése. A hallgatók a Szociológiai Intézetben kapnak azonosítót az e-learning kerethez való kapcsolódáshoz, melyen belül a Szociálpszichológia I. (SZPI) tárggyal kötelesek foglalkozni (digitalisegyerem.hu) . Az elméleti kurzust kollokvium, a gyakorlatokat gyakorlati jegy zárja.

Módszer

Az órákon előadások, filmek, csoportviták, hallgatói prezentációk váltakoznak.

Menetrend


II. 26.

Gyakorlat (9-13)

Szociodráma (Borbély Sándor)

Elmélet (14-19)

Az én és a Másik

A társas helyzet, társas hatások

Az interakció

„Az infánsnő születésnapja” Szász János filmje

A kommunikáció architektúrái

Analóg és digitális jelek

A nyelv szemiotikai, kommunikációs, kognitív és pragmatikai funkciói

Személyészlelés

Személyközi kapcsolatokIII.26.

Elmélet (9-12)

Társadalmi szerep

Konformitás

Vezetés

Hatalom

Csoportdöntés

Tömeg

Gyakorlat (14-19)

Film: Kaliforniai kísérletek

(Milgram, Zimbardo)

X-Y kísérlet eredményeinek kiértékelése

Vas Judit: Módszerek c. filmjének megtekintéseIrodalom

Csepeli Gy. 2006. Szociálpszichológia. Budapest: Osiris. 74-96. 143-201, 305-451.